torsdag 29 januari 2009

Europa går mot uppror


Det jäser i Frankrike. Miljoner arbetare är nu ute i strejk mot Sarkozys högerregering. Jag kan rekommendera några rapporter från bloggen Kildén & Åsman, här, här och här. De kommer också fortsättningsvis att bevaka frågan. Över hela Europa växer nu ilskan mot högern i den kapitalistiska krisens spår. Vi har sett de folkliga protesterna i Grekland, i Lettland, Bulgarien och på Island. På många andra håll är rörelsen i växande.

Vi kommer förhoppningsvis också att få se något liknande i Sverige när krisens effekter och alliansregeringens passiva politik slår igenom. I dag har Eriksson kommit med nya stora varsel och Volvo har aviserat storförluster. Samtidigt fortsätter de jättelika utdelningarna till aktieägarna och fantasibonusarna till direktörerna.

Redan innan krisen slagit igenom fullt ut har den förda nyliberala borgerliga politiken lett till svåra missförhållanden i den offentliga servicen. I dag talas om vårdkaos i Stockholm och att hög personalomsättning hotar patientsäkerheten på äldreboendena. På Umas i Malmö räknar man sängar varje dag och att utsätta patienterna för risker har nu blivit vardagsmat.

I USA har Obama nu fått igenom sitt krispaket i representanthuset. I nästa vecka ska paketet diskuteras av Senaten, men även om det går igenom är det ytterst osäkert när och i vilken utsträckning detta paket får en inverkan på den djupa krisen i det kapitalistiska ekonomiska systemet. Det stora problemet för amerikanerna är att de saknar en motpol i samhället till de två dominerande högerpartierna. I Europa finns åtminstone rester och minnen kvar från en kämpande arbetarrörelse. Minnen som nu är på väg att åter ta materiell form. Mona Sahlin lär inte bli den som ger en "ny färdriktning för Sverige", även om hon i mycket har rätt i sin kritik mot den borgerliga regeringen.
3 kommentarer:

Surgubben sa...

Dröm på min vän. I dag är strejk bara till arbetsgivarnas fördel. De slipper kostnaderna. Artikeln i DN är egentligen inget nytt. Den - vården - har inte fungerat på många år och det är inget som alliansen skapat. Sossarna har minst lika stor del i det kaoset.

Kapitalismen har en påtaglig svacka. Man har inga svackor inom socialismen eftersom det inte finns något att svacka från, man är redan på botten.
Tråkigt för er socialister men er tid har gått ut och alla sansade människor vet att ni inget har att erbjuda, bara förtryck och elände.

Ronny Åkerberg sa...

...till Surgubben:
Alltid en god början att du kunnat konstatera att "kapitalismen har en påtaglig svacka".
Sen faller väl din jämförelse med socialismen. Kapitalismen är ett globalt system som haft flera hundra år på sig att visa sin överlägsenhet. Ändå har den frambringat så fasansfulla företeelser som 30-talskrisen, två världskrig, växande fattigdom och svält i dagens värld och ett allt mera påtagligt klimathot.
Socialism kan bara förverkligas i internationell skala. Du kan inte göra en rättvis jämförelse med de stalinistdiktaturer som upprättats i fattiga länder.

Anonym sa...

Var är den långsiktiga strategin för ett hållbart samhälle på jorden.
Om 100 år har kanske levnadsstandarden jämnats ut mellan västvärlden och länder som Kina och Indien dit inte bara industrijobb utan nu även jobb med krav på akademisk utbildning försvinner. Fram tills den sk "utjämningen" kommer 3 till 4 generationer av människor i vår del av världen att uppleva en konstant försämring av levnadsstandarden mätt med dagens syn på livskvalité. Det sätt som västvärlden lever på är inte hållbart i längden, men det är just vårt levnadssätt som många av dagens låglöneländer är på väg mot för att höja sin materiella standard. Kanske kommer vi att mötas på halva vägen när det gäller dagens slit-och-släng-samhälle innan vi tillsammans inser att vi måste förändra tankesättet på hur vi lever i harmoni med jorden, dess resurser och alla som bebor denna planeten. Klasskillnaderna kommer att öka i samhället.