fredagen den 18:e april 2014

The Crystals: Da Doo Ron Ron

The Girl Groups Of The Sixties:
The Crystals: Da Doo Ron Ron


The Crystals med Da Doo Ron Ron från 1963


The Ronettes: Be My Baby

Girl Groups Of The Sixties:
The Ronettes: Be My Baby


The Ronettes med Be My Baby från 1963


V: På rätt sida om barrikaden

...men var finns socialismen?

”Vänsterpartiets viktigaste fråga i riksdagsvalet 2014 handlar om att inga skattepengar för vård, skola, förskola och äldreomsorg ska gå till företag som är ute efter att ta ut vinst”, så ringar V in sin absoluta politiska prioritering i inledningen till partiets valplattform. Som bekant är också V det enda av riksdagspartierna som står för denna prioritering i den fråga som i bästa fall kan komma att vända mer än 30 år av politisk högervind i vårt land. I flera andra frågor – såsom exempelvis arbetsrätt, utrikespolitik och skatter – skiljer sig också V tydligt från de övriga riksdagspartierna. Kort sagt är V det enda av riksdagspartierna som står på rätt sida om barrikaden i svensk politik.
Valplattformen i sig är dock allt för lång och rymmer allt för mycket av krav och förslag i en uppsjö av frågor, nästan som ett partiprogram i sig där V med de vackra ordens broderi tonar fram som alla de goda tingens parti Plattformen hade mått bra av en rejäl nedkortning.

Visst tar man också upp en rad åtgärder som borde vidtas när det gäller klimatet, vår tids ödesfråga, men det känns mest som en pliktskyldig uppräkning utan aktionskonkretion. Klimatproblematiken är inte något som ramar in plattformen och man kommer inte ner i djupet på frågan genom att resonera kring vilka konsekvenser en omställning måste få för tillväxten och den privata konsumtionen.
Ett annat område där plattformen är en besvikelse är frågan om arbetstidsförkortning. Minns att V:s förra kongress tog skrivningar om att den skulle prioriteras – mot partiledningens uttalade vilja. Och visst säger man sig nu vara för konkreta förslag för en stegvis förkortning av arbetstiden, men först ska det hela ”utredas”. På ett annars klassiskt socialdemokratiskt maner försöker på det sättet partiledningen att sopa frågan under mattan.

Det mest anmärkningsvärda med plattformen är dock att socialismen helt lyser med sin frånvaro, inte ens i ord nämns det, vilket måste vara kors i taket i V:s historia. I centrala frågor som storbankernas makt i den finansiella sfären eller exploateringen av basala naturresurser finns det inte heller några tankar om nödvändigheten att förändrade ägarförhållanden och därmed åtgärder av socialistiskt slag. Frågan om bankerna nämns bara när man skriver att ”utvecklingen av flera lokala bankkontor ska stödjas”. I plattformen skrivs det att partiet tror att det går att lösa vår tids problem, varefter man räknar upp en rad områden – såsom exempelvis klimatkrisen, arbetslösheten och ojämlikheten – men det är tydligen utan att socialistiska lösningar på något vis behöver sättas på dagordningen. Håller V på att överge socialismen?
Sammantaget, och då främst på grund av partiets motstånd gentemot vinster i välfärden och att regera i koalition med borgerliga partier, uppmanar dock Socialistiska Partiet till en röst på Vänsterpartiet i höstens riksdagsval.
Ursprungligen ledare i veckotidningen Internationalen vecka 16/2014

DN SkD

torsdagen den 17:e april 2014

Våren: En tur genom Malmö

...vilket vackert väder
...inga tunga kläder. Turen börjar här i Pildammsparken......och fortsätter in i SlottsparkenÄven i Slottsträdgården möts man av blomsterfägring

Passerar fiskehoddorna vid Tekniska museet

Gamla valskvarnenGammalt och nytt i hamnen

Klaffbron på väg upp när jag kommer fram till varvsbassängen

Än kan man se delar av gamla Kockums

Turen går genom Slottsstaden, här Ribershus...

...med sina balkongfasader

Funkisstil som jag gillar...

Finns mera av den här på Roslins väg

Ett häftigt hörn i en tvärgata...

Lundbergsgatan

Mera funkis...

...när vi närmar oss...

...Rönneholmsparken


En av dessa stora gårdar utanför dåtidens Malmö som ägdes av rika borgarfamiljer...

...och som nu blivit omtyckt parkområde

Våren rycker fram...


Här på en bänk i solens sken...

...sjunker jag ner för att vila, meditera och läsa ur en god bok

...och här i Rönneholms vackra omgivning slutar också dagens vår-tur


Frank Baude lämnar Kommunistiska Partiet

...kan partiet göra upp med stalinismen?
Muraren Frank Baude (till höger) på bild från 1967

En gång i tiden var Frank Baude en person som sade och skrev saker som inspirerade unga, arga och radikala människor att ta ställning för vilda arbetarstrejker mot kapitalister och sossestyrda fack, liksom han hade förstånd att ta avstånd från den kinesiska ledningen när den svek befrielserörelserna i världen.

Under två år i rad fick Frank Baude stenografernas pris som bäste talare under sin tid som representant i Göteborgs kommunfullmäktige.

Nu har tiden har sen länge sprungit förbi Frank Baude. Till och med hans eget parti har sprungit förbi honom. Han har därför valt att utträda ur det parti han bildade 1970 och stod som ordförande för under många år, Kommunistiska Partiet, tidigare KFMLr. Länk till hans utträdesförklaring hittar du här.

Enligt Baude har hans eget parti tagits över av "småborgerliga avvikare" och detta bevisas, enligt Baude, framför allt av att partiet har anslutit sig till feminismen. Sanningen är den, att fler och fler i KP, har försökt, i ett antal frågor, att uppdatera sig, tänka själv, öppna upp och modernisera partiet.

Så långt är det gott och väl och Frank Baude målar in sig i det dogmatiska och sekteristiska hörnet. Vad KP nu borde göra är att fortsätta på en positiv väg genom att göra upp med stalinismen och sluta stödja diktaturer som i Nordkorea och Syrien.

Problemet för många medlemmar i KP är att man inte förmår skilja revolutionär marxism från stalinismens förvanskningar. Detta var ju också det stalinistiska projektet, att så till den milda grad (ändamålet helgade medlen) brännmärka alla alternativ, att kommunister till sist inte kunde tänka självständiga tankar.

Jag hoppas att medlemmar i KP nu i ökande utsträckning kan frigöra sig från det förflutna. Vill det sig riktigt väl så kanske KP i framtiden kan bli en del av ett nytt socialistiskt arbetarparti?

PS Baude ådagalägger i sitt "avskedsbrev" en inhuman syn på tiggande romer. Finns ingen anledning att utmåla dessa som trasproletärer som säljer sig till reaktionen. Bättre att rikta anklagelserna mot kapitalismen, mot EU och rumänska regimen.

GP: Baude lämnar Kommunistiska partiet

Röda Malmö: Finns det en särskild kvinnofråga?

SkD NSK LT

onsdagen den 16:e april 2014

Syrien: Kontrarevolutionens förrädiska angrepp

...de dödar revolutionärer i islams namn

Vi har redan betonat faran som hotar den folkliga revolutionen, som idag omges av olika kontra-revolutionära krafter (regimen å ena sidan och de islamistiska/jihadistiska reaktionära krafterna å andra sidan). Dessa senare arbetar för att avbryta och slå ner den folkliga revolutionen i alla områden i vårt land.

Till exempel har ett antal beväpnade islamistiska styrkor försökt införa en islamisering av revolutionen genom extremistiska och exkluderande metoder. Fundamentalisterna försöker att med våld tvinga en form av religiös extremism på folkmassorna, i stället för den folkliga moderata religiositet som kännetecknar det syriska samhället, i alla de regioner där de är närvarande. Dessutom undertrycker de den revolutionära folkrörelsen och dess gräsrotsorgan, samtidigt som de försöker införa ett socialt beteende från en föråldrad epok i ett försök att utrota allt som det syriska folket har stått upp och kämpat för, då menar vi att störta den härskande auktoritära regimen och bygga en modern demokratisk stat baserad på frihet, jämlikhet och rättvisa för alla syrier.

Det som hände den 12 april 2014 är ett levande exempel på praktiken hos de fascistiska krafter som är fientliga till revolutionen och agerar mot vårt folk och våra soldater som förkastar alla former av tyranni, orättvisor och förnedring. En grupp soldater från "People´s Liberation Faction", under resa från Hama till Aleppo för att stödja vapenbröder och för att bemöta fortsatta attacker av regimens styrkor, stoppades vid en kontrollpunkt styrd av en islamistisk extremistisk fraktion, som sägs tillhöra Jabhat al Nusra. 

Två av våra soldater kom för att nå en överenskommelse med soldaterna vid kontrollpunkten, som frågade efter deras namn, tillhörighet och sekt. Våra kamrater sa till dem att de kom från "People´s Liberation Faction" och att de var från olika sekter. Några av soldaterna vid check-pointen krävde då att alla militanter från religiösa och etniska minoriteter skulle överlämna sina vapen till dem. Kamraterna vägrade detta kategoriskt. Soldaterna vid check-pointen började peka med sina vapen i ansiktet på våra soldater och öppnade sedan eld mot dem, vilket ledde till en strid mellan dem och oss. Tre av deras soldater föll under sammandrabbningen, medan två av våra kamrater blev martyrer, Ahmed och Rami, och en tredje skadades.

Denna förrädiska attack, från en fascistisk grupp som påstår sig vara på revolutionens sida samtidigt som man utövar dessa former av fula angrepp på revolutionärerna, på vårt folk, dess militanter som bär revolutions fana, som i all ödmjukhet kämpar för folkets massor, mot diskriminering på grund av ras, religion eller kön, för befrielsen från oket av Assadfamiljens styrande regim, är ett tecken på ett allvarligt hot mot vår folkliga revolution och framtiden för vårt land. Dessa åtgärder kan inte tolereras. Anspråken på att stödja revolutionen på en enväldig, blodig och sekteristisk grund innebär att döda revolutionen och liknar helt regimens beteende, mot vilket vårt folk gjorde uppror och fortfarande gör.

De människor som revolterade mot en av de värsta blodiga regimerna kommer inte att acceptera att nya fascister, som inte skiljer sig från det tidigare tyranniet i någonting, dödar deras revolution. Vår folkliga revolution kommer att störta den kriminella regimen och varje kontrarevolutionär fascistisk kraft.

- Ingen återgång till tiden av förnedring, förtryck och tyranni. 
- Ära åt våra martyrer och den folkliga revolutionens martyrer 
- Störtande och skam över den styrande regimen och alla kontrarevolutionära fascistiska krafter 
- Revolutionen fortsätter 
- Vi förblir trogna vårt löfte 
- All makt och välstånd till folket 

People´s Liberation Faction 
Revolutionary Left Current in Syria
April 14, 2014 

Översatt till engelska och publicerad på bloggen Syria Freedom Forever
Översatt till svenska av Röda Malmö

Svt: Tillbaka till Homs

SkD SkD2 NSK NSK2 LT LT2 

Vårens magnolia

...i full blom
Nu kunde den inte hålla sig längre, de senaste dagarna...

...har magnolian slagit ut i full blom

Detta underbara växtsläkte som glädjer oss med sina blommor när vi som bäst behöver dem...

Inspirerade mig att ta itu med min egen balkong, städa upp och börja pynta inför påsken. Sen drack jag vårens första balkong-kaffe i den härliga vårsolens sken...

Se fler bilder på magnolia till musik av JJ Cale här


tisdagen den 15:e april 2014

Boktips: Åtstramning till döds

...om en ekonomisk doktrins misslyckande

Nedskärningar, budgetdisciplin och en krympt offentlig sektor så vill Angela Merkel och de andra få Europa på rätt köl. Problemet är bara att det inte fungerar. Efter snart åtta år av aggressiv åtstramningspolitik är arbetslösheten fortfarande skyhög. Samtidigt skenar desperationen, fattigdomen och extremismen. 
Nu kommer David Stuckler och Sanjay Basus uppgörelse med en epok av nedskärningar. Med historiska data från hela världen från 30-talets krisår, via Sovjetunionens fall och den svenska bankkrisen in i nutid visar de två forskarna hur åtstramning utsätter både stater och medborgare för stora risker. Åtstramning till döds berättar om hur en ekonomisk dogm får konsekvenser in på bara huden och gör oss sjuka, svaga och deprimerade. Omistlig läsning för alla som vill förstå vad som händer i Europa och hur utvecklingen kan vändas.
 Förord av Katrine Kielos.
David Stuckler är folkhälsoforskare och verksam vid Oxforduniversitetet. Sanjay Basu är doktor i medicin och verksam vid Stanforduniversitetet. Åtstramning till döds är deras första gemensamma bok.

En politik för massarbetslöshet

...de vill att folk ska gå utan jobb

"En allt för snabb sänkning av arbetslösheten kan skapa inflation", slog Anders Borg fast när han nyligen lade fram den nya budgeten. Det är i sanning ett slag i ansiktet på landets fyrahundra-tusen arbetslösa. 

Här står vi med en historiskt hög massarbetslöshet, som dessutom har växt med hundratusen personer under Borgs tid vid makten. Sverige har i princip ingen inflation utan snarare motsatsen. Dessutom saknas inte pengar för satsningar.

Enligt finansdepartementet har offentliga sektorns nettoförmögenhet växt till 849 miljarder kronor i år. Det är en obegripligt stor summa som består av aktier, obligationer, kronor och andra finansiella värden.

Men pengarna ska inte användas, enligt Borg och Alliansregeringen. Framför allt inte till att anställa folk i offentlig sektor där behoven är skriande stora. Istället odlar Borg sin rädsla för inflationen.

Det säger rätt mycket om vilken inställning som finns. Den ekonomiska och politiska eliten vill att det ska vara hög arbetslöshet. Det är nämligen högst lönsamt för banker och storföretag, det sätter press nedåt på lönebildningen och det möjliggör osäkra anställningar och försämrade arbetsvillkor. Vinstnivåerna i "näringslivet" har stigit från 20 procent 1990 till 32 procent 2012.

En viktig förklaring till den höga arbetslösheten finner vi i det faktum att det politiska etablissemanget under lång tid minskat den offentliga sektorns satsningar och antalet anställda och istället hållit uppe en hög arbetslöshet. Sen 1990 har antalet sysselsatta i offentlig sektor minskat med över fyrahundratusen.


Inom vård och omsorg och en lång rad andra verksamheter skulle det behöva anställas, men istället tävlar det politiska etablissemanget om vem som kan ta störst "ansvar", dvs låta bli att göra något åt arbetslösheten i grunden.

DN DN2 SkD

måndagen den 14:e april 2014

Nazifri 1 maj

...alla till Jönköping för att protestera
Nazister får demonstrera, men arbetarna uppmanas hålla sig borta

Polisen ger nazistiska Svenskarnas parti tillstånd att demonstrera på arbetarrörelsens högtidsdag, men uppmanar allmänheten att hålla sig borta. Ska arbetarna hålla sig borta på sin egen dag? Det är oacceptabelt. Polisens uppmaning väcker ilska.

Men nu växer och organiseras protesterna. Nazisterna kommer att bussa folk från olika platser i landet. Men de kommer att övertrumfas av stora folkmassor: Vi ska alla till Jönköping - se sida på facebook, gilla och sprid.