fredag 14 november 2008

Ekosocialismens möjligheter, del 7

Det är ont om jordklot - för att vi ska kunna ta hand om vår planet krävs att människors behov tillgodoses

Läs även tidigare delar av denna artikelserie:
Ekosocialismens möjligheter, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 och del 6

I denna avslutande del fortsätter granskningen av vad som krävs av ett ekologiskt hållbart samhälle utifrån de villkor som kallas ”de fyra systemvillkoren”. I tidigare avsnitt har vi sett att i ett hållbart samhälle

* utsätts naturen inte för en systematisk koncentrationsökning av ämnen från jordskorpan
* utsätts naturen inte för en systematisk koncentration av ämnen från samhällets produktion
* utsätts naturen inte för systematisk undanträngning genom överuttag eller manipulation

Det fjärde systemvillkoret intar en särställning, det utgör en förutsättning för att kunna uppfylla de första tre systemvillkoren. Det lyder nämligen så här: I ett hållbart samhället hindras inte människor systematiskt från att tillgodose sina grundläggande behov. Detta är en grundläggande social princip för att vi ska kunna leva i fred med naturen. Människors behov måste tillgodoses för att vi ska må bra. Att må bra är i sin tur en förutsättning för att vilja och kunna värna om naturen.

Vilka är då de mänskliga behoven? Manfred Max-Neef, ekonomiprofessor från Chile och mottagare av alternativa Nobelpriset ”Right Livelihood Award” har identifierat nio mänskliga behov som varit desamma i alla kulturer och i alla tider: Fysiska behov (mat, kläder, bostad, motion osv.), Trygghet/beskydd, Engagemang, Avkoppling, Tillgivenhet, Förståelse, Kreativitet, Identitet/mening, Frihet…”

Det här handlar alltså dels om en rättvis fördelning av resurser globalt och lokalt och dels om ett effektivt användande av naturresurserna. De möjligheter som står oss till buds på den här planeten gör det möjligt för alla att leva ett liv i välfärd och välbefinnande inom de ramar som naturen tål, det vill säga i enlighet med de tre första systemvillkoren. Jorden har plats för människans behov, men inte för hennes begär, brukar det heta. Som jag ser det är problemet det kapitalistiska produktionssättet, detta kan nämligen varken använda naturresurserna på ett effektivt sätt eller fördela produktionsresultatet rättvist.

Vitsen med kapitalismens ekonomiska system är inte att tillgodose mänskliga behov utan att föröka kapitalet, skapa vinst för fåtalet genom att ständigt öka produktionen. Detta har lett till att en stor del av mänskligheten lever i misär och hungersnöd, medan andra delar tvingas in i en konsumistisk livsstil. En stor del av de rika kapitalistländernas befolkning konsumerar långt mer av naturresurser än vad som är långsiktigt hållbart.

Det som styr detta beteende är den kapitalistiska produktionens krav på avsättning för sina produkter. En jättelik reklamapparat krävs för att upprätthålla den ohållbara konsumtionen. En anledning till konsumtionspropagandans framgångar är att många människor egentligen inte får alla sina mänskliga behov tillgodosedda och därför försöker kompenserar detta med ökad materiell konsumtion.

På kort sikt krävs drastiska förändringar i de västerländska samhällena på grund av det akuta klimathotet. Energieffektiviseringar och övergång till förnyelsebara energikällor är förmodligen inte tillräckligt, det kommer även att krävas en minskad förbrukning av konsumtionsvaror. Det ”ekologiska fotavtrycket” är idag allt för stort.

På sikt rymmer jorden dock tillräckligt med resurser för oss alla och för att vi ska kunna förverkliga den övergång från ”nödvändighetens rike” till ”frihetens rike” som redan Karl Marx talade om. Solenergin flödar i mängder större än vi någonsin kan förbruka. Jorden kan ge oss alla den mat och andra materiella resurser som behövs för att tillgodose allas behov av bostäder, sjukvård, utbildning osv.

Tillkomsten av den moderna människan handlar om övergången från naturvarelse till kulturvarelse. Vi är fortfarande lika beroende av naturen som våra avlägsna förfäder, vi kan inte överskrida naturens gränser i fysisk mening – däremot finns ingen gräns för vår kulturella utveckling. I stället för att låta kapitalismens gränslösa hunger efter materiella resurser förgöra vår planet kan vi inrikta oss på att ta ut produktionsöverskottet i form av ökad fritid. När vi bringar ned den tid som går åt till att framställa de mest grundläggande och nödvändiga fysiska behoven då öppnar vi möjligheter att utvecklas som människor och få ett rikare liv i kulturell mening, att vidga våra vyer och ta del i samhällets omvandling.

2 kommentarer:

Klas sa...

Intressant blogg detta - många ämnen värda att debaterras :)

Hoppas du inte har ngt emot att jag kommer hit och kommenterar/debatterar ?!

"Vitsen med kapitalismens ekonomiska system är inte att tillgodose mänskliga behov utan att föröka kapitalet, skapa vinst för fåtalet genom att ständigt öka produktionen..."

Nej - det är inte "vitsen" med det kapitalistiska systemet - eller iaf inte om man med "kapitalistiska systemet" menar en marknadsekonomi - då har du fått det om bakfoten !! Däremot är det en konsekvens av de nuvarande ekonomiska systemet.

Produktionsökningen följer desutom ganska väl befolkningsökningen på planeten (dock lite snett fördelat geografiskt/demogafiskt sett) - så "tillväxt" kan ju mycket väl ha ngt med det att göra ?

En marknadsekonmi kommer männsika aldrig någonsin ifrån !! Det hävdar jag bestämt - i gode eller mindre goda tider så råder alltid efterfrågan vs tillgång som utgångspunkt !!! Sen kan ngn filosofiskt teoretiker försöka hävda annat och maktfullkomliga diktatorer tro att dom kan tvinga in ngt annat - med detta skapar bara svarta marknader + missnöje!

Däremot, tror jag, kan man välja att reglerar systemet på olika sätt.

Det grundläggande är ju att iaf ha lagar och regler för hur man handlar och skapa ett förtroende aktörerna emellan (det vore väl klumpigt om tex jag och Coop inte lita på varanadra så till den gra att jag var tvungen att med ena handen sträcka över pengarna när jag med den andra fick mjölken tex ?)

Nästa steg är att begränsa så att den med mer kunskap/makt inte ohämmat kan utnyttja denna för bättre marknadsvillkro mot en svagare (tex genom facket, fackliga avtal minimilön, regler moto oligopol/monopol osv)
Andelened regleringar är väl det man debatterar i de flesta moderna västerländska länder...

Du skriver också att Jorden på sikt symmer tillräckligt resurser för oss alla - det tror jag inte på samtidigt som jag tror på det. Det kommer jorden att göra OM vi håller teknologiska stegen jäms med befolkningsökningen. Hade vi än idag odlat gördos som vi gjorde tex för 200 år sen så hade matbristen varit så stor att jag inte ens vet om vi hade varit 6.5Mdr idag - med alla de epedemier som följt . . .

/K

Ronny Åkerberg sa...

Tack för en intressant kommentar. Jag tror inte heller att vi klarar oss utan marknaden. Under överskådlig tid. Så sätter jag heller inte likhetstecken mellan kapitalism och marknad. Marknaden fanns före kapitalismen och kommer säkert att finnas om vi övergår till socialism.
Däremot kommer det folkligt demokratiska inflytandet över ramarna för marknaden, eller planen om så vill, att öka.