tisdag 27 oktober 2009

Socialistiska republiken Norden

Hur skulle den socialistiska unionen Nordens flagga se ut?

Ersätta dagens fåtalsmakt med de arbetande människornas eget styre? Det är inte alls det som samhällsvetaren och historiken Gunnar Wetterberg tänker på när han nu kommer med förslag om en ny Kalmarunion. Men det är mitt förslag. Ungefär så här tänker jag mig att det ska fungera:

Samhällets viktigaste tillgångar - storföretag, banker och naturresurser - ska ägas gemensamt och skötas demokratiskt. Marknadsdiktaturen ska ersättas av en planerad hushållning där alla garanteras arbete och tryggade levnadsvillkor.

Den borgerliga överhetsmakten ska brytas ner till förmån för demokratisk och jämlik självförvaltning. Privilegier och fallskärmsavtal avskaffas. Arbetet ska vara källan till inkomst, inte ägandet. Behov ska sättas främst, inte vinst.

Kvinnornas nedtryckta ställning ska brytas genom kvinnokamp för "hela lönen och halva makten". Mot våld och rasism ska ställas solidaritet mellan arbetande och maktlösa oavsett härkomst. Mot nationalism och krig de arbetandes internationalism för en ny världsordning utan imperialism, skuldutpressning och EU-diktat.

En sådan nordisk socialistisk republik skulle naturligtvis ta hem trupperna från Afghanistan, men solidarisera sig med arbetarkampen över hela världen. Inte minst skulle vi eftersträva att bli en del av ett rött Europa.Bloggat: Svensson

16 kommentarer:

Klas sa...

...och istället för en finansiell elit och maktbas så skulle vi få en politisk elit och det skulle uppstå korruption och svarta marknader överallt där utbudet inte uppfyllde efterfrågan, och politiken försökte styra detta genom prisregleringar...

Det skulle bli en demokrati som inte styrdes av pengar, utan istället av statens propaganda och kontakter (vem känner vem). Och snart skulle de som inte blev medlemmar i partiet - eller ve dom som försöka propagera för stora eller små förändringar klassas som "fascister" eller "makthungriga kapitalister" och bannlysas eller iaf ses med så oblida ögon att inflytande iaf under en period blir minimalt - och därmed undemineras den demokratiska andan...

Den planerade husshållningen innebär också att effektiviteten och produktionen sjunker kraftigt redan efter ett par år och medlem som skall fördelas blir mindre och mindre.
Endast staten kan agera riskkapitalist och beslutar om vilka projekt som skall satsas på, och då kommer antingen projekt som ligger den politiska eliten varmt om hjärtat att stödjas (dvs det gäller att ha deras goda minne i åtanke vid tidigare karriärval) eller så stödjs det som anses nuvarande politiskt korrekt och som lätt kan försvaras inför den allmänna opinionen!

alla de projekt som hade kunna bli ngt men som av den styrande klicken dömdes bort kommer aldrig att kunna förverkligas - till skillnad från i en marknadsekonomi som styrs av privata investerare, där dessa guldkorn då och då skapas, även om 9 av 10 blir ett fiasko...

/K

Ronny Åkerberg sa...

...till Klas:
Din uppfattning om socialism verkar minst sagt färgad av det system som fanns i stalinistiska diktaturer i ekonomiskt outvecklade länder.
Socialismen som idé är dock både äldre, större och mer långlivad än dessa tillfälliga karikatyrer.

Klas sa...

Men det intressanta är ju att historien upprepar sig, i tex Venezuela...

Och visst kanske detta var "tillfälliga karikatyrer" - men var finns då de framgångsrika exemplen ??

Mig veterligen finns inga, och då är frågan: På vilka punkter skiljer sig en modern socialistisk attityd till den "gamla" - och på vilket sätt är risken att de moderna intentionerna går snett mindre ?

/K

Anonym sa...

Problemet är att varje gång man infört stalinism eller kommunism så har man just propagerat med dina argument. Dvs att alla ska få bestämma, inga mer rika, inge mer uttnyttjande av arbetare och fattiga osv.

Menar du helt ärligt att du inte ser kopplingen mellan det du propagerar för och det "ideal tillstånd" som folk fick höra om i olika länder i världen av sin respektive ledare som införde system som i slutändan blev mer förtryckande än det system de kämpade mot.

Snälla du kan du förklara för mig?

Jag skulle även vilja veta hur man ska förhindra korruption och dåligt användande av samhällets resurser när dessa är samlade hos en enda institution nämligen staten. Det är det praktiska som intresserar mig. Inte det teoretiska.

Jag är väldigt politiskt flexibel, men jag tycker inte att marxismen eller socialismen eller vad du nu kallar det verkar vettig.

enemyofthestate sa...

"
Samhällets viktigaste tillgångar - storföretag, banker och naturresurser - ska ägas gemensamt och skötas demokratiskt. Marknadsdiktaturen ska ersättas av en planerad hushållning där alla garanteras arbete och tryggade levnadsvillkor."

Och långsamt förvittrar hela samhället och civilisationen för att efter ett tag bestå av kringstrykande stammar som kämpar till döden för att klara försörjningen av livsmedel. För det är så det går när civilisationens grundstenar privat egendom, monetär ekonomi och fri marknad försvinner. Först lär det väl dock ske ett par decennier av långsam stagnation när vi tvingas använda marknadspriser från resten av världen för att kunna göra någotsånär vettiga kalkyler... Riktigt problematiskt blir det förstås om hela världen blir socialistisk, då detta innebär en total frånvaro av meningsfulla priser. Därefter är all rationelt nyttjande av resurser omöjlig.


Låter mer som en dystopi i mina öron.

Ronny Åkerberg sa...

...till Klas:
Visserligen har Venezuelas vänsterregering, eller rättare sagt landets arbetarklass, ännu inte infört någon socialism - men nog har reformerna ökat demokratin och möjlighetern att påverka sin situation för många miljoner fattiga i landet.
Vi har förmodligen rätt olika uppfattning om Hugo Chavez. Jag anser inte att han är så dålig som den mot landet konspirerande USA-regeringen utmålar honom som. Och den odemokratiska överklassoppositionen i Venezuela, som försökte sig på en statskupp, saknar all trovärdighet.
Någon upprepning av stalinismen är det sannerligen inte. Kan du inte se skillnad på den totalitära stalinistiska diktaturen i Sovjet och dagens demokratiska Venezuela - då är det illa ställt. Svårt att föra en diskussion då.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Du gör ett vanligt fel, du tror att revolutioner är resultatet av propaganda. Men inga revolutioner kan stampas fram ur marken genom propaganda, oavsett hur denna är utformad.
Revolutioner föds ur det gamla samhällets motsättningar. Alla revolutioner lyckas inte, trots revolutionärernas goda föresatser. Den stalinistiska kontrarevolutionen utraderade arbetarpartiets hela revolutionära ledarskap från oktoberrevolutionen, upprättade en byråkratisk regim som också så småningom ledde till kapitalismens restaurering.
Historien tar sina omvägar och den socialistiska arbetarrörelsen har drabbats av bakslag. Både socialdemokratins högervridning (och avståndstagande från socialismen) och stalinismens byråkratisering representerar sådana bakslag.
I dag står världens arbetarklass inför uppgiften att reorganisera arbetarrörelsen, att åter igen skapa kämpande fackföreningar och nya arbetarpartier som är villiga att representera samhällets stora arbetande majoritet och slåss för ett samhälle där denna majoritet under demokratiska former kan sätta sin prägel på samhället. Det kallar jag den demokratiska socialismen.
De samlade historiska lärdomarna från såväl socialdemokratins som Sovjetunionens urartning gör att arbetarpartier, som tillägnar sig dessa lärdomar, kommer att stå bättre rustade inför framtidens stora folkliga revolutioner och maktövertaganden.

Klas sa...

@Ronny: Efter en del konverserande här på bloggen så tror jag att du vet att jag har lite bättre koll än så !?

Jag jämför inte med Sovjet i 1a hand.
Men tag tex Polen, DDR Den DEMOKRATISKA tyska republiken (Yeah right !?), Kuba (som åtminstonde får betecknas som ett av de uthålligaste exemplen) mfl mfl

Nej Hugo Chavez har, liksom andra historiska socialistiska symbolpersoner, uppkommit för att korruption och maktmissbruk har gått för långt i en region eller ett land.

Men man ser nu samma klassiska historiska mönster upprepa sig där.

Man tar över och förstatligar företag och en massa andra åtgärder för att "skydda folket mot den onda kapitalismen".
Att försörjningsläget blir värre skylls på den dumma omvärlden som inte förstår sig på den socialistiska "revolutionen" och motarbetar partiet. Med andra ord: Dom arbetar fortfarande på en verklighetsbaserad marknadsplats och vill inte anpassa sig till en tillrättalagd verklighet...

Man ser till att förstatliga eller iaf reglera stora företag, som tex när man ville tvinga oljebolaget att köa ventiler av det statliga inveval istället för utländska leverantörer eftersom detta skulle vara bättre: Trots att de utländska leverantörerna levererade bättre utrustning, till lägre pris med kortare leveranstider...men visst: intern industri är det ju ändå bättre att utnyttja: Man missade iof det faktum att oljebolaget då går sämre. vilket i slutändan leder till att man förstatligar dessa (eller förbjuder utländska och privata oljebolag att finnas i landet).
Och när inte det förbättrar vinsterna (konstigt !?) så inför man andra regleringar för att anpassa marknaden. Till exempel bestämmer man lönerna utefter detta - och räcker inte lönserna - well då gör man som man gjorde för ngt år sen: Man bestämmer en maxtaxa för vad bönderna får ta ut för mjölk osv - osv osv ner ner ner

Sen inför man lite restriktioner, som tex att se till att ta bort ett antal radio- och tv-stationer som sprider "lögnaktig propaganda". Man begränsar och ransonerar konsumtionen av olika varor - det är ju tex enligt landsfadern Chavez inte nödvändigt med mer än 3 minuters dusch - så det skall vara förbjudet - eller iaf genom vattenransonering inte tillåtet... osv osv

Och när allt större delar av folket börjar gny och inte tycker det blev så bra trots allt - då inför man hårdare kontroller av "demokratin", man stiftar lagar som förlänger mandatperioder och begränsar vilka som får ställa upp i valen osv - och vid det laget har man skapat denna politiska elit som lever ett eget liv och försöker klamra sig fast vid makten !

Och alla dessa små steg - som alla utförs med folkets bästa i åtanke naturligtvis, stegar ned nationen i ett värre tillstånd!

Well - jag kanske är helt fel ute - men borde inte en bättre ideologi se till att folket och en nation får det bättre !?

Sen kan man ju alltid säga att Venezuela inte heller är ett exempel på en "modern" socialism - men då skulle jag väldigt gärna vilja veta vad skillnaden är !!???

/K

Ronny Åkerberg sa...

...till enenyofthestate:
Dystopi är fortsatt kapitalismen. Två världskrig, upprepade kriser i stil med trettiotalet, världssvält som nu överstiger en miljard människor, ökande klyftor och orättvisor och accelererande klimatförändringar som hotar fortsatt mänskligt liv på planeten. Fortsatt kapitalism blir vår undergång.
Rationellt nyttjande av jordens resurser är bara möjligt när kapitalismen har avskaffats. Den kapitalistiska marknaden har inga som helst mekanismer som förhindrar ekologiskt sammanbrott. För det krävs politiska beslut i demokratiska former.
Privat ägande av produktionsmedlen tillhör sannerligen inte "civilisationens grundstenar". Under större delen av människans historia har vi levt i mindre grupper som fungerat kollektivt och utan samhällsklasser. Klassamhället utgör bara en kort period i mänsklighetens utveckling och det är dags nu att förpassa det till historien. Klassamhället har inte längre något att tillföra för produktivkrafternas utveckling. Nu är tid att vi gemensamt och på jämlik basis tar ansvar för samhället.

Ronny Åkerberg sa...

...till Klas:
Polen, DDR m fl östländer är ännu sämre exempel än Sovjetunionen eftersom det "socialistiska" system infördes genom Röda arméns ockupation.
Kubas uthållighet kanske har något att göra med att revolutionen var förankrad bland befolkningen på ett annat sätt.
När det gäller Venezuela - jag tänker inte här och nu debattera dina påståenden och ev missuppfattningar om utvecklingen - så finns det naturligtvis ingen som helst garanti för socialismens seger där.
Hugo Chavez har burits upp av ett folkligt engagemang, men allt beror på hur detta utvecklas och hur kontrollen underifrån realiseras. Byråkratisering, förstelning, korruption och förräderi är reella faror.
Den rörelse som omger Chavez är brokigt sammansatt. Vi vet inte vart diskussionen tar vägen, vilken utvecklingspotential där finns.
Om rörelsen och kontrollen underifrån kan stärkas, arbetarråd och självförvaltning utvecklas och det ekonomiska, sociala och politiska livet verkligen präglas av folklig demokrati. Då kan Venezuela börja anträda vägen mot socialismen. För dess överlevnad kommer att krävas att stora delar av Latinamerika går samma väg. En isolerad "socialism" i ett outvecklat land har många odds emot sig.

Klas sa...

"Byråkratisering, förstelning, korruption och förräderi är reella faror."
Ja precis - problemet är just att socialismens grundideer "uppmuntrar" till sådana faror !

Byråkratisering: Av naturliga skäl om man skall centralstyra ekonomin och massa annant !

Förstelning: Eftersom man som statsanställd riskerar en degradering eller iaf stängda karriärvägar om man inte gör som man tror att den politiska eliten vill så tar man hellre "icke beslut"

Korruption: Well säger sig själv - som du själv har sagt: Marknaden existerar - den kan man inte bestämma bort. Och försöker man reglera den för hårt så uppstår svarta marknader och korruption !

Förräderi: Well - eftersom föröderi definieras som allt som inte är i "folkets" eller "statens" eller "partiets" intresse så är det lätt att stämpla alla som försöker bryta ett dödläge, eller propagerar för ngt annans statsbildning som förrädare !

/K

Ronny Åkerberg sa...

...till Klas:
Nej, farorna kommer från det omgivande kapitalistsamhället.
Byråkratisering och korruption - se hur det ser ut i nästan varje latinamerikanskt land. Fattigdomen och klassklyftorna ligger till grund för detta.
Förstelning och förräderi - hur ofta har vi inte sett detta i arbetarrörelsens och socialismens historia. Borgarsamhället vill inget hellre än att stridbara arbetarledare ska kapitulera för de sockermantlade kulorna.
Borgarna öppnar gärna dörrarna till salongerna och karriärvägarna för de radikaler som vill sälja ut arbetarnas och de fattigas intressen för en grynvälling.

Klas sa...

@Ronny: nu kommer vi in på en intressant bit.
Kapitalism, om den är kombinerad med en sann liberalism, eller en mellanvariant (vilket är vanligast i i länder) uppmuntrar inte till korruption - tvärtom alla kan ju göra affärer med alla så länge det är frivilligt. Och om staten är ordnad och reglerad, även om regleringarna är fåtaliga, så försvaras dessa också av staten...

Problemet är att kaos och oordning uppmuntras och utnyttjas av makthungriga individer.
Kapitalism i sig tycker jag snarast är ett skällsord för girighet - bara fokus på pengar och mer pengar- så där håller jag med om vad du säger.
Men om man istället talar om liberalism, eller socialliberalism med innebörden att allt skall baseras på frivillighet och inte överstatlighet så tror jag det är ett bra mkt bättre sätt att tackla problemen på.

MEN oavsett ideologi så måste man rensa undan korruption och girighet - och där har, enligt mig, socialismen ett stort handikapp iom att man förutsätter en stor och stark statsmakt.

Tex Byråkratisering är definititvt inte ngt som liberalismen tex uppmuntrar .

/K

Ronny Åkerberg sa...

...till Klas:
Socialliberalismen är en borgerlig ideologi som ibland försöker mildra effekterna av den kapitalistiska råa utsugningen och som för det mesta bara försöker slå blå dunster i folks ögon.
Socialismen vill inte alls ha en stor och stark statsmakt. Tvärtom, vi socialister vill avskaffa staten. Det kommer inte att gå från den ena dagen till den andra. Men vi menar att staten ska börja dö bort som ett organ för klassförtryck redan från första dagen av arbetarklassens maktövertagande.
Vi vill minimera byråkrati och administration och ersätta den med folkliga råd och folklig självförvaltning. Människor ska i allt högre utsträckning styra sig själva istället för att styras av staten.

Klas sa...

@Ronny: Nu förvirrade du mig rejält :S

"Folkliga råd och folklig självförvaltning" - det tolkar jag som frivilliga sammanslutningar som tex tar hand om ett hus, ett företag eller vad det nu månne vara ?

Så om man minimerar staten och låter grupperingar av människor styra sig själva - vad är då skillnaden mot den liberala ideologin ?
Skall man tvinga samman folk om dom vägrar gå ihop mer än säg 2 och 2 eller 4 och 4 och klumpa ihop dom till 9 000 000 istället (dvs = en stat) ? Och på vilket sätt skulle det minimera byråkratin då ? :)

"Människor ska i allt högre utsträckning styra sig själva istället för att styras av staten." - Det låter som ett liberalt mantra ! :)

Men om människor skall vara fria och gå samman i föreningar och i din socialistiska värld: Vad är skillnaden från idag ?

Är den enda skillnaden att vi skall börja på noll och sen bygga upp hierarkier osv från botten istället för att börja med den snefördelning vi har idag ?

Och om en grupp då vill styra sitt företag på ett sätt som i princip är identiskt med ett "vanligt" företag idag - vad är det som säger att vi till slut inte har en "vanlig" marknadsekonomi ?
Jag menar där vi är idag har vi ju kommit efter många generationer - och om man säger att folk är "förtryckta" eller att det är pga borgelig propaganda - well om folk är så dumma, eller smarta, att man går på det - vad är det som hindrar att det inte blir så igen då ?

/K

Ronny Åkerberg sa...

...till Klas:
Skillnaden är att i liberalismens värld är allt formellt och på låtsas. Jämlikheten är bara på pappret medan i verkligheten behåller kaitalet makten. Socialismen avskaffar klasserna och gör jämlikheten mellan människor reell.
Hur ska människor kunna styra sig själva om samtidigt borgarklassen har monopol på produktionsmedlen, dvs behåller greppet om samhällets grundval?
En klass med en sådan enorm maktställning kommer oundvikligen också att skaffa sig politisk makt och använda staten för sina syften.
Socialismen avskaffar kapitalets makt och ersätter den inledningsvis med en arbetardemokrati, dvs de kämpande organ och frivilliga sammanslutningar som bildats under kampen tar över styret av samhället och ersätter den borgerliga staten.
Från denna stund, när klasserna upplöses, börjar också staten som ett förtryckarorgan att dö bort. Det kan den aldrig göra under kapitalismen. Där kommer de härskande klasserna alltid att behöva staten som ett redskap mot folket för att bevara sin priviligierade ställning.