fredag 17 juli 2009

Ett verklighetsfrämmande parti


Det räcker med 8 000 röster till för att Sverigedemokraterna ska kunna ta sig in i riksdagen, genom att nå över spärren på 12 procent i en enda valkrets. Den valkrets det handlar om är Skåne läns södra, som omfattar bland annat Burlöv, Kävlinge, Lund, Sjöbo, Trelleborg och Vellinge. Här har Sd redan 8,1 procent enligt Synovates senaste mätning. Risken är nog större att Sd lyckas ta fyra procent i hela landet.

Hur som helst. Sverigedemokraterna är ett faktum och de går framåt. Den intressanta frågan är varför? Hur kan ett sådant här gammaldags, nationalistiskt, fördomsfullt och rasistiskt parti skörda framgångar? Jag skulle nog vilja säga att grunden skapades genom sammanbrottet för det "svenska folkhemmet", det politiska etablissemangets anslutning till det globala kapitalistiska nyliberala konceptet, de ökande klyftorna i samhället och välfärdens nedmontering.

Många vanliga människor; arbetare, småföretagare, hantverkare etc har fått se sin ställning försämras. De har också upplevt hur hela det politiska etablissemanget, inklusive socialdemokratin, vänt dem ryggen. Ingen har kämpat för bättre villkor för vanligt folk.

Det är i den här situationen som Sverigedemokraterna spelar uppstickare och utmanare av etablissemanget. Dock är det i grunden ett borgerligt högerparti och precis lika nyliberalt och orättvist som både alliansen och sossarna. Sd kan aldrig utmana makten i samhället, dvs de mäktiga finansfamiljer som styr över vår tillvaro. Därför hittar de istället syndabockar på samhällets botten.

Dessa syndabockar är invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet. Muslimer utmålas som den nya gula faran, som en fientlig maktfull hord som ynglar av sig barn på löpande band och som står beredd att ta över samhället och skära halsen av oss. Detta trots att de flesta muslimerna bara är fattiga människor som gett sig av från eländiga förhållanden, att de bara utgör 3-4 procent av befolkningen i Sverige och i Europa och att de muslimska födelsetalen sjunker kraftigt i Europa och även i stora delar av världen.

Det är möjligt att Sd kan öka ytterligare och även komma in i riksdagen. Det kommer emellertid inte att föra något gott med sig för svenska arbetare och vanligt folk. För oss vanliga gräsrötter finns bara, om vi vill förbättra vår ställning, möjligheten att reorganisera den avsomnade arbetarrörelsen. Vi måste börja göra motstånd och organisera oss för klasskamp. Våra intressen mot överhetens och överklassens.Bloggat: Trotten
Tidigare inlägg i dag på Röda Malmö: Terrorister och sverigedemokrater

17 kommentarer:

Anonym sa...

Men skulle inte färre utgifter till socialbidrag bidra till sänkt skatt och därmed ett matrialistiskt rikare liv för alla som betalar kommunalskatt? Skulle det inte kännas bättre för många arbetare om man slapp se att grannen i ghettot inte ligger på soffan, grillar kebab och handlar på netto när man kommer hem efter 8 timmar på fabriken?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym om socialbidrag:
Din rasistiska vinkling håller inte. Nu växer köerna till socialbidragskontoren över hela landet. Det är inte bara invandrare som drabbas och blir arbetslösa.
Nu gäller det att vi håller ihopa alla löntagare, oavsett vårt ursprung. Vi har gemensamma intressen och bara om vi står på enad front kan vi slåss för jobben.

Maja sa...

Till anonym om socialbidrag. I det unga USA planterades rasismen av överklassen som ett sätt att hålla isär svarta slavar, landets ursprungsbefolkning och vita fattiga europeiska immigranter eftersom man visste att makten var chanslös om den samlade underklassen gick ihop. Det finns otaliga exempel på att den försökte göra det i revloutionstidens Amerika och även innan dess. Det finns en klassisk bok om det här som heter "Det amerikanska folkets historia" (History of the American People) av Howard Zinn.

De enda som tjänar på att utsatta grupper kämpar emot varandra är den privilegierade klick som har makten. Det är därför de hatar socialismen och gynnar fascismen. Härska genom att söndra, kallas det. Men vi behöver inte makten, det är de som behöver oss. Därför måste vi enas. Det betyder inte att du behöver förlora din identitet utan tvärtom att du behöver göra dig medveten om vem du verkligen är. Vet du vem du är och vilka dina rötter är så kan du se din granne utan att känna dig hotad. Det finns inga så nationellt identitetsmässigt vilsna människor som rasister.

Roger Svensson sa...

Uppenbarligen så tilltalar Sd:s politik betydligt fler än den marginaliserade klasskamps-vänstern som trots sitt ytterst begränsade stöd tycks se sig som några självutnämnda representanter för gräsrötter, svenska arbetare och vanligt folk. Kanske vore läge för lite självrannsakan här …

World traveller sa...

Maja, vad kallar du en person vars flesta vaenner kommer fraan en massa olika laender saasom Nepal, Kenya, Ghana, UK, US, Thailand, Fiji m.fl. men som aer emot islams spridning i Europa?

Ditt och alla vaensterpartisters, AFA'iter, RF'are och allt vad ni kallar er, svar aer som alltid: RASIST!

Rickard sa...

"Detta trots att de flesta muslimerna bara är fattiga människor som gett sig av från eländiga förhållanden."

Så säger ni ibland, men ibland säger ni att det till största delen är välutbildade och driftiga personer som ska rädda våra pensioner som kommer hit. Hur ska ni rödtottar ha det?

Martin sa...

SD har inte fått chansen att misslyckas än. De borde få komma in i riksdagen en sväng, så att de snabbt kan förpassas till historien och bli vad Ny Demokrati är idag. SD skall få bli ett parti som man i framtiden kommer har mycket svårt att hitta folk som erkänner att de röstat på dem.

Ohh, misslyckas kommer de göra. Vi har sett deras kader, vi har sett deras intelligensia och de skämmer inte. Man får hoppas att den skada de gör på vägen emot sin grav är minimal, men det räknar jag med.

Ronny Åkerberg sa...

...till Roger Svensson:
Ja, det röstmässiga stödet för Sd är betydligt större än stödet för yttervänstern. Det är ett sorgligt faktum och ett klart tecken på hur tillbakapressad den svenska arbetarklassens självständiga kamp har blivit av etablissemanget.
Nu tror jag inte att det helt avspeglar det verkliga förhållandet. Många arbetare, som idag lägger sin röst på socialdemokratin och vänsterpartiet, efterlyser en radikalare politik men hoppas fortfarande på förändringar hos sina gamla partier.
En förändring är på gång ute i Europa där det bildats nya anti-kapitalistiska partier i flera länder som vuxit bra i styrka. En islossning som kommer att smitta av sig på vårt land också.

Ronny Åkerberg sa...

...till Rickard:
Jag har aldrig påstått att de flesta muslimer är välutbildade. Det finns dock en betydande del, från vissa länder, som är det. Tyvärr får de ofta inte jobb i nivå med sina kvalifikationer, vilket är en korkad diskriminering och slöseri med resurser.
Men vare sig invandrarna är välutbildade eller inte så är de idag en oumbärlig arbetskraft för stora delar av det svenska näringslivet.

Anonym sa...

Du ställer frågan,"Hur kan ett sådant här gammaldags, nationalistiskt, fördomsfullt och rasistiskt parti skörda framgångar"? Jag och mina vänner rösta på SD p.g.a den höga brottsligheten massinvandringen har medfört.Om nuvarande politiker slutade dalta med kriminella invandarare och kastade ut dom.Så skulle jag inte behöva rösta på SD.
Att deras övriga partiprogram inte tilltalar mig skiter jag i.Jag har fått nog av svenka PK-medeier och falska politiker.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym ang brottslighet:
Det är en felaktig uppfattning att brottsligheten ökat till följd av invandringen. Brottligheten i Sverige är låg och har allmänt sjunkit över tid.

Anonym sa...

"Brottligheten i Sverige är låg och har allmänt sjunkit över tid"

Med såna löjliga uttalanden kommer ni som är emot SD,ALDRIG att få folk och lämna partiet.Ta debatten med SD skriver många,vad hjälper det?Det är inte en debatt vi vill ha utan en rättvis flyktingspolitik där alla asylsökande som begår brott kastas ut.Folk som inte kan bevisa vem man är ska skickas hem.Riv upp medborgarskap för folk som begår grova brott.Det finns inget att debattera om detta.

Anders sa...

Keep on dreaming Ronny.
Den sk islossningen kommer aldrig att ske då du och ditt parti är så långt borta från verkligheten som man kan komma.
Ni företräder enbart er själv och har inget annat stöd.

Den sk förändringen av att det bildats anti-kapitalistiska partier är i bästa fall ringa då de enbart har stöd hos gammelkommunister.

Vad gäller brottsligheten räcker det att kolla i statistiken och den visar att invandrare har opropotionerligt hög kriminalitet.

Ronny Åkerberg sa...

...till Anders:
De nya anti-kapitalistika partierna i Frankrike (NPA) och andra europeiska länder har framför allt stöd från unga människor. NPA fick 5 procent i eu-valet, den radikala vänsterfronten i Portugal 12 procent.
Tecknen på en begynnande organisering och tillväxt på yttervänsterkanten är tydliga på många håll i Europa. Det är en tidsfråga innan trenden når Sverige.

Anonym sa...

ja tycker att folket måste resa sig nu

Roger Svensson sa...

@ Ronny Åkerberg

Vilka är dessa ”arbetare” som vill ha en radikalare vänsterpolitik av dagens typ? ”Arbetarna” på universitetens genusvetenskapliga institutioner? Kanske dags att inse att det inte är ”etablissemanget” fel utan ert eget! Vilken vanlig arbetare har något intresse av att det blir mer av vänsterns nuvarande postmoderna identitetspolitiska flummande med vurmande för mer eller mindre aparta ”utsatta” minoriteter? Tvärtom är arbetare vanligtvis långt till ”höger” på den ”socio-kulturella” skalan och har lite till övers för vänsterns nuvarande hjärtfrågor som ”HBT”, ”mångkultur” och radikalfeminism.

Att vänstern dessutom med sitt vurmande för mångkulturalismen och ett etniskt splittrat samhälle försämrar själva förutsättningarna för sin politik gör det knappast lättare. Den politiken kräver tillit och solidaritet till ”samhället” och den försämras bevisligen med etnisk splittring. Att organisera ”arbetarklassen” är ju också betydligt enklare i ett mer homogent samhälle än i ett etniskt splittrat där den ”kulturella identiteten” är minst lika viktig som någon ”klasstillhörighet”.

Inte ens inom ”ytterkantsvänstern” finns längre speciellt många med en klassisk kommunistisk agenda och de små sekter som har det verkar mest lägga sin tid på att gnälla på sakernas tillstånd i stället för att propagera för sin egen politik. Vilket iofs är förståeligt eftersom om prat om planekonomi och ”arbetarnas diktatur” knappast längre ger positiva associationer …

Ronny Åkerberg sa...

...till Roger Svensson:
Jag kan delvis instämma i din kritik av delar av vänstern, men ditt eget perspektiv känns inte särskilt arbetarvänligt.
I den vänster som jag känner närmare, Socialistiska Partiet där jag är medlem, och närstående organisationer och även många bekanta inom andra delar av vänstern, är det de för hela arbetarkollektivet gemensamma frågorna som står i centrum.
Kampen mot varsel och avsked, kampen för jobben, kampen mot bemanningsfirmor och lönesänkningar, kampen mot nedskärningar och privatiseringar osv osv.
Det är inte en politik som utesluter feministiskt kamp, homosexuellas rättigheter, kamp för ett fritt internet osv, om man förstår hur allt hänger samman och samverkar.
Att hålla arbetarklassen etniskt "ren" för att den då skulle gå lättare att organisera är en chimär. En sådan hållning skulle tvärtom förstöra utvecklandet av den internationalla klassmedvetenhet som idag är en förutsättning för att kunna övervinna kapitalismen. En socialism i nationell skala är ingen socialism.