måndag 31 augusti 2009

Första dödsfallet kommer

Att äta det feta svinet ger skydd mot svininfluensan?
Uppdatering: Det är nu bekräftat att den avlidne mannen hade svininfluensa. Det visar provsvaren, uppger Akademiska sjukhuset. Så besannades detta inläggs rubrik snabbare än man först trodde. Nedan eftermiddagens inlägg:

En man i 30-40-årsåldern misstänks ha avlidit till följd av svininfluensan. Han avled innan ambulansen hann fram. Svar på proverna beräknas komma i morgon förmiddag. Svininfluensan kan ha skördat sitt första dödsoffer i Sverige.

Men man vet ännu inte om det verkligen rör sig om svininfluensa. Han hade dock ospecifika symptom som feber och förkylning. "Sådana här rykten uppkommer men det finns inget specifikt som tyder på att det skulle vara den nya influensan i det här fallet. Men bara det att diskussionen kommer upp har gjort att vi har tagit prover och de har vi inte svar på ännu", säger biträdande sjukhusdirektören Björn Ragnarsson.

Även om det skulle visa sig att det var falskt alarm den här gången så kommer obönhörligen den dag då det första dödsfallet i svininfluensa inträffar också i Sverige. Med influensans utbredning blir detta den oundvikliga följden. Varje år dör ca 2000 personer av vanlig influensa i vårt land. Självklart kommer människor att dö också av svininfluensan.

Som jag uppfattat det så finns det dock en viss skillnad i vilka som drabbas hårdast. I de vanliga influensatyperna är det ofta nedsatta småbarn och åldringar som dör i sviterna eller av följdsjukdomar. Vad gäller svininfluensan drabbas en del yngre människor hårt eftersom de saknar samma typ av immunitet som äldre som varit utsatta för tidigare pandemier. Dödligheten är dock inte högre än vanlig influensa och för de allra flesta smittade skiljer sig inte symptomen av svininfluensan från vilken vanlig influensa som helst.

Att fettdoktorn Annika Dahlqvists så kallade LCHF-kost skulle vara en garanti mot smitta måste tillhöra årets överdrifter, milt sagt. Läkarna sågar kollegans påståenden och man frågar sig om fett-kost kan skydda mot sjukdomar. Självklart är det så att en hälsosam kost (är LCHF-kost verkligen en sådan?) bygger upp kroppens försvar och gör människan bättre rustad mot sjukdomar. Det går inte att motsäga. Men att det skulle utgöra ett tillräckligt skydd mot smitta vill jag ifrågasätta. Det finns fler faktorer än kosten som inverkar på en människas immunförsvar, till exempel den stress man är utsatt för.


Bloggat: Svensson

Senaste inlägg om svininfluensan på Röda Malmö: Stoppa hysterin

Tidigare inlägg i dag på Röda Malmö: Vänd blickarna mot Jorden

Vänd blickarna mot Jorden


Fuglesangs rymdpromenader må ha sitt intresse. Liksom stora och påkostade projekt för framtida Mars-resor. Nu är det emellertid dags att vända blickarna mot den enda planet där vi kan bo och ta hand om denna på ett sådant sätt att den även fortsättningsvis kan utgöra ett hem för mänskligheten.

I december väntar det stora och viktiga klimattoppmötet i Köpenhamn. Om det blir en massiv folklig mobilisering så kommer detta att kunna ha en avgörande betydelse för opinionsbildningen. Vad som gäller nu är att sätta största möjliga tryck på beslutsfattarna.

Som ett led i detta opinionsarbete vidareförmedlar jag här på bloggen ett meddelande från Andreas Malm i organisationen Klimataktion. Andreas Malm är också inbjuden som gästtalare vid Socialistiska Partiets öppna möte i Malmö lördagen den 19 sept.

Andreas Malm:

Hej alla klimataktivister och andra vänner och kamrater,

Jag skickar ut det här mejlet brett, till alla som ev. kan vara intresserade. Tveka inte att skicka det vidare om ni finner det intressant!

Jag var (tillsammans med en aktivist från Naturskydssföreningen i Lund) i Köpenhamn i tisdags, på planeringsmöte inför den stora demonstration som är tänkt att hållas under klimattoppmötet, den 12 december. Läget börjar nu kännas akut! Vi har bara lite drygt tre månader kvar till demonstrationen – samtidigt som förhandlingarna inför toppmötet kört fast i bland annat USA:s vägran att åta sig utsläppsminskningar, rapporter om klimakaos regnar in från hela världen och inte särskilt mycket ännu gjorts i Sverige för att massmobilisera till Köpenhamn. Lite panik alltså.

Jag vill med det här mejlet rapportera om hur arbetet går i Danmark och, framför allt, diskutera vad vi måste göra här i Sverige om vi vill få till en ordentlig demo.

Omkring 40 personer deltog på tisdagens möte – många fler, och med större bredd i organisationerna, än tidigare. Ett 20-tal danska organisationer har uttalat sitt stöd för demon, däribland Klimabevaegelsen, KlimaX, Greenpeace, flera fackföreningar, Folkekirkens Nödhjälp, andra bistånds- och solidaritetsorganisationer, de vanliga vänsterpartierna o.s.v.

Planen är alltså att ordna en megademo lördagen den 12 december, med avgång från centrala Köpenhamn kl 13.00 och (lång) marsch ut till Bella Center, där förhandlingarna hålls. (Under mötets gång restes plötsligt förslaget att vända demonstrationen – att samlas vid Bella Center och tåga in mot staden – men efter lång diskussion beslutades med överväldigande majoritet, och den oppositionella minoritetens slutliga godkännande, att stå fast vid den planerade rutten.) Uppslutning till demon förväntas från hela Europa. Friends of the Earth International ordnar en "human flood" tidigare på förmiddagen, räknar med 5000 deltagare och tänker sedan skyffla in dem i den stora demon. Alla är fullständigt överens och mycket måna om att demon ska vara fredlig, men det tycks inte heller föreligga någon risk för kravaller; alla källor gör gällande att de nätverk som eventuellt skulle vara intresserade av att ställa till med sådana inte har några planer att göra det på lördagen, i anslutning till demon. Köpenhamns Stad var representerade på mötet och avser att hjälpa demonstrationen med logistik och annat.

En fråga som fortfarande diskuteras är hur de stora människomassorna ska fraktas tillbaka från Bella Centret (efter flera timmars promenad) in till staden, men det finns en koordinationsgrupp som ska ta fram förslag till lösningar på problem av det slaget. Denna grupp ska även lägga upp en plan för fet mobilisering i Danmark: affischer, flygblad, annonser, presskonferenser, lokala mobiliseringar i städer som har egna demonstrationer lördagen innan (5/12) och sedan transporterar massor av folk till Köpenhamn den 12, o.s.v.. Pengar finns för att anställa en person för att arbeta heltid med mobiliseringen, men gruppen söker ännu efter lämplig kandidat.

Mer info finns på hemsidan http://12dec09.dk/.

Sammantaget är mitt intryck att det äntligen har börjat rulla i Köpenhamn, och att en kompetent kärngrupp med hyfsad bredd nu tar tag i de konkreta detaljerna. MEN: om inte detta ska bli en demo som bara passerar förbi, om det inte ska bli en vanlig dussinmarsch utan en historisk massaktion som visar att det finns ett starkt folkligt tryck för radikala utsläppsminskningar och sätter ett verkligt avtryck i processen så måste även vi från Sverige få tusentals – helst tiotusentals – att åka över. Vi har ingen tid att förlora i mobiliseringen. Ännu händer ytterst lite för att sprida uppmaningen att åka till Köpenhamn – vi måste ändra på det NU!

Några konkreta uppgifter för oss i Sverige att ta tag i:

1.) Få svenska organisationer att, på samma sätt som danska, uttala sitt stöd för demon. Det borde inte vara svårt: Naturskyddsföreningen, Svenska Kyrkan, Greenpeace – alla borde kunna göra det. Ett första sätt är att gå genom GCCA och uppmana alla där ingående organisationer att uttrycka sitt stöd, men vi behöver även bredda oss utöver den kretsen. Vi borde bearbeta alla slags organisationer vi har kontakt med, över mejl och telefon och i möten, så att de åtminstone uttalar sitt moraliskt-verbala stöd, men naturligtvis gärna också a.) mobiliserar sina egna medlemmar och b.) skänker pengar till demoplaneringen (konto kommer snart upp på hemsidan). Jag efterfrågade på mötet ett öppet brev från de danska fackföreningarna till de svenska med en uppmaning att ansluta sig, och de lovade att skriva ett sådant. Även om vi inte snabbt får tillgång till dylikt brev tycker jag att vi bör försöka få facken att sluta upp och gå vidare till alla möjliga organisationer – inte bara de vanliga närmast sörjande. Demonstrationens plattform kommer inom kort att finnas tillgänglig på svenska.

2) Få till ordentliga planer för transporter – bussar eller tåg – som kan ta människor från hela landet till Köpenhamn och tillbaka.

3.) Ta fram material som kan spridas över hela landet i alla upptänkliga sammanhang med maningen att åka till Köpenhamn. Affischer, flygblad, annonser, facebook-grupper o.s.v. – alla kanaler måste fyllas! Till detta behövs förstås en logga, en grafisk profil och uppgifter om vart man kan vända sig för att boka plats på buss eller tåg. (På mötet i Danmark diskuterades f.ö. att döpa demoinitiativet till "Planeten först" eller liknande (dock inte Earth first!...))

4.) Ha någon eller några permanent stationerade i Köpenhamn under hösten. Friends of the Earth International är en av de organisationer som har minst en anställd utplacerad i Köpenhamn för att jobba med samordning. Det borde finnas svenskar där också! Det är ett enormt arbete som ska göras, om det här ska bli något, och eftersom det mesta planeringsarbetet händer i själva Köpenhamn – dagligen framöver – borde vi ha folk på plats.

Den stora frågan är nu förstås: vem ska göra allt detta? GCCA? Klimataktion? Den arbetsgrupp för mobilisering i Skåne som just har bildats i Lund? Någon annan slags samordningsgrupp, eller organisationerna var och en för sig? Jag vet inte, men vi behöver snabbt en tydlig struktur som kan utföra de här uppgifterna och många fler.

Jag skulle vilja vädja till alla er som får det här mejlet att tänka över vad ni och era organisationer kan bidra med under hösten. Mobilisering fungerar ju bäst när det sker lokalt, så det är bara att tänka över alla möjligheter att få med sig människor man känner, delar organisation med, bor eller arbetar ihop med o.s.v. Med tusen initiativ för att få folk att åka kan vi bygga en demonstration som går till historien. Klimatkaoset står inför dörren, från Athen till Bangladesh, och det här antagligen är det viktigaste toppmöte som (hittills) har hållits: insatserna kan inte vara större. Som grannland till Danmark har vi ett extra ansvar att forsla massor till demonstrationen, som ska synas över hela världen som en omisskännlig signal till handling. Arbetet med att bygga demon börjar nu!

Om ni har tankar, frågor, reflektioner, förslag, hör av er till mig eller Rikard Warlenius (aktiv i GCCA-nätverket för Klimataktion) på warlenius@hotmail.com så länge, innan klarare struktur formerats.

allt gott,

Andreas


söndag 30 augusti 2009

Oacceptabla nedskärningar i Malmö

Den styrande s-mp-v-majoriteten i Malmö vill att barn, unga, sjuka, handikappade och äldre ska betala krisen

Lågkonjunktur i stadsdelarna, skriver Sydsvenskan om tillståndet i Malmö kommun i dag. Men det handlar inte lågkonjunktur utan om politiska beslut från den styrande s-mp-v-majoriteten i kommunen. Nära 110 miljoner kronor ska 
Malmös stadsdelar spara under hösten. Det drabbar vård, skola och omsorg även om målsättningen är att skära mest i administrativa kostnader, skriver Sydsvenskan.

Minskade skatteintäkter anges som skäl. Den styrande röd-gröna majoriteten sprider det politiska budskapet att besparingarna ska främst göras på administration medan verksamhet för barn och ungdomar ska värnas så långt som möjligt.

Det är uppenbart att detta betyder lite när det kommer till kritan ute i stadsdelarna. Av de nära elva miljoner som stadsdel Centrum ska spara in kommer inte ens hälften att läggas på administration. Av Husies nära sju miljoner i sparbeting kommer största delen att drabba skolan. – Men vi drar även in en demenssköterska och drar in på vikarier, säger ekonomichefen Annika Rausin.

Hyllie ska spara nära arton miljoner. "I äldreomsorgen ska det sparas mest...Därefter får skolan ta en stor del av besparingen." I Limhamn-Bunkeflo handlar det om ca tjugo miljoner och "det kommer att drabba varje verksamhet, säger stadsdelschefen Inger Björkqvist." I Kirseberg, som ska spara 5,4 miljoner blir det anställningsstopp i skolorna, nio lärare kommer att omplaceras och fritidgårdarna får kortare öppettider.

I Oxie blir det "färre vikarier och mer jobb för dem som jobbar med individ- och familjeomsorg". I Rosengård, som ska dra ner med tretton miljoner blir det minskad bemanning på vårdboenden och i hemtjänsten. Västra Innerstaden, som minskar med nära elva miljoner, sparar på vård och omsorg där tjänster inte kommer att tillsättas och färre vikarier tas in. I skolans värld blir det färre lärare och pedagogisk personal.

Endast Södra Innerstaden upprepar politikernas mantra: "Besparingarna ska främst göras på administration medan verksamhet för barn och ungdomar ska värnas så långt som möjligt", enligt Sydsvenskans artikel. Men det finns anledning förmoda att även denna stadsdel följer det övriga mönstret och låter gamla, sjuka, barn och ungdomar ta smällarna av nedskärningarna.

Det är inte acceptabelt att detta sker. Den kommunala verksamheten i Malmö bär ännu spår efter tidigare stora nedskärningar. Nedskärningar som till stor del betalades av barnen och som fick många negativa följder. Det finns inga som helst marginaler inom skola, fritidsverksamhet, äldreomsorg osv. Varje nedskärning får allvarliga mänskliga konsekvenser. Konsekvenser som också kommer att kosta pengar i framtiden. Det är en mycket kortsynt politik som dessa nedskärningar ger uttryck för.

Det finns heller ingen anledning att gå med på nedskärningarna. Min uppfattning är att personal, föräldrar, brukare och medborgare i allmänhet bör protestera. Nästa år blir nedskärningarna än värre. Att det är den röd-gröna majoriteten som genomför dessa dåligheter gör det inte mindre angeläget att protestera. Snarare tvärtom. Hur kan vi acceptera att s-mp-v, som ju ofta vill framhäva sin egen förträfflighet när det gäller offentlig välfärd, genomför nedskärningar som går direkt ut över de mest utsatta i samhället?

Det är dags nu att säga stopp. Det behövs en rejäl proteströrelse. Vi bor i ett av världens rikaste länder. Här finns resurser i överflöd. Dock på fel ställe. Se till att pengarna kommer fram för att säkra välfärden i våra kommuner. Det är inte barn, handikappade och gamla som ställt till krisen och det är inte heller de som ska behöva betala den.


Gårdagens inlägg om svensk ekonomi på Röda Malmö: Borg bluffar

lördag 29 augusti 2009

Stoppa hysterin

Svininfluensan sprider sig fyra gånger snabbare än andra virus och en stor andel av de som dött är unga vuxna som inte hade några hälsoproblem innan de drabbades. Dessa hysteriska tongångar uppges nu komma från WHO.

Nej, det är nåt fel med den här alarmismen. Andra uppgifter motsäger budskapet ovan. Första vågen ebbar ut i England. SvD: "I Storbritannien tycks det värsta nu vara över – för den här gången. Den senaste tiden har antalet personer som insjuknat i svininfluensan minskat drastiskt."

Ingenting tyder heller på att dödligheten i svininfluensa, som hittills varit låg (0,4 procent) skulle ha ökat. Det är ingen nyhet att en del unga människor drabbas hårdare eftersom de saknar immunförsvar mot sjukdomen.

Jag anser fortfarande att vi ska låta bli att oroa oss. Jag tänker inte låta vaccinera mig. För övrigt, det dröjer ett bra tag innan vaccinet kommer. Då kanske jag har haft svininfluensan utan att veta om det. Jag kanske redan har haft den. Var lite hängig och förkyld i veckan.

Nu får det vara nog med mediatramset kring den nya influensan. Det är irriterande med dessa ständiga sensationsbubblor. Är det skrämseltaktik för att vi alla ska vaccinera oss? Det kan få omvänd effekt. Folk blir förbannade när deras intellektuella förmåga underskattas.Tidigare inlägg i dag på Röda Malmö:

Borg bluffar

Anders Borg sprider valfloskler och försöker göra en dygd av regeringens passivitet

Anders Borg skönmålar situationen i landet och hävdar att regeringens passivitet skapat bättre förutsättningar för Sverige att återhämta sig. När det i själva verket är precis tvärtom. Svenskt Näringsliv skriver i rapporten Hägringar: "En svag konsumtionstillväxt är den viktigaste förklaringen till att den svenska ekonomin bromsat hårdare än många andra EU-15 länder. När osäkerheten om jobben är stor väljer många svenskar att öka sitt sparande för att bygga upp en buffert inför sämre tider – före krisen hade inte ens hälften av svenskarna finansiella tillgångar som överskred 50 000 kr."

Regeringens beslut att sänka ersättningarna i arbetslöshetsförsäkringen och höja medlemsavgiften, vilket resulterat i att en halv miljon löntagare lämnat försäkringen, spelar naturligtvis en stor roll i detta.

Regeringens ovilja att hjälpa kommunerna att bevara jobben inom den offentliga välfärden har spätt på arbetslösheten, ökat köerna till socialhjälpskontoren och drivit upp kostnaderna så att en negativ nedåtgående spiral skapats.

Man har nu prioriterat ytterligare skattesänkningar. Det har emellertid, enligt Konjunkturinstitutet, sämre effekt på sysselsättningen än stöd till kommunerna och satsningar på infrastruktur.

Den öppna arbetslösheten närmar sig tio procent eller en halv miljon människor. Bland ungdomarna är arbetslösheten nästan trettio procent nu. I dag kan vi läsa att tusentals klarar inte sina bolån. Antalet hem som Kronofogdemyndigheten tvingas mäta ut och sälja på exekutiv auktion har ökat kraftigt i år och förväntas fortsätta öka fram till dess att arbetslösheten sjunker.

Men det gör den inte. Enligt regeringens egna prognoser kommer den att öka ytterligare under nästa år. Risken är stor att vi får en permanent arbetslöshet på hög nivå även om konjunkturen vänder. Till detta kommer att människor får vänta i evigheter på sin ersättning från a-kassa och försäkringskassa. Ändrade regler leder till att fler förlorar sin ersättning. Enligt Försäkringskassan kommer 32 000 personer att utförsäkras nästa år och 19 000 året därpå. Därmed ökar ytterligare belastningen på kommunernas socialtjänster.

För pensionärerna väntar en sänkning av pensionerna sedan den så kallade bromsen i pensionsuppgörelsen slagit till. Både den förra regeringen och den nuvarande har jobbat hårt för att för att sätta människor i klistret i kristider.

"Sverige kan återhämta sig bäst" är inget annat än valfloskler från Anders Borg. Ett ruttet försök att stryka förnissa över den usla allianspolitiken. En politik som bara har drivit oss nedåt och nu har de mage att påstå att vi har bättre förutsättningar tack vare detta. Maken till bedrägeriförsök får man leta efter.
Tidigare inlägg i dag på Röda Malmö:

Michaels väg mot undergången


Så blev det då slutligen bekräftat att Michael Jackson blev förgiftad och att detta var resultatet av ett brott. Flera droger påträffades i kroppen. Den direkta dödsorsaken var ”akut propofolförgiftning”, anges det. Det starka narkosmedlet propofol tros ha injicerats av superstjärnans personlige doktor Conrad Murray. Obduktionsresultaten kommer i kväll.

Vi känner till Michael Jackson stora betydelse för popmusikens utveckling. Vi vet en hel del om hans traumatiska uppväxt. Han är dock inte den ende megastjärna som slutat sitt liv i drogberoende och tragik. Allt i bjärt kontrast till den propaganda och massmediabild som ges ungdomen om stjärnornas glamorösa liv.

Att bli rik, berömd och vacker framställs som livets mål och mening och en säker väg till lyckan. Men bakom kulisserna gapar tomheten och profitörernas hesa kraxande. I dansen kring guldkalven skys inga medel och offren staplas på hög.Tidigare inlägg i dag på Röda Malmö:

Ödmjukhet inför människans framtid?


Så kom då Christer Fuglesang till sist i väg på sin rymdfärd. Vad det nu är för märkvärdigt med det? Märkvärdigt tyckte man att det var då ryssarna 1957 sköt upp sin Sputnik och 1961 då Gagarin åkte ut som första människa i rymden. Men nu? Nej, en tjugofem år gammal skrotfärdig rymdfärja...

Tänk om den styrande politiska och ekonomiska eliten i världen lagt ner lika mycket möda och intresse på att ta hand om vår egen planet som färder ut i rymden? Jo, men det går att BÅDE rädda jorden och åka till Mars, får man höra. Ja, men visa då det!

Jag läser idag att storbolagens klimatarbete ligger 39 år efter. Med dagens takt kommer världens hundra största företag att nå 2050 års utsläppsmål först 2089. Mer än en fjärdedel av dem har inte ens formulerat sina mål.

Man kunde tro att människans steg ut i rymden och möjligheten att skåda vårt sårbara klot utifrån skulle föda någon slags ödmjukhet. Men så icke hos kapitalismens företrädare. Dags att mobilisera inför Köpenhamnsmötet i december.


fredag 28 augusti 2009

Hård kritik mot polisen

Flera kritiska röster höjs nu mot Skånepolisens publicering av bilder på misstänkta. I går var det kriminologen Jerzy Sarnecki som ifrågasatte. I dag dömer advokatsamfundet helt ut polisens metod. – Det här är att gå tillbaka till den medeltida skampålen, säger Anne Ramberg, generalsekreterare.
– Vi tycker inte alls om det här. Det är ytterst olämpligt och strider mot oskuldspresumtionen att polis under en förundersökning pekar ut folk som brottslingar på sin hemsida, säger hon.
Risken är stor att många oskyldiga kommer bli uthängda, menar Anne Ramberg.
–Det skapar en angiveristämning i samhället, som kan leda till missförstånd och ryktesspridning. Det här kan skada människor oerhört, säger hon.
Kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki säger i dag i SvD att han är kritisk till tendensen att polisen ropar på mer makt.
- Vi får ett system som inskränker de grundläggande fri- och rättigheterna allt mer. Det är på något sätt små, små steg mot en polisstat som jag faktiskt är väldigt bekymrad över.
Tidigare inlägg i samma fråga: Tveksamt hänga ut misstänkta
Tidigare inlägg i dag på Röda Malmö:

Ingen anledning till oro

Fyra unga människor vårdas nu för allvarliga symptom av svininfluensan. Senast i raden är en gravid kvinna med livshotande tillstånd. Detta kan ju låta alarmerande - men det är det inte. Vid alla typer av influensa är det en del som drabbas hårdare än andra. Det finns ingenting som tyder på att det är annorlunda med svininfluensan.
Det finns heller ingenting som talar för att Sverige skulle avvika från mönstret i andra länder. För de allra flesta som smittas upplevs svininfluensan som en helt vanlig influensa. En del yngre personer har sämre imunförsvar mot svininfluensan och gravida är en riskgrupp. För de allra flesta av oss finns ingen anledning att oroa sig.
Och nej, jag tänker fortfarande inte vaccinera mig. Inte ens av solidaritet. Även om det sägs att sju av tio tänker göra det. Men det är ofta rätt stor skillnad på vad man säger i en intervju och vad man sen gör i verkligheten. Vaccin kan göra mer skada än nytta, läser jag i dag. SvD: "Det finns en påtaglig risk att en massvaccineringen mot svininfluensan orsakar större skada än nytta. Om viruset muterar och utvecklas till att bli farligare kommer sannolikt vår befolkning att ha en sämre motståndskraft mot nya varianter än om vi inte hade massvaccinerat, skriver Ann-Cathrin Engwall, doktor i molekylär cellbiologi."
Tidigare inlägg i dag på Röda Malmö:

Moderaterna kan aldrig bli ett arbetareparti

Det är samma gamla överklass - bara ny språkdräkt

Moderaterna ska inta rollen som "det långsiktigt statsbärande partiet", ta över den roll som socialdemokraterna hade en gång i tiden och Reinfeldt förvandlas till en landsfader a la Erlander. Detta är det budskap som kablats ut över landet från moderaternas stämma.

Nu erkänner moderaterna en politik som socialdemokraterna lämnat (och som de själva bekämpat med näbbar och klor). En politik som egentligen hela det politiska etablissemanget i Sverige lämnat bakom sig. Så det rör sig mest om en retorik, en fråga om framtoning, för i praktiken fortsätter raserandet av såväl "folkhem" som välfärd.

Uttalanden om att politiken behövs för att "utjämna livschanser" och att Sverige ska ha en "välfungerande skattefinansierad välfärd" är i dag mest lyrik och utsmyckning. Därför att skattefinansieringen rinner ut till vinster i privatskolor, til stafettläkare och bemanningsföretag. Offentlig sektor är i allt högre grad avreglerad, bolagiserad, privatiserad på ett sätt som gynnar de välbeställda.

Till denna nyliberalt inspirerade politik har även socialdemokratin, alltsedan åttiotalet, anpassat sig till. Skillnaderna gentemot moderaterna är ofta mest en fråga om i vilken hastighet omvandlingen ska ske. Det i själva verket denna vandring åt höger från socialdemokratin som är förutsättningen för att Reinfeldt kunnat proklamera "det nya arbetarpartiet". Hade oppositionen redan fört arbetarpolitik då hade moderaternas utrymme i detta avseende varit minimalt.

Vad som behövs i svensk politik är naturligtvis ett tredje alternativ: Ett nytt anti-kapitalistiskt parti, ett nytt riktigt arbetareparti som kan utmana såväl den nuvarande alliansen som den så kallade oppositionen. Ett parti som företräder vanligt folk gentemot överheten och den politiska och ekonomiska eliten.
torsdag 27 augusti 2009

Tveksamt hänga ut misstänkta

Fast i vissa fall kan det nog ha ett berättigande...

Att hänga ut dömda personer är fullständigt förkastligt och kontraproduktivt. Att som Skånepolisen nu börja hänga ut misstänkta brottslingar kan tyckas annorlunda och i all välmening. Jag väljer att inta en mycket skeptisk hållning till metoden. Det här markerar en glidning ännu en bit in i det totala övervakningssamhället. Det sprider falsk trygghet och avleder från åtgärder som istället inriktar sig på att komma åt kriminalitetens orsaker.

Att vara misstänkt för ett brott är ju inte detsamma som att man verkligen har begått brottet i fråga. När det visar sig i efterhand att det handlade om ett misstag så är skadan redan skedd. Det kan bli fråga om rätt avsevärda ingrepp i den personliga integriteten.

-Detta tilltag från polisen ska man vara mycket skeptisk till. Det känns inte helt seriöst, säger professorn i kriminologi, Jerzy Sarnecki, vid Stockholms universitet, till DN.se.

- Det kommer att inträffa att oskyldiga personer hängs ut och det finns en risk att brott inte kan styrkas och då har redan bilder publicerats, säger Sarnecki.

Han är dock inte helt negativ till bildpubliceringen.
- Jag kan tänka mig att metoden kan användas vid mycket grova brott som terrorism eller vissa svårlösta mord, men att göra detta till en rutin tror jag är helt fel, säger Sarnecki.

Främst har Jerzy Sarnecki invändningar mot att publiceringen är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och han frågar sig vad som händer när en person avtjänat ett straff.
- Trots att man kanske suttit i fängelse är man ändå stämplad, säger han.

Sarnecki tror inte heller att metoden är särskilt effektiv och kan till och med vara kontraproduktiv.
- Det kan ge status och berömmelse i grovt kriminella kretsat att förekomma på polisens sida, säger han.

Finns det några fördelar med bildpubliceringen?
- Jag tror inte det och det finns inga utvärderingar, vad jag vet, som visar effektiviteten. I dag kan polisen göra bildkonfrontationer och låta folk peka ut misstänkta, det borde räcka, säger Jerzy Sarnecki.

Det framgår att Datainspektionen kan komma att granska Skånepolisens agerande.Tidigare inlägg i dag på Röda Malmö:

Tobaksterrorn på väg ut


Jag är en av många som under många år av av mitt levt under rökares terror och skoningslöshet. I alla möjliga sammanhang ansågs det som det självklaraste sak att få förpesta luften för sina medmänniskor i offentliga lokaler, på fester, i restauranger och på arbetsplatser.

Hur många gånger har jag inte suttit i dåliga paus- och fikarum på olika fabriker och tvingats svälja den äckliga röken samtidigt som jag ätit min mat? Hur många gånger kom man inte hem från det som skulle blivit en trevlig utekväll med stinkande kläder och hår?

På den tiden, då icke-rökare inte skulle göra sig besvär att försöka upphäva sin stämma mot rökarnas diktatur, trodde jag knappast att det skulle bli en ände på lidandet. Men så blev det. Jag har fått uppleva en upprättelse under min livstid. Det är jag mycket glad för.

Äntligen kan man andas fritt när man går på krogen. Äntligen kan man slippa skiten på jobbet. Det är utan tvekan en välgärning. Samhällets förmåga att sätta ner foten mot tobaken har bidragit till den stora minskning av rökningen som skett. Självklart hälsar jag med stor tillfredsställelse Stockholms stads beslut att införa rökförbud för anställda.

Jag ser fram mot den dag då bruket av tobak har upphört och de stora tobaksbolagens globala och skadliga verksamhet har stoppats. Stopp för tobaksreklam, stopp för försäljning av tobak, stopp för tillverkning av cigaretter, stopp för odling av tobak osv - nu gäller det att gå vidare. Att utrota rökningen är en av de enskilt största insatser som kan göras för att förbättra hälsotillståndet i världen.

Man bör inte bara inrikta sig mot den enskilde rökaren. Särskilt illa tycker jag det är när man jagar rökare för att spara in på pauser. Jag ser hellre att man slår hårt mot tobaksindustrin och dess möjligheter att göra profit på att förstöra människors hälsa. Särskilt osmakligt är det att tobaksprofitörerna nu inriktar sin påverkan på okunniga människor i tredje världen när deras marknad krymper i väst.Tidigare inlägg i dag på Röda Malmö:

Sverige allt mer insyltat i krig

Nu kommer också uppgifter om att Sverige bidrar till tortyr i Afghanistan

Sverige sänder i höst ännu fler soldater till Afghanistan. Detta på grund av det försämrade säkerhetsläget. Vilket naturligtvis kommer att bidra till ytterligare försämring av situationen. "Säkerhetsläget är att vi haft en dryg fördubbling av antalet händelser under en fyramånadersperiod och riskerna har därmed ökat i Afghanistan", säger generalmajor Berndt Grundevik i SvD.

Vägbomber och eldöverfall har förekommit tidigare, men har ökat i omfattning. Ett helt nytt hot i det svensk-finska ansvarsområdet är självmordsattacker. I en attack dödades en norsk officer, i den andra undkom finländare med en hårsmån. En förklaring är att den svensk-finska styrkan ändrat sitt uppträdande. I åratal har insatsens tyngdpunkt varit militära observationsteam, (MOT-team) som åkt runt i byarna och talat med byäldstar. Numera samverkar MOT-teamen också aktivt med att stötta afghanska polis- och arméförband i områden med säkerhetsproblem - särskilt på nätterna.

Det säger väl sig själv att ju insyltad man blir i ett krig ju mera utsatt blir man. Fler svenska soldater i Afghanistan och mera aktivt deltagande i USA:s anfallskrig och den korrupta Kabul-regimens repression desto mera utsätter man sig för attacker.

Åtta års krig från USA:s och Nato:s sida har inte förbättrat situationen. Talibanerna har hela tiden ökat sitt inflytande. Den senaste offensiven från USA:s sida var misslyckad. En ständig upptrappning av kriget har haft motsatt effekt. Det finns ingen som helst anledning att tro att en ökad svensk truppnärvaro skulle medföra något som helst positivt. Inte mycket talar för att läget är ett dugg bättre om tio år.

Det är olyckligt att vårt land nu för första gången på 200 år ska hamna i krig. Det kommer att försämra vårt rykte i världen. Har redan gjort. Sverige bidrar till tortyr i Afghanistan - genom att överlämna fångar till lokala myndigheter, menar människorättsorganisationen Amnesty. Kritiken kommer samtidigt som de svenska soldaterna har överlämnat sin första fånge, uppger Sveriges Radio Ekot.

onsdag 26 augusti 2009

Brister i säkerheten på skola


Aspnässkolan, där tre barn i måndags föll ut genom ett fönster, har flera brister i säkerheten. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter sin inspektion av skolans lokaler. - Det är kommunen som bär yttersta ansvaret. I slutet av veckan kommer vi att skicka krav på brister som måste åtgärdas till kommunen med kopia till skolan, säger Ulla-Maj Skog, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Kommunen gick idag ut med en uppmaning till alla 27 skolor att kontrollera sina fönster innan lektionerna började. Det handlar om ett hus som är byggt på 1950-talet och har inte samma byggnadstekniska fönster som moderna.

Man kan undra hur det står till i kommunerna runt om i landet med inspektion och granskning av säkerheten? Och hur underhåll, modernisering och förebyggande av olyckor sköts när kommunerna ständigt skär ner på verksamheten?

Efter olyckan i Järfälla vårdas två barn för allvarliga skador på intensivvårdsavdelningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. En pojke anses lindrigare skadad.Tidigare inlägg i dag på Röda Malmö:

En usel regering


Det är en usel regering vi har i Sverige. Samhället blir sämre, problemen större och orättvisorna ökar. Det är en fortsatt nyliberalt inspirerad politik som lanseras med den nya alliansbudgeten. Fortsatta skattesänkningar som ökar klyftorna, mer till de välbeställda och inget till pensionärer och arbetslösa.

Först drar man ner på utbildningsplatser, bland annat inom komvux, och sen ökar man platserna. Först nedskärningar i kommunerna och sedan beredskapsjobb. Några nya jobb skapas inte på det här viset. Inför avskedanden och nedläggningar inom industrin står man passiv och i kommunerna kommer slakten på välfärden att fortsätta.

Det är en kapitalistisk krispolitik, en politik som värnar om de rika och mäktiga och som lägger över bördorna på arbetare och vanligt folk. Vad som behövs nu är istället en omfördelning av rikedomen och resurserna, statlig uppstyrning av storföretag och massiva satsningar på välfärd, bostadsbyggande (Studenter erbjuds att bo i tält) och klimatomställning.Tidigare inlägg i dag på Röda Malmö:

Blir det nån rymdfärd?


USA:s rymdflygstyrelse Nasa har beslutat att ställa in uppskjutning av rymdfärjan Discovery som var planerad till i dag. Det betyder att Christer Fuglesang och de övriga sex i besättningen får vänta ytterligare på avfärden mot internationella rymdstationen ISS.

Christer Fuglesangs andra försök att komma upp i rymden den här veckan höll på att sluta i katastrof. En bränsleventil på Discovery fungerade inte.
– Den måste fungera perfekt, säger Nasas startchef Allard Beutel.

Teknikerna upptäckte felet bara timmar innan Discovery skulle skjutas upp mot den internationella rymdstationen ISS. Nytt försök kommer att göras på fredag.

Kanske gör detta att spänningen ökar. Åtminstone i massmedia. Själv är jag måttligt intresserad. Jag har en skeptisk och ifrågasättande hållning när det gäller rymdfärder. De som läste mitt förra inlägg förstod nog det: Håll er på jorden.

Uppdatering torsdag:
SvD: Nasa siktar på start inom 24 timmar SvD: "Den svenske astronauten Christer Fuglesang lät lite mer pessimistisk än förut och meddelade sig så här med yttervärlden:
- Om 7-8 tim väntas info om ventilen kan användas fredag. Annars nog oktober nästa. Film igår: "Måndag hela veckan"."
AB: Rymdfärjan är ju från stenåldern... AB: "Sprickor, läckage och trasiga datorer. Det är inte bara bränsleventilen som krånglat på Discovery. Rymdfärjan från 1984 sjunger på sista versen."

AB: Ventil kan stoppa rymdfärja
Tidigare inlägg i dag på Röda Malmö: Den autonoma återvändsgränden

Den autonoma återvändsgränden


Efter det autonoma reclaim-fiaskot i lördags finns anledning att närmare granska den här företeelsen. Just reclaimet i Rosengård har jag kritiserat i ett tidigare inlägg, Sammanbrott för Reclaim-projektet. Men sett i ett vidare perspektiv - varför finns den autonoma företeelsen?

I dag har vi ett växande vaccum till vänster i politiken. Det blir alltmer uppenbart. Den nyliberala politiken har skapat ökade klyftor och orättvisor i samhället. Samtidigt har socialdemokratin genomgått en kraftig högervridning. Arbetarklassens spontana kamp mot försämringarna är ännu låg och arbetarrörelsen är mycket tillbakapressad. Samtidigt finns en stor frustration bland till exempel vissa ungdomsskikt.

Allt detta skapar grogrund för en politisk strategi som vill väcka massorna genom att några fåtal hjältar spelar upp ett provokativt spel. Den gamla arbetarrörelsen har rasat samman eller somnat in. Någon ny har ännu inte byggts upp. En del strategier bland de autonoma är försök att ta genvägar i politiken. Tyvärr blir det ofta tvärtom, den provokativa strategin slår tillbaka och förstärker passiviteten i arbetarklassen.

Nu är de autonoma en brokig skara och en rörelse i utveckling så man ska inte dra alla över en kam. Ibland gör en del av dem bra saker också. Reclaim-konceptet, åtminstone så som det praktiserats i Malmö, är dock mycket negativt. Aktioner genomförs avskilt från de man vill företräda och man agerar ställföreträdare. Det är ett elitistiskt projekt.

Besluten sker på ett slutet och hemligt sätt av de utvalda - istället för att utgå från demokratisk organisering av de som drabbas av orättvisor. Det är våldsinriktat, man upprätthåller en slags spänning kring reclaimen genom att bygga upp förväntningar på att "något ska hända". Detta drar till sig en viss typ av människor. Inte konstigt att detta nu ändat i rena allianser med kriminella gäng.

Reclaim-konceptet har nått änden av sin återvändsgränd. Jag menar att det är politiskt stendött nu. Däremed inte sagt att de ledande krafterna själv vill inse detta. Risken är dock stor att om de försöker upprepa så åker de på stryk från stora folkmassor. Så kanske de ändå lyckas "väcka massorna" - fast inte riktigt så som de räknade med.tisdag 25 augusti 2009

Ta svininfluensan med ro

Vissa personer, ofta unga människor, blir riktigt dåliga av svininfluensan. Några hamnar i livshotande tillstånd. Som den man i 30-årsåldern från Gästrikland som nu får hjälp med en konstgjord lunga och har skickats med flyg till universitetssjukhuset Skejby i Århus i Danmark för vidare vård eftersom vårdplatserna är slut på Karolinska Universitetssjukhuset.
Att några unga människor blir så här dåliga beror på att de har dåligt immunförsvar mot svininfluensan. Men det är väldigt ovanligt. De allra flesta får lindriga symptom. Det är egentligen ingen större skillnad gentemot vilken vanlig influensa som helst. Varje år lär ett par tusen människor, företrädesvis nedsatta gamla och småbarn, avlida av vanlig influensa.
Jag tänker fortfarande inte själv vaccinera mig. Tänker inte ändra något i min livsföring heller. Jag tror det bästa är att ta den här historien med ro, även om det aldrig går att utesluta till hundra procent att man själv eller någon närstående drabbas.
Tidigare inlägg i dag på Röda Malmö:

Släpp ut Annika Östberg


Det kan enbart hälsas med stor tillfredsställelse att Annika Östberg kan komma att få sitt straff tidsbestämt. Naturligtvis bör hon försättas på fri fot så snart som möjligt. Kriminalvården motiverar sin bedömning med att Annika Östberg i stort sett har skött sig under tiden i fängelse och att hon har varit drogfri sedan 1989.

Jag kan inte förstå de som tycker att Annika Östberg ska sitta i fängelse tills hon ruttnar. Det är ett gammaldags och föråldrat hämndtänkande. Att låta människor sitta orimliga tider i fängelse gör dem inte bättre och det kostar mycket pengar. Det har man nu börjat komma underfund med även i USA där man länge praktiserat massinlåsning och har över två miljoner fångar. Det är bra mycket bättre att göra som i Annika Östbergs fall, låta henne komma ut och börja jobba.

Annika Östberg är den nu levande svensk som suttit längst i fängelse. I snart trettio år har hon fått sona de brott hon begick i sin ungdom. Redan som barn hamnade hon i droger, prostitution och kriminalitet. Det är klarlagt att hon var delaktig i den eldstrid som utbröt vid själva gripandet. Däremot råder stor oklarhet om hennes eventuella medverkan vid de två morden. Några vittnen till dessa finns inte och den tekniska undersökningen visade att pojkvännen Bob Cox avlossade de dödande skotten.

Hur det än förhåller sig med den saken så är det på tiden att Annika Östberg får bli en fri människa.Tidigare inlägg om Annika Östberg:

Tidigare inlägg i dag på Röda Malmö:

Håll er på jorden

Satsningarna och kostnaderna för att nå ut i rymden är gigantiska - i bjärt kontrast till hur de styrande i världen tar hand om den enda planet där vi kan bo

Jag är inte jätteimponerad av spektaklet med rymdfärjan Discovery. Vi har nu sett åtskilliga sådana uppskjutningar, både lyckade och misslyckade sen den första i början av åttiotalet. Jag vet inte om jag tycker det är så sensationellt bara för att en svensk nu är med för andra gången.

Fast det kanske blir kuriosa. Det har ju diskuterats att lägga ner rymdfärjorna och ersätta dem med något annat. Är det nåt vettigt med den här verksamheten? En positiv grej var väl att en rymdfärja placerade ut teleskopet Hubble. Annars vet jag inte.

Rymdfärjorna används för resor till den internationella rymdstationen ISS som fortfarande håller på att byggas. Själv är jag alltför inriktad på mänsklighetens situation på jorden för att vara någon odelad entusiast för sådana projekt. ISS beräknas kosta 100 miljarder dollar innan den är färdig.

Visst är rymden fascinerande, men det finns gränser för vad jag tycker är meningsfullt i nuvarande läge när vi har uppenbara problem med att ta hand om den enda planet där vi rimligtvis kan bo. Om jag är skeptisk till rymdfärjor och ISS så är det bara förnamnet för min inställning till Mars-expeditioner.


måndag 24 augusti 2009

Jakten på en hel ungdomsgeneration


Jakten på en hel ungdomsgeneration fortsätter, trots Reinfeldts vallöften om motsatsen, och musikbranschen visar ytterligare en gång att man hellre satsar på repression än på att utveckla bra lösningar.

Ifpi, musikbranschens rättighetsorganisation, har startat en ny front mot fildelarnätverken. Nu är det de så kallade Direct connect-hubbarna som står i fokus. – Vi har polisanmält ett tiotal än så länge och det kommer att bli fler, säger Ifpis Magnus Mårtensson.

Men reaktionerna uteblir naturligtvis inte. Några plock från bloggvärlden:

"För er som inte vet eller inte bryr er, (så tänker jag berätta ändå), fungerar Direct Connect-hubbar ungefär som en telefonväxel som kopplar ihop användarna och låter dem föra över filer mellan varandra. Dock så delar inte den som äger hubben nödvändigtvis ut några filer.Självklart, eftersom dessa filer kan vara upphovsrättsskyddade så tycker IFPI att det är medhjälp till upphovsrättsbrott att koppla samman människor som eventuellt delar med sig utav upphovsrättsskyddade filer. Notera att Direct Connect-hubbar fungerar nästan identiskt med hur delade mappar i Windows Live Messenger fungerar (enda skillnaden är att de inte suger).IFPI använder sig av sin vanliga gamla argumentation, om man inte har några hubbar som tillåter delning av upphovsrättsskyddade filer, så kan man inte begå brottet.Jag tycker vi ska starta en kampanj som förbjuder all form av knivar! köksknivar, brödknivar, smörknivar, det spelar ingen roll, för utan dem så kan inga knivmord begås". Detta från Patello.

"Så oerhört tröttande. Ifpi, musikbranschens rättighetsorganisation, kör vidare på sin kundfientliga linje och det blir mer och mer uppenbart att de inte tänker bidraga till en vettig lösning på nedladdningsproblematiken. Förvånad är jag inte. Så många år, så mycken teknik, så många möjligheter och likförbannat händer ingenting till gagn för oss alla. Otroligt....Men jag skönjer en ljusning. En man vid namn Mårtensson (från Ifpi) säger på tal om vilket straff det kan bli frågan om: "Straffet är inte heller så viktigt för oss." Skulle det möjligen kunna innebära att man inte bryr sig om de där 30 miljonerna? De kanske efterskänker hela middevippen! Jag skulle inte tro det. Så längst ner står det tre ord: kundförakt, maktfullkomlighet och girighet. Suck." Från Ipse Cogita.

"Gamla dinosaurier som försöker krossa Da Vinci, Einstein och andra visionärer som tar ett steg bort från det materiella fixerandet med underbara tekniska lösningar. Istället för att hoppa på tåget och utveckla tjänster som tilltalar folk så jagar man folk som vägrar vara fast i det urgamla." Från Kaneida.

Det är bra, ungdomar! Låt oss alla kämpa vidare mot storebrorssamhället, övervakningen, integritetskränkningarna, teknikfientligheten, profitbegäret...Tidigare inlägg i dag på Röda Malmö:

Tragisk och onödig skol-olycka

Barnen föll tio meter från översta våningen på Aspenässkolan i Järfälla

Tre barn faller handlöst ut från ett fönster på tredje våningen på en skola. Hur allvarligt barnen skadats varierar i olika rapporter. Även om det bara är ett av barnen som fått allvarligare skador så är det illa nog. Det man undrar är naturligtvis hur något sådant kunde ske? För det borde egentligen inte kunna äga rum.

Enligt tidningarna satt barnen i en fönsterkarm och lutade sig mot fönstret när det plötsligt gick upp. Varför var inte fönstret spärrat? har det frågats i artiklar. Ja, och varför fick barnen sitta i fönsterkarmen och luta sig mot ett fönster när lärare fanns i rummet? Hur kunde det komma sig att man har fönster som öppnas utåt?

Många frågor uppreser sig och det är inte lätt att svara på dessa utifrån de upplysningar som lämnas i pressen. Man kan misstänka ett arbetsmiljöbrott. Rektor är naturligtvis ansvarig. Andra frågor som infinner sig är hur det står till med inspektion och granskning av säkerheten vid våra skolor? Och hur underhåll, modernisering och förebyggande av olyckor sköts när kommunerna ständigt skär ner på verksamheten?

Det är naturligtvis ingen som helst tröst, men det finns de skolbarn som har det värre. Råkade i samband med läsning om skololyckan i Järfälla få ögonen på följande rubrik: Skolbarn skadade i israelisk attack. Tur att vi slipper raketbeskjutning av våra skolor.


Tidigare inlägg i dag på Röda Malmö:

Grunden för Sd:s framgångar

Både socialdemokrater och moderater bedyrar nu att de inte kommer att ha något samröre med Sverigedemokraterna om dessa kommer in i riksdagen efter nästa val. Det kan man ju tro vad man vill om. Men även en föresats om att hålla Sd ute i kylan lär inte stoppa rasisternas framgångar.
Ett samgående mellan de etablerade partierna bara förstärker Sd-arnas föreställningar om en politisk sammansvärjning och underblåser deras propaganda om att Sd är utsatt för en odemokratisk förföljelse och att de övriga partierna har något att dölja.
Det finns bara ett sätt att rycka undan grunden för ett parti som Sd och det är att göra samhället bättre och rättvisare. Den politik som både socialdemokratiska och borgerliga partier fört i tjugo års tid har gjort samhället sämre, ökat orättvisorna och lämnat stora grupper av arbetarklassen i en försämrad ställning.
Där har vi den verkliga grunden till att ett sådant rasistiskt och extremhögerparti som Sd kan få en grogrund för sina konspirationsteorier, sitt utpekande av muslimer som syndabockar och sin konservativa och verklighetsfrämmande politik.

Bort med karensdagen

På sina håll i landets kommuner diskuteras nu om man kan erbjuda någon form av ersättning för karensdagen. Detta som ett led i att hindra smittspridningen av svininfluensavirus. Det vore något för regeringen att ta fasta på. Ett snabbt beslut av riksdagen hade varit en välgärning.
Sen vi blev berövade vår sjukersättning första dagen har det skett hela tiden att folk gått till jobbet trots att de varit sjuka. Det gör flera sjuka och det straffar sig på sikt för både den enskilde och för verksamheten. Karensdagens införande var ett led i nedbrytandet av den svenska välfärden. Dess borttagande hade kunnat signalera ljusare tider.

söndag 23 augusti 2009

Socialistiska Partiet bildas i Malmö

Bild från i våras när Socialistiska Partiet deltog med en liten kolonn i Vänsterpartiets första maj-tåg i Malmö

Det är nu klart att det ska bildas en lokalorganisation av Socialistiska Partiet i Malmö. Grundande-mötet är en öppen och offentlig sammankomst på Café Barbro på Ungdomens hus, N Skolgatan 10B. Detta händer lördagen den 19 september med början kl 16 (obs - tiden ändrad till kl 17).

Till mötet kommer vi att bjuda in några gäster att ge sin syn på vänsterns situation och uppgifter. En som redan är klar är Andreas Malm, författare och debattör. Ytterligare några framträdanden blir det, förhoppningsvis kommer också någon gäst från danska vänstern. Själv kommer jag att säga några ord. Bloggen Röda Malmö fyller förresten snart ett år vilket kan vara värt att fira. Direkt efter mötet blir det fest och tillfälle till umgänge.

Socialistiska Partiet behövs i Malmö som alternativ till socialdemokratins högervridning, unken stalinism och utflippad anarkism (till exempel i form av reclaim-tokerierna). Vårt parti står för demokratisk socialism och bygger på den internationella arbetarrörelsens idéer och erfarenheter. Vi verkar för ett nytt arbetarparti, ett brett anti-kapitalistiskt parti, som kan ta upp kampen för arbetarnas och vanligt folks intressen gentemot högerpolitik och ökande klyftor och orättvisor i samhället.

Alla intresserade hälsas välkomna!