onsdag 26 augusti 2015

Röda Malmö i hetluften

...och bloggen har fyllt 7 år
Röda Malmö rapporterar flitigt från anti-rasistiska aktiviteter - här bild från den stora demonstrationen i Limhamn för ett år sen. Ett ständigt inslag är att bemöta Sd:s hets mot folkgrupp.

Det går bra för bloggen Röda Malmö. Den har nu hängt med i sju år. Det var i augusti 2008 som den startades och har sedan dess publicerat fler än 5 700 blogginlägg.

Vissa inlägg uppmärksammas naturligtvis mer än andra. På fredagen i förra veckan hade Röda Malmö 1113 besök. Många av dem gällde inlägget De som röjde väg för Sd. Det inlägget har i skrivande stund 794 sidöppningar.

Röda Malmö - still going strong

Bloggar om politik, samhälleBoktips: Fred med Norge

...en av arbetarrörelsens största segrar

av Kalle Holmqvist


I juni 1905 bröt sig Norge ur den påtvingade unionen med Sverige. Många makthavare ville svara med militärt angrepp och kriget verkade hotande nära.


Men om en regering ska kunna starta krig måste den få med sig sin egen befolkning. Och inom den svenska arbetarrörelsen – fackföreningsrörelsen, den framväxande socialdemokratin och de socialistiska ungdomsförbunden – är sympatierna för Norge starka. I Göteborg, Malmö och Stockholm går tiotusentals människor ut på gatorna under paroller som ”Rättvisa åt Norge – Fred med Norge”. De värnpliktiga uppmanas att vägra inställa sig om det blir krig. 


Fred med Norge är en populärhistorisk reportagebok om en av arbetarrörelsens största och mest bortglömda segrar. 

Läs mer om boken på www.murbrukforlag.se.

Bloggar om politik, böcker  Intressant


Vi bara lyder

...författarbesök av Roland Paulsen
Det var han som skrev boken "Vi bara lyder: en berättelse om Arbetsförmedlingen"

Kommer till Lund 3 sept kl 18

Plats: Stadsbiblioteket

För mera info se facebook

Röda Malmö: Boktips: Vi bara lyder

Bloggar om politik, böcker


Freight Train

Sonny Terry 
and Brownie McGhee:
Freight Train


Freight Train här i en version med Sonny Terry och Brownie McGhee

Bloggar om musik, kultur


tisdag 25 augusti 2015

Flyktingnotan: Världens fattiga drabbas

...när svenska regeringen tar pengar från biståndet

Kostnaderna för det svenska flyktingmottagandet skjuter i höjden. Sen 1994 tar svenska regeringar allt mera pengar från det svenska biståndet till fattiga länder för att betala flyktingnotan. Idag används 25 procent av biståndsbudgeten på detta vis. Sverige är nu det land som tar emot störst andel av det svenska biståndet. 

Det svenska biståndet syftar till att hjälpa hundratusentals människor som lider under fattigdom och förtryck. En sådan hjälp innebär också att många slipper att fly från outhärdliga omständigheter. När det svenska biståndet urholkas så minskar möjligheterna att förbättra fattiga människors situation. Den socialdemokratiska regeringen går i Alliansens fotspår.

Det här har skapat en absurd situation. För att hjälpa flyktingar, som kommer till Sverige, så minskar man ett bistånd som kan bidra till att förhindra flyktingströmmar. Tala om att ställa svaga grupper mot varandra. Det är inte underligt att människor reagerar: Ge inte flyktingnotan till världens fattiga.

Men det finns lösningar. Under trettio års tid har regeringar i Sverige, oavsett färg, bedrivit en politik som skapat ökande klassklyftor och som överfört hundratals miljarder till redan välbeställda, till höginkomsttagare, kapitalägare, storföretag och banker.

Det bör vara dags för pay-back-time nu. Dags att införa en starkt progressiv skatt enligt principen om skatt efter bärkraft och som återför resurser från de övre skikten till samhället. Medel som kan användas för att betala såväl flyktingmottagande, bistånd till fattiga länder som till återuppbyggnaden av svensk välfärd.Ett år sen polisattacken i Limhamn

...ren tur att ingen dödades


Röda Malmö var också på plats: Malmö: Nazister inte välkomnaRöda Malmö: Polisen var problemet

Bloggar om politik, polisen  Intressant


500 miles away from home

The Hooters:
500 miles away from home


500 miles här i en version med The Hooters

Lyssna också på originalet med Hedy West

Bloggar om musik, kulturmåndag 24 augusti 2015

Vad driver människor att rösta på Sd?

...hög tid för ett alternativ till extremhögern
Bara en organiserad och kämpande arbetarklass kan ändra på orättvisorna

Om vi inte bekämpar det som göder rasism och extremhöger, då får vi fortsätta springa i den onda cirkeln. Mönstret kan inte brytas av en liten grupp, det krävs en folklig rörelse för välfärd och jämlikhet. Det är så vi kan upphäva den splittring och vanmakt som etablissemanget tvingar på oss.

Hur kan det komma sig att alla dessa människor ser SD som den enda oppositionen? Det har naturligtvis samhälleliga orsaker, idag liksom förr. Det var naturligtvis inte en tillfällighet att fascism och nazism växte under 30-talet när de styrande kastade ut miljoner i arbetslöshet och misär? Samma mekanismer verkar idag.

Massarbetslöshet, fattigdom, bostadsbrist, urholkad välfärd, dåligt fungerande skolor, växande klassklyftor - allt detta driver människor i armarna på Jimmie Åkesson. Den etablerade politiska och ekonomiska makteliten bär ansvaret fullt ut och med sin sociala förstörelseverksamhet gödslar de marken ur vilken de högerextrema krafterna gror och växer…

Sd:s framgångar har inte uppstått ur tomma intet.  Det har inte bara med invandring att göra, men desto mer med borgerlig högerpolitik som syftar till att berika de redan välbeställda. Det är viktigt att inte dölja dessa konsekvenser av högerpolitik. I annat fall är risken stor att Sd framstår som de enda "sanningssägarna".

Arbetslöshet, otrygga jobb, försämrade socialförsäkringar, pensionssystem som gör massor till fattigpensionärer etc - det är mycket som påverkar människor. Ingen ska behöva leva i den fattigdom som många gör idag. Det är en skam för ett utvecklat samhälle. Det som betyder mest för skapandet av jordmån för Sd är vad som sker i människors egna liv.

De här människorna röstar naturligtvis helt mot sina egna intressen när de lägger sin röst på Sd. Arbetare som väljer ett borgerligt, socialkonservativt parti främjar inte sina egna klassintressen, men bakgrunden till ett sådant agerande återfinner vi i det faktum att det saknas ett alternativ som kan fungera som en verklig opposition mot högerpolitiken.

En stor del av förklaringen till människors ologiska agerande är att socialdemokratin svikit, vikt ner sig för nyliberalismen och spottat på sitt eget välfärdsbygge.

Många människor känner stor vanmakt över samhällsutvecklingen och kan inte förklara vad som sker. Den arbetarrörelse de litade på har inte mycket hjälp att komma med. I förvirringen kan Sd:s enkla lösningar framstå som en utväg.

Att lägga skulden för Sd:s uppgång på partiets väljare tror jag vore ett misstag. Rikta istället vreden uppåt, mot de styrande som har ansvaret för den usla samhällsutvecklingen. Sparka inte nedåt mot vanliga människor - så som Sd gör mot romer och muslimer (och så som hela borgarsamhället gör mot vanligt folk).

Jag tänker så här. Om vi inte förstår hur Sd-väljare tänker, hur ska vi då komma nån vart? Om vi inte vill diskutera med dem för att så småningom vinna dem för en annan väg - hur ska vi då kunna stoppa och driva tillbaka Sd?

I stort är sd-väljare som folk är mest. Här i Skåne har Sd över 20 procent på åtskilliga orter. De har kommit från andra partier. Den övervägande delen är arbetarklass, resten småföretagare.

Det som skiljer ut Sd-väljare från andra är att de ser minskad invandring och flyktingmottagande som lösningen på många problem. Men är det så konstigt egentligen? Hela samhället och alla partier talar om för dem att det är närmast en naturnödvändighet att å ena sidan skära ner på samhällsutgifter och å andra sidan att sänka skatter. Vad återstår då att göra?

Det som kan förlösa den här onda cirkel är, som jag ser det, att man börjar ifrågasätta axiomen som predikas uppifrån och istället börjar ställa krav och kämpa för vanliga människors intressen. En sådan folklig rörelse skulle naturligtvis också skapa ett tryck mot och inom olika politiska partier.

Dags att börja bryta upp den långvariga eran av nyliberal politik och av arbetarklassens underkastelse.
En havererad bostadspolitik

...som Björklund vill förvärra

En fortgående och accelererad kris för bostadsbyggande. En skriande bostadsbrist som blivit allt värre ju mera marknaden har fått råda. 
Nu vill folkpartiledaren Jan Björklund "införa fri hyressättning och göra det svårare att överklaga".
Den som studerar diagrammet ovan kan förstå att det skulle innebära att borra sig ännu längre ner i den nedåtgående spiralen.
Bara ett byggande i samhällets regi kan garantera bostäder för behoven och rimliga hyror.Green Green Grass of Home

Tom Jones: 
Green Green Grass of Home


Green Green Grass of Home gjordes ursprungligen populär av Porter Wagoner 1965. Den version som jag minns bäst är Toms Jones som kom 1966.

Några andra versioner: Johnny Cash, Kenny Rogers och Joan Baez

Röda Malmö: Tillbaka till barndomen

Röda Malmö: Bortom horisonten

Bloggar om musik, kultur