tisdag 31 augusti 2010

Det räcker inte, rödgröna!

De rikas maktställning måste brytas

Satsning på välfärd före skattesänkningar - ja, javisst, den inriktningen måste det naturligtvis vara. Jobb, välfärd och klimatet ska stå i focus, lovar de rödgröna i sitt valmanifest. Sänkt maxtaxa i barnomsorgen och annat som är bra. Visst gynnas olika grupper som pensionärer, unga och barnfamiljer av de rödgrönas förslag.

Jag kommer att rösta för de rödgrönas seger, närmare bestämt lägger jag min röst på Vänsterpartiet som jag brukar göra. Jag vill inte ha fyra år till med Reinfeldt & Co, med ytterligare steg mot totalt systemskifte, ytterligare snabb ökning av klyftorna och förstörelse av välfärden.

Men ändå, det känns inte bra och väldigt otillräckligt med de rödgröna. Har de lämnat walk over? Kommer de att ta tillbaka det vi förlorat under alla de förlorade åren? Utan tvivel är det Vänsterpartiet som fått ge efter mest, eftersom man accepterar drygt 90 procent av de skattesänkningar på uppåt 100 miljarder som den borgerliga regeringen genomfört.

I tjugofem års tid har klyftorna växt i det svenska samhället, oavsett vilka regeringar vi haft. Vinsterna har ökat i förhållande till lönerna, välfärden har skurits ner och gamla klasskillnader har återkommit. Vi har fått ett sämre samhälle där många människor mår dåligt.

De rödgröna partierna har också medverkat till detta och accepterat mycket av den nyliberala dagordning som råder inom EU och övriga kapitalistiska världen. Kommer de nu att börja rulla tillbaka orättvisorna? Nej, man ska inte förvänta sig det. De stora klyftorna kommer att bestå, privatiseringar inom vård och skola kommer att fortsätta.

För att vända utvecklingen och för att ändra maktförhållandena i samhället till arbetarklassens och vanligt folks fördel krävs en reorganisering av arbetarrörelsen, ett uppror från gräsrötterna. Men jag tror att en sådan rörelse lättare kan framtvinga eftergifter från en rödgrön regering än från en fortsatt alliansregering.
Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Ökade klyftor ger sämre samhälle

Alliansen påskyndar orättvisorna

I alliansens Sverige nekas de fattiga att köpa medicin. Privata apotek ger ingen kredit - svårt sjuka drabbas. Ytterligare ett exempel på hur privatiserings- och nedskärningspolitiken ökar klyftorna i samhället.

Och ökade klyftor får stora konsekvenser. Den verkliga fattigdomen uppstår när de rika får bre ut sig och sätta normerna för vem som är lyckad och misslyckad.

Mer ojämlika samhällen är alltid sämre samhällen. Psykisk och fysisk hälsa är sämre i samhällen med stora klyftor. Drogmissbruk och kriminalitet ökar i ojämlika samhällen. Utbildningen försämras. Tilliten och sammanhållningen mellan människor slits sönder i ojämlika samhällen.

I vårt samhälle har vi för länge sen passerat den nivå där ytterligare materiall standardhöjning gör oss lyckligare. Däremot har det stor betydelse om vi bryr oss om varandra, prioriterar välfärd, kultur och miljö före privat lyxkonsumtion för de rika.

Det här kan man bland annat läsa om i den uppmärksammade boken "Jämlikhetsanden" som presenterar en stor mängd forskning som visar på sambandet mellan jämlikhet och bättre samhälle.

Vi har tidigare sett hur folk på högerkanten försökt tysta ner och förvränga klimatforskningen. Nu focuserar en del av dem på just boken "Jämlikhetsanden" för att försöka skjuta obehagliga sanningar i sank. Desinformation är högerns nya strategi.
Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Fram med klimatfrågan i valet

Båda blocken måste skärpa sig

Klimat och miljö verkar inte bli någon stor valfråga, men när de rödgröna idag lägger fram sitt valmanifest ska tydligen frågorna uppmärksammas. Åtminstone enligt Maria Wetterstrand som säger att man ställer sig bakom kravet att EU ska sänka sina koldioxidutsläpp med 30 procent fram till 2030.

Båda blocken måste skärpa klimatmålen, skriver tankesmedjan Cogito i GP: "Alliansen beskriver sin målsättning, att minska Sveriges utsläpp med 40 procent till år 2020, som Europas mest ambitiösa. Men det kan näppeligen försvaras.

För det första omfattar inte målet Sveriges alla utsläpp. Cirka 30 procent görs i industrier som täcks av EU:s utsläppshandel ETS. Regeringen saknar direkt rådighet över dessa utsläpp och exkluderar dem därför ur målet. I den resterande, ickehandlande sektorn återstår då att minska utsläppen med cirka 20 miljoner ton per år för att nå målet. Men jämförelsen görs med år 1990, och sedan dess har Sveriges utsläpp redan minskat betydligt – med cirka 7 miljoner ton per år. Detta bland annat beroende på grön skatteväxling och andra beslut som Moderaterna och andra borgerliga partier röstade emot.

Vidare inkluderar regeringen omfattande utsläppsminskningar i andra länder – cirka 7 miljoner ton – i sitt mål. Vi motsätter oss inte att Sverige bidrar till klimatomställning även i andra länder, tvärtom behöver klimatbiståndet öka flera gånger om, men regeringen bör inte sammanblanda vad som är insatser i Sverige och vad som ska göras utomlands. Om Sverige ska vara trovärdigt som föregångsland duger det inte att så gott som uteslutande göra satsningar utomlands.

Av Alliansens mål på 20 miljoner ton återstår nu att minska utsläppen inom Sverige med ca 6 miljoner ton från nu till år 2020. Den reduktionen förväntar sig regeringen i sin helhet klara av genom att låta redan beslutade åtgärder – fattade av tidigare riksdagar och av EU – ha sin gilla gång. Alliansen tycks alltså inte behöva vidta några ytterligare omställningsåtgärder för att nå sitt mål, vilket enligt oss – och stora delar av omvärlden – visar att de saknar ambitioner på området."
Min egen uppfattning är att såväl alliansen som de rödgröna har lång väg kvar till en verkningsfull klimatpolitik, men att det förmodligen är lättare för miljöopinionen att påverka en rödgrön regering än en fortsatt alliansregering.
måndag 30 augusti 2010

Ekosocialism eller grön kapitalism?


Intressant debatt på lördag med Ellie Cijvat, ordf i Miljöförbundet Jordens Vänner, Lars Henriksson, Volvoarbetare och klimatdebattör, Socialistiska Partiet och Lari Pitkä-Kangas, Miljöpartiet. Arr: Socialistiska Partiet Malmö i samarbete med Kvarnby Folkhögskola

JA ELLER NEJ TILL LINDÄNGENS VÅRDCENTRAL?


På onsdag den 1 sept möter Lindängeborna representanter för Femklövern och oppositionen i Region Skåne för att få besked på frågan: Hur ska det gå för Lindängens vårdcentral?

Efter ett öppet möte i februari anordnat av Nätverket för Gemensam Välfärd med anledning av beslutet om att lägga ner vårdcentralerna i Lindängen och Hindby bildades en grupp för bevarandet av Lindängens vårdcentral. Ett öppet brev skickades i maj till partierna i Region Skåne och nu inför valet följer vi upp med ett nytt öppet möte. Lindängeborna ska få besked om vad som kommer att hända med Lindängens vårdcentral - beroende på vem som vinner valet.

Tid: Onsdag 1 sept kl 17.30
Plats: Utanför Lindgården, vid Lindängens centrum
Efter mötet marscherar vi till vårdcentralen

Kontakt: Inna Bergqvist tel 040-947640, Lindängebo
Gunilla Andersson tel 040-642 47 14, Nätverket för Gemensam Välfärd

Alla tidigare inlägg om Lindängen på Röda Malmö

Ökade orättvisor med alliansen

Krävs mer än rödgrön valseger för att ta tillbaka

En undersköterska har fått en månadslön kvar genom alliansens jobbskatteavdrag, påstår Reinfeldt och SvD:s Faktakollen ger honom rätt. Då har man inte granskat minussidan som följt med alliansens politik.

Höjda a-kasseavgifter, sänkt sjukpenning, sämre välfärd och nedskärningar i kommuner och landsting. Löntagarnas försämrade situation med hög arbetslöshet och osäkra anställningar har gjort det svårare att ställa krav på ordentliga löneökningar. Vinsterna har ökat på lönernas bekostnad.

Dessutom har alliansens skattesänkningar gett mer till höginkomsttagare och förmögna. Och klyftorna kommer att öka ytterligare genom att alliansen vill gå vidare med nya sänkningar för de som betalar statlig skatt, dvs de med högre inkomst.

Ökade klyftor i samhället är något som vi alla far illa av, ohälsan tilltar och fler mår dåligt. Att unga säljer sex på nätet ser jag som en del i det försämrade läget för framför allt ungdomar. "Den regionala undersökningen visar att 7 av 10 skånska ungdomar har erfarenhet av webcam i sexuella sammanhang och att synen på sex mot ersättning blivit allt liberalare. Tio procent av de svarande har tagit betalt i någon form, merparten är kvinnor".

Bra däremot att de rödgröna vill ha fri tandvård upp till 24. Det borde naturligtvis gälla för alla och införas omedelbart. Skulle lätt kunna införas genom en rättvisare fördelning av samhällets resurser.

Självklart ska lika villkor och löner enligt kollektivavtal gälla för utländsk arbetskraft vid upphandlingar. Gästarbetare ska ha samma lön som svenska löntagare annars kommer lönerna att bli utsatta för en ytterligare press nedåt.

Nystartszoner i invandrartäta områden är ingen bra idé. Hellre då högskattezoner i överklasstäta områden.

Jag hoppas naturligtvis fortfarande att det går att rösta bort högerregeringen. Dock tror jag inte att det kommer att räcka med en rödgrön valseger för att få rättvisa, minska klyftorna, ta tillbaka det förlorade och börja röra sig mot ett mera jämlikt samhälle. För det kommer det att krävas mera. Dock är det nog så att både (s) och (v) förlorar på det rödgröna samarbetet.


Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Demokratisk kontroll över bankerna

Vi har fått nog av finanshajarnas spekulationer

Misskötta banker som tagit alltför stora risker och drivits av en girig bonuskultur har varit ett uppmärksammat inslag i finanskrisen. Man måste ju säga att HQ Bank har varit ett typexempel på den sortens bankverksamhet.

Det har länge funnits tecken på att ägarna, finansspekulanterna Mats Qviberg och Sven Hagströmer, haft bristande kompetens och bristande hantering av riskerna. Kritiken är inte ny och Finansinspektionen borde ha ingripit tidigare. Qviberg kan stämmas på miljoner.

Nu tvångslikvideras HQ Bank efter att Carnegie inte godkänts som köpare. En liten bank som man låter gå i graven. Stora banker belönas istället för sina betydligt större misslyckade spekulationsaffärer genom att staten räddar dem med skattepengar och sen ger dem tillbaka till de inkompetenta ägarna.

Banker är inga välgörenhetsinrättningar eller tjänare åt allmänheten, de är helt sammansmälta med storkapitalisterna och inriktade på maximalprofit åt sina ägare. Aldrig har vi väl blivit så påminda om behovet av samhällets kontroll över bankverksamheten som under den djupa finanskris vars verkningar vi fortfarande känner av.

Att förstatliga bankerna under de anställdas och allmänhetens överhöghet skulle vara ett stort steg framåt för demokratin och kunna bidra till en hållbar ekonomi och ett jämlikare samhälle utan maktkoncentration till ett fåtal mäktiga finansfamiljer.

Gästbloggare: Flitiga LisaPartiet som inte behövs

Folkpartiet målar in sig i det obehagliga hörnet

Jan Björklund (fp) fick en lätt uppgift i tv-utfrågningen. Han grillades inte särskilt hårt och han fick möjlighet att bre ut sig i sina älskade profilfrågor. Man försökte aldrig gå till botten med den folkpartistiska politiken. Han fick precis som han ville. Eller som Björklund själv sa efteråt: Särskilt tufft var det inte.

Varför är Jan Björklund (fp) som han är? Varför tycker många i skolans värld att han är ett stort skämt utan kontakt med verkligheten? Varför är det numera bara straff, krav och förbud från det forna liberala partiet? Varför fiskar fp i grumliga främlingsfientliga vatten? Varför måste de ha de mest extrema ståndpunkterna ifråga om kärnkraften?

Ja, det är många varför angående Folkpartiet. De bakomliggande skälen är förmodligen att de ledande folkpartisterna känner sig oerhört pressade och tvingade att profilera sig. Deras parti är helt enkelt på väg att gå under. Inte direkt i morgon, men på sikt, långsiktigt har folkpartiet en utveckling på tillbakagång.

Folkpartiet är ett borgerligt parti, ett parti för storkapitalet. En gång i tiden uppstod det som konkurrent till det konservativa partiet. I de flesta länder har överklassen varit splittrad i en mera bakåtsträvande del och en mera framåtriktad, kompromissvillig del. Liberalerna var på den tiden ibland en bundsförvant i arbetarrörelsens kamp för demokrati.

Liberalerna var den del av borgerligheten som insåg att det var omöjligt att kontrollera den framväxande arbetarrörelsen enbart med repressiva medel, med kompromisser och sockermantlade kulor skulle man istället inlemma socialisterna i samhället.

Men när det nu har lyckats till den milda grad att socialdemokratin avsagt sig socialismen både i praktik och retorik och blivit ett mera socialliberalt parti så minskar också utrymmet för Folkpartiet. Inte nog med det, deras medtävlare på högerflanken, Moderaterna, har lagt om stil, tonat ned konservatismen, blivit liberaler, sökt sig mot mitten i retoriken och försöker till och med vara bättre socialdemokrater än socialdemokraterna.

Så vad återstår för folkpartisterna annat än att försöka ta över de små nischer som man lyckas hitta, att profilera sig som mera långtgående nyliberaler och som gapiga moralister. Först öka klyftorna i samhället, driva fler familjer ut i svårigheter och samtidigt föra en politik som gör att kommunerna skär i skolan och utökar barngrupperna på fritids från 18 till 37. Sen lägga över skulden på kommunpolitikerna och tro att skolans problem ska lösas med mera prov, kontroll och straff.

Folkpartiet har målat in sig i ett mycket obehagligt hörn. De framstår som otidsenliga.


Bloggat: Jinge

söndag 29 augusti 2010

Behövs mycket mer till de äldre

Vi måste ta tillbaka allt som har stulits

De rödgrönas förslag om satsningar på de äldre är både angelägna och viktiga. Sänkta avgifter inom hemtjänsten är nödvändiga, jag kan egentligen inte förstå att man alls ska behöva ta ut avgifter för en sådan här sak. Pengar för att äldre par ska slippa tvångssepareras, liksom till tandvård tycker jag hör hemma i ett civiliserat, utvecklat samhälle.

Det jag känner är att det är så otillräckligt. Omsorgen om de äldre har under många, långa år varit utsatt för nedskärningar runt om i landet. Det är lång väg bara att hämta upp allt som förlorats. En miljard kan låta mycket, men slå ut det på 290 kommuner så ser man att det inte räcker på långa vägar. Och hur långt räcker en tandvårdscheck på 600 kr?

Det som gör mig bedrövad är att vårt land under så många år har förstörts av högerpolitik, att klyftorna medvetet har ökats och att den gemensamma välfärden brutits sönder av privatiseringar och nedskärningar. Det är svårt att bli riktigt glad över de rödgrönas löften, det känns som en droppe i havet. Dessutom är det alldeles för många vaga löften, alldeles för många "om utrymme finns" eller "om ekonomin tillåter".

Det handlar om att vi varit utsatta för en högerpolitik som ökat vinsterna på lönernas bekostnad, som omfördelat från fattig till rik och från gemensam välfärd till privat lyxkonsumtion. Det handlar inte om "utrymme", det handlar om att ta tillbaka.

Sydsv Exp GP Intressant

Bloggar om politik, samhälle, val 2010, socialdemokraterna, rödgröna

Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:
De röda har sig själva att skylla

De röda har sig själva att skylla

Historiskt svek bakom tillbakagången för s och v

Historiskt låga siffror för de båda röda partierna, läser jag idag i SvD. Hur kan det komma sig när orättvisorna och klyftorna ökar? Först en snabb titt på dagens mediaskörd. Jan Björklund (fp) vill införa euron i Sverige. Skulle det vara något att trakta efter? Jag har svårt att se att det skulle vara något hett dragplåster i valet.

Respektera oss gamla, skriver Alf Svensson (kd), men kära nån, vad har han, mer än möjligtvis åldern, gemensamt med de åldringar som får sitta i egen avföring? Hans eget parti har alltid varit en del av den borgerlighet som förspråkat nedskärningar och som skapat de usla villkoren för kommuner och landsting.

Kommer kd att ramla ur riksdagen? Kanske räddas de av de moderata väljare som är beredda att stödrösta? Moderaterna har en strategi för att mosa Maria i skogslänen. Det kanske är så att de tänker mosa vargstammen också?

Thomas Bodström är också populär, men det lär inte vara till någon större hjälp. Bakom socialdemokratins tillbakagång och bakom mycket av det som nu sker i svensk politik ligger det historiska trauma som brukar beskrivas som "folkhemmets undergång". Jag skulle vilja beskriva det som socialdemokratins oförmåga att försvara de landvinningar de själva varit med om att genomdriva för arbetarklass och vanligt folk.

Det socialdemokratiska sveket har skapat en oerhörd desorientering inom arbetarklassen och lett till passivitet och undfallenhet inom fackföreningsrörelsen. Mot slutet av nittiotalet, efter Göran Perssons "sanering" som fick betalas av fotfolket genom nedskärningar, låg Vänsterpartiet på höga siffror över tio procent.

Inte på grund av egna meriter, men till följd av det stora missnöjet med (s). Vänsterpartiet har dock inte kunnat kanalisera det missnöjet och förvandla det till en ny vänsterkraft. Av den anledningen att man hellre lierar sig med höger-socialdemokratin än tar på sig rollen som utmanare från vänster.

Därför har också andra krafter kunnat träda in på arenan och utnyttja det historiska traumat. Moderaterna ska vara det nya arbetarpartiet, bättre socialdemokrater än socialdemokraterna. Rasisterna i Sverigedemokraterna spelar på folkhemsnostalgin och hittar muslimerna som syndabockar.

Det är ett högt pris vi har fått betala för det socialdemokratiska sveket. Nu måste vi göra vad vi kan för att rösta bort Reinfeldt & Co, men även om de rödgröna skulle lyckas vinna valet så räcker inte det. Vill vi bekämpa orättvisor och klyftor så kommer det att krävas en reorganisering av arbetarrörelsen. Börja med att gå med i Socialistiska Partiet.

SvD SvD2 AB Sydsv Sydsv2 Exp GP HD Intressant

Bloggar om politik, samhälle, alliansen, socialdemokraterna, val 2010, vänsterpartiet

Bloggat: Svensson Kildén & Åsman Röda Göinge Röda Lund

lördag 28 augusti 2010

Rätt av TV4 att neka SD

Rasisterna ska hållas kort

Jag brukar inte ha något till övers för reklamfinansierade tv-kanaler (nån som försökt se en långfilm på en sådan kanal?), men när det gäller tv4:s beslut att säga nej till Sverigedemokraternas film så måste jag säga att det hedrar tv-bolaget att man sätter humana principer före pengarna.

TV4 skulle förstås ha förlorat i anseende om man beslutat att sända den rasistiska filmen (och kanske också drabbats ekonomiskt). En film som ställer pensionärer mot invandrare (muslimer) går över alla gränser.

Pensionärer, åtminstone när det gäller äldre från arbetarklass och vanligt folk, är en grupp som fått stå tillbaka länge genom ett orättfärdigt pensionssystem parat med stora skattesänkningar för höginkomsttagare och förmögna. Alliansens politik har dessutom lett till en negativ särbehandling av pensionärer när det gäller skatterna. Orättvisorna har ökat.

Men det har inte haft det minsta att göra med invandrarna eller muslimerna. Det handlar om klasspolitik, överklasspolitik, högerpolitik som under lång tid ökat klyftorna mellan rik och fattig i det svenska samhället.

I den normala politiska debatten kan sånt här gå under beteckningen fördelningspolitik. Men för SD handlar det om någonting helt annat, nämligen att peka ut vissa grupper som syndabockar på etnisk grund. Detta är, precis som TV4 säger, att förneka människors lika värde och att hetsa mot folkgrupp.

Jag måste säga att jag skiter fullständigt i om SD skulle utmåla sig som martyrer för detta. Det är rätt av TV4 att neka dem utrymme och SD kommer inte att komma någonvart med att anmäla tv-bolaget. Håll rasisterna kort!Bloggat: Svensson

Argument för vargjakten faller

Alliansens idiotiska attack på vargstammen

Där föll ytterligare ett argument för laglig vargjakt. Antalet fall av illegal jakt minskade inte efter den idiotiska avskjutningen i vintras utan har istället ökat. Det är den högsta halvårssiffran sedan den här typen av statistik började sammanställas av Brå.

Även om inte regeringen förväntade sig en nedgång av den illegala jakten till följd av den lagliga avskjutningen så fanns det tillräckligt av andra ohållbara argument. Det är klart att alliansregeringens politik går stick i stäv med målsättningen att vi ska ha en livskraftig vargstam.

Heder åt Naturskyddsföreningen som anmälde vargjakten till EU. Allt tyder på att EU-kommissionen kommer att dra den kontroversiella svenska licensjakten på varg inför EU-domstolen, sägs det nu och jag hoppas det blir så och regeringen får en knäpp på näsan. Vargen är en djurart som fått ett skydd genom EU och kommissionen ifrågasätter i ett brev till den svenska regeringen syftet med jakten i januari då 28 vargar fälldes.

En sådan djur- och naturfientlig regering bör naturligtvis röstas bort.


Bloggat: Ulf Vargek

En tumme till studenterna

Mer "ambitioner" än verkstad

Studenterna är en av många grupper som länge fått stå tillbaka och se sin situation försämras. De rödgrönas utspel idag är inte mycket att yvas över, en hundralapp mer i månaden under 2011 är knappast något som ungdomarna slår klackarna i taket för.

Visserligen utlovas ytterligare 500 kr, detta dock som en "ambition" under resten av mandatperioden. "Ambition" verkar vara det nya modeordet för dagen i de båda blockens valpropaganda. Det blir alltmera tunnsått med bindande löften och alltmer av intet förpliktigande "ambitioner".

Det visar sig naturligtvis att de förenade studentkårerna inte är nöjda, varken med förslaget till höjning av studiemedlen eller när det gäller kvalitén på undervisningen:
– Det finns förslag sedan tidigare men det är bara en liten bit på vägen. Våra egna beräkningar visar att det skulle behövas 5 miljarder kronor under hela mandatperioden för att bygga igen det hål som vuxit fram, säger Beatrice Högå från SFS.

Bostadssituationen för studenterna är akut. De rödgröna vill ha investeringsstöd för studentbostäder, men vad det innebär i praktiken framgår inte i media. Risken är väl stor att det bara blir en tumme av det också. Bra däremot att man vill ändra reglerna så att yrkeserfarenhet återigen får räknas in i ansökningar till högskolan. Något som togs bort av nuvarande borgerliga regeringen.

Jag önskar att regeringen Reinfeldt röstas bort, men det trista med de rödgröna är att de inte har några visioner om en riktig kursändring i svensk politik. Uppenbarligen tänker man inte göra något åt de stora orättvisorna och klyftorna, inte återställa de rättigheter och den välfärd som tidigare regeringar berövat oss.

AB Sydsv Exp GP Intressant

Bloggar om politik, samhälle, val 2010, rödgröna, socialdemokraterna

Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

De rödgrönas begränsningar

Imperialistiskt krig mot Iran?

Borgarklassens mindre diskreta charm

De rödgrönas begränsningar

Det är högerkrafter som styr inom oppositionen

Inget får hota deras enighet, läser jag i AB angående de rödgrönas framförhandlande av sitt valmanifest som de planerar att offentliggöra på tisdag. Det framgår tydligt att Vänsterpartiet fått vika ner sig i Afghanistan-frågan. Jag förstår verkligen inte varför man måste anpassa sig till USA/Nato-strategin istället för att kräva det självklara, nämligen att vi lämnar Afghanistan NU.

"Vi behövde bli av med Afghanistan-frågan", säger en person med insyn i förhandlingarna enligt artikeln i AB. Och då lägger sig Vänsterpartiet platt på marken. Man låter sig villigt köras över och blir det en rödgrön regering så blir det en regering som fortsätter gå imperialismens ärenden. Jag tror att många av Vänsterpartiets anhängare kommer att kräkas på det.

Det lär inte bli den enda frågan där vänstern blir överkörd av höger-Mona och höger-MP. "Sjukförsäkringen är ett exempel. Inget klart besked ges före valet, i stället har den viktiga frågan lagts i en utredning på andra sidan valdagen", kan man också läsa. Och hur går det med förmögenhetsskatten, sossarna vill att de allra rikaste ska komma lindrigare undan.

Ja, måtte vi bli av med borgarklassens Reinfeldt-regering, men redan nu kan vi se att det inte kommer att räcka med en rödgrön valseger. Åtminstone inte om man vill komma åt orättvisorna och de stora klyftorna i samhället.Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Imperialistiskt krig mot Iran?

Krigshetsarna i USA och Israel vädrar morgonluft

I början av augusti tillfrågades amiralen Mike Mullen om USA hade en militär anfallsplan för Iran. ”Det har vi”, sa han, men tillade att ett anfall är en ”dålig idé” – ett mästerligt ambivalent understatement! Ty idag cirkulerar i en allt snabbare takt olika uttalanden och signaler om en kommande militär attack på Iran. Främst är det israeliska ledare och olika företrädare för Israellobbyn i USA som talar om Iran som ett ”existensiellt hot”.

Den officiella förevändningen för ett eventuellt anfall är att Iran använder sitt civila kärnkraftsprogram som sköld för att ta fram kärnvapen. Men Irans kärnkraftsprogram utgör inte den verkliga orsaken till USA:s och Israels aggressiva hållning. USA:s ledning vet att Iran inte utvecklar kärnvapen. Israels ledning vet det också. FN:s vapeninspektion, IAEA, har genomfört fler inspektioner i Iran än i något annat land. Inte en enda IAEA-rapport har visat att Iran avlett kärnkraftsverksamheten i militär riktning. Den samlade amerikanska underrättelsetjänsten, NIE, konstaterade också i sin rapport oktober 2007 att Iran lagt eventuella kärnvapenplaner på hyllan.

Den verkliga orsaken till oron i Israel och USA är inte ”kärnvapenhotet” utan det faktum att Iran utgör en potentiell storspelare i Mellanöstern – även nu, utan kärnvapen. Med 80 miljoner invånare, en yta fyra gånger så stor som Iraks och med stora olje- och gastillgångar har landet alla möjligheter att bli en regional stormakt som framför allt kan utmana Israels dominans i området. Den övervägande delen av Irans befolkning är shiitiska muslimer med politiska/kulturella förgreningar in i Irak, Libanon, Syrien och andra länder i Mellanöstern. Palestinska Hamas och Hizbollah i Libanon har givetvis kontakter med krafter i det iranska samhället, men detta innebär inte att de fjärrstyrs från Teheran.

Israel, USA och andra västmakter ser gärna att dessa styrkeförhållanden förändras. De krigshandlingar som Israel vidtar mot Hamas i Gaza och Hizbollah i Libanon utgör egentligen förelöpare till ett större krig mot Iran, men en sådan agenda är svår att sälja till FN och omvärlden. Irans kärnkraftsprogram – det vill säga ”kärnvapenhotet – har istället kommit att bli den propagandistiska hävstång med vilken man ska lyfta en räddhågad opinion att stödja krigsmetoder, på samma sätt som omvärlden skulle skrämmas av Saddams ”massförstörelsevapen”.

Iran är nu utsatt för en fjärde omgång FN-sanktioner, formellt för att man anrikar uran, vilket dock är landets ”oförytterliga rättighet”, enligt Ickespridningsavtalet, NPT. Vi vet av erfarenhet, inte minst från fallet Irak, att när sanktioner drivs igenom av de imperialistiska staterna har de alltid syftet att öppna vägen för militära ingripanden, i sista hand ren invasion. Sanktioner av detta slag kan aldrig förändra regimens beteende. Iran kommer aldrig att överge rätten till civil atomenergi, inklusive anrikning.

Därför kommer sanktionerna att misslyckas – vilket USA och Israel räknat med på förhand – och därmed ställs det ”enda alternativet”, krig, på imperialismens dagordning. En militär aktion mot Iran – massiva bombningar av kärnkraftsanläggningar, infrastruktur och militära mål, med stora förluster av civila – kommer att utlösa olika typer av vedergällningar som snabbt eskalerar till ett regionalt storkrig. På sikt kan stora delar av världen sättas i brand, förutom att oljepriset först av allt går i taket och utraderar den redan klena ”återhämtningen” i världsekonomin.

Ett sådant scenario kan på intet sätt gynna motståndet inne i Iran mot förtryckarregimen. Den massrörelse som var ute på gatorna förra sommaren, liksom de gryende arbetarprotesterna, kommer att tryckas ner av en patriotisk våg och till stor del även ställa sig bakom regimen. För krigshetsarna i Israel och USA saknar dock detta egentligen betydelse.

De vill se ett oskadliggjort Iran, en ödelagd nation, i likhet med vad man åstadkommit i Irak: Mer än en miljon irakier har dött som följd av invasionen, tre miljoner befinner sig på flykt, sjukvård och utbildning ligger i spillror, självmordsattacker och etniska strider tillhör vardagen, kvinnor vågar sig inte ut på gatorna eller tvingas till prostitution, etc. Samtidigt pumpar nu åter oljan från de irakiska borrhålen, medan oljearbetarnas fack och rättigheter avskaffats. Det är ”befrielse” – American Style – en”dålig idé”. Måtte den aldrig komma till Iran!

Ursprungligen ledare i Internationalen v 34/2010

Borgarklassens mindre diskreta charm

"Allmänintresset" är ett självbedrägeri

Yvonne Stein (fp) har angripit LO:s affischkampanj, kallat den obehaglig och menar att detta är dålig stil. Men LO:s medlemmar tillhör de som drabbas allra mest av alliansregeringens obehagliga politik som riktar sig direkt mot sjuka och arbetslösa och som har som mål att öka klyftorna och gynna höginkomsttagare och folk med stora förmögenheter.

Regeringen Reinfeldt vill gärna odla myten om sig själv att den företräder "allmänintresset" till skillnad från bland annat fackföreningsrörelsen. Enligt min uppfattning är det precis tvärtom, alliansen företräder ideologiskt och politiskt borgarklassen, som utgör en mycket liten del av befolkningen, medan fackföreningarna är ett organisatoriskt uttryck för betydligt bredare gruppers intressen.

Men detta är egentligen inget nytt. Överklassens representanter har alltid skrivit en sådan historia om sig själv som går ut på att de står för det allmännas bästa. Det tror jag är rätt naturligt, det är svårt att öppet företräda klassintressena hos en sådan liten grupp och för att de alls ska få något inflytande måste deras egoistiska intressen draperas i "allmänintresset". Nu sker inte detta genom någon form av konspiration utan genom självbedrägeri - de tror sig så gärna företräda det som är bäst för alla.

Men det trodde nog inte de på som gjorde en facerape på Carl Bildts Facebook.fredag 27 augusti 2010

Usama bin Ladin CIA-agent?

De som lever i symbios

Jag vet inte vad Fidel Castro har för underlag när han påstår att Usama bin Ladin är CIA-agent. Men oavsett den saken så har bin Ladin gjort USA:s styrande kretsar oerhörda tjänster genom att förse dem med svepskäl för imperialistiska krig och övergrepp mot mänskliga rättigheter. Om inte bin Ladin funnits skulle de nästan ha behövt uppfinna honom.

För det är ju just så det fungerar i dagens värld. De fanatiska fundamentalisterna lever i symbios med västerländsk nykolonialism. Båda behöver den andre för att motivera sin existens och sina grymma handlingar. På samma sätt använder också rasister i västvärlden (t ex sverigedemokrater - obs, tv4 stoppar deras valfilm) de extrema muslimska grupperna för att stämpla en hel folkgrupp.

Provokatörer finns även bland västvärldens fundamentalistiska kristna. Nu tänker en galen amerikansk pastor överträffa både Muhammed-teckningarna och Lars Vilks usla rondellhund genom att bränna koran-böcker i massor.

Fast den här gången lär det bli svårare att hänvisa till "yttrandefriheten". Bokbål sammanknippas snarare med motsatsen, det var sådant som skedde i Hitlers Tredje Rike. Pastorn motiverar sitt tilltag med att Koranen "är full av lögner". Men gäller inte det även Bibeln i högsta grad?

Extrema muslimska grupper tar naturligtvis tacksamt emot den amerikanske pastorns idiotiska planer för att hetsa upp folk i sina länder. Måtte kloka amerikaner sätta stopp för den här galna pastorn. De flesta muslimer lär dock knappast höja på ögonbrynen om det ändå skulle bli bokbål. De är förståndiga människor som inte låter sig provoceras så lätt.

Under tiden förvärras situationen i Pakistan, en fråga som berör betydligt fler människor. Det går att ge stöd till översvämningsoffren. I Chile får de instängda i gruvan se på fotbollsfilmer, kanske en tröst i eländet.


Tidigare inlägg på Röda Malmö idag:

Lämna Afghanistan NU

Varför hoppas på en "afghanisering" av kriget?

Jag kan inte se någon anledning till att det svenska uttåget ska dröja, att det ska påbörjas först 2011 och vara helt avslutat 2013. Varför förlänga ett mandat som sedan länge visat sig bara utgöra ett stöd för ett kontraproduktivt krig?

Man säger sig vilja successivt lägga över "säkerhetsansvaret" på den korrupta och valfuskande Kabul-regimen som tillsatts av ockupanterna och som baserar sin makt på ökända krigsherrar. Det kommer naturligtvis aldrig att gå och därför ska de svenska trupperna tas hem omedelbart. Varför stanna i Afghanistan ytterligare tre år när vi bara riskerar att sprida död och elände bland såväl oskyldiga civila som bland svenska ungdomar och deras anhöriga?

Det är bra att de rödgröna fattat beslut om uttåg, men obegripligt att det ska behöva dröja så länge. Att man öppet hänger upp det hela på samma strategi som USA/Nato, nämligen att överföra ansvar till Kabul-regimen, öppnar för nya krumbukter i frågan om det inte går som man bedömer att det ska.

Från Vänsterpartiet är detta en dålig kompromiss, man har sålt sitt motstånd för en grynvälling. Vad händer om USA/Nato ändrar kurs?

Det har länge hävdats från Afghanistan-krigets tillskyndare att hjälpen till landet kräver soldater för att nå fram. Nu är den militära insatsen större än den ryska invasionen i Afghanistan, men ändå finns det ingen synlig effekt av biståndet.

Fakta är att vi inte kommit närmare fred efter åtta års krig. Istället har både våldet mot civila och motståndet mot ockupationen ökat. Att nu försöka "afghanisera" kriget är dömt att misslyckas, det innebär bara ett försök att förlänga det imperialistiska kriget fast nu via ombud. Kabul-regimen representerar inte det afghanska folket, bara en klick som är ute efter att berika sig själva på folkets bekostnad.

Hur kan de rödgröna sätta sin lit till denna korrumperade regim?torsdag 26 augusti 2010

Vad är det för fel på Mona Sahlin?

Monas problem är partiets problem

Ja, inte är det att hon är kvinna. Inte heller att hon skulle vara en dålig politiker. Och visst klarade hon partiledarutfrågningen i svt bra, tyckte jag (med några mindre missar). Det är knappast där problematiken finns.

Problemet med Mona Sahlin är att hon företräder ett parti som sen länge har lämnat sina rötter och likt en hemlös spillra driver kring på kapitalismens nyliberala hav. För att hålla sig flytande har man gjort sig av med den ena "barlasten" efter den andra.

Barlast i form av vänsterpolitik i form och innehåll. Många av arbetarrörelsens värderingar har dragits upp med rötterna och kastats överbord. Redan på åttiotalet började resan åt höger. Avregleringar, bolagiseringar, privatiseringar, nedskärningar, marknadsanpassningar, ökade klyftor har följt i spåren.

Under tjugofem års tid har orättvisorna ökat i det svenska samhället. Oavsett vilken regering som suttit vid makten. Problemet är inte Mona Sahlin utan en socialdemokrati som lagt sig så långt åt höger att många tidigare socialdemokratiska väljare har svårt att skilja på (s) och (m).

Jag säger inte att skillnaderna inte finns eller att det är oväsentligt om a-kassan höjs eller inte. Långt därifrån. Men jag kan inte se att det finns någon ambition att ta tillbaka det som arbetarklassen och vanligt folk har förlorat på alla dessa förlorade år. Jag kan inte ens se någon ambition att få till stånd någon avgörande kursändring i svensk politik.

Låt oss få bort Reinfeldt och få en ny regering. Men det kan aldrig räcka. Det kommer att krävas en reorganisering av arbetarrörelsen från grunden för att ändra politiken.Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

"Jobbmanifest" utan innehåll

Ett dokument för ytterligare ökade klyftor

Den borgerliga alliansregeringen kallar sitt valmanifest för ett "jobbmanifest". Det börjar gå inflation i ord som "arbetslinje" och allt som begreppet "jobb" klistras på. Arbetslösheten är betydligt högre nu än när alliansen tillträdde. Inte finns det något i "jobbmanifestet" som förbättrar de arbetslösas situation. Inte finns det något förslag om hur jobben ska bli fler. Varför gäller inte arbetslinjen för de unga?

Vad hjälper det att alliansen säger sig ha "reformambitioner" eller att man vill genomför ditten och datten om "det ekonomiska utrymmet tillåter"? Kvalificerat mumbojumbo som kan tolkas hur som helst och med tanke på det skakiga finansiella läget för kapitalismen kan omintetgöras när som helst.

Tiotusentals sparkas ut från sjukförsäkringen, köerna till socialhjälpskontoren växer liksom klassklyftorna. Alliansens valmanifest är värdelöst och utan innehåll för den som vill se en förbättring av det svenska samhället. Alliansen garanterar bara en enda sak, nämligen att orättvisorna ska fortsätta att öka och att svenska folkets statliga egendom ska fortsätta att säljas ut.

Pensionärer, studenter och ensamstående föräldrar är de privatekonomiska vinnarna - påstås det. Men det handlar om smulor från den rike mannens bord, plåster på såren för långvariga eftersläpningar och definitivt inte mycket att yvas över inför kommande dyrtider.

Manifestet får också hård kritik för avsaknad av klimatpolitik. Och just idag kan vi läsa om hur statliga Vattenfall tänker bygga ytterligare ett nytt kolkraftverk i Hamburg.
Allt fler lämnas utanför

...det är de ökande klassklyftorna som måste bekämpas

I ett samhälle där klassklyftorna ökar blir också avståndet mellan människor större och misstron tilltar. Människor jämför sig allt mera med varandra på alla sätt och mår sämre. Därför ser vi också ökande ohälsa bland de unga. Idag läser jag även att vi får allt fler missbrukare i Sverige.

I ett sådant samhälle, där allt fler lämnas utanför och inte räknas som lika "lyckade", tenderar också våld och vissa former av brottslighet att öka. Uppgörelser mellan kriminella gäng, som försöker pinka in sina revir, blir vanligare. Det som hände mannen som sköts i benen på Östermalm kan vara ett inslag i sådana uppgörelser, kan jag tänka.

När samhörigheten minskar, när en del inte räknas och när vissa lämnas åt misär ökar också otrivsel och skadegörelse. Man kan se beskjutningen av bussar i Malmö i detta perspektiv. Vissa människor blir ordentligt utflippade i det samhällsklimat som råder.

Andra skojare upphöjs däremot till skyarna, trots att de har kopplingar till rysk maffia. Nu meddelas att Spykers har större skulder än tillgångar. Något som man inte redovisat förrän nu. "Det betyder absolut ingenting", säger Spykers vd Victor Muller. Och sådana personer överlåter vi svensk basindustri till.

Medan nedrustningen av den svenska välfärden pågår utser de rasistiska sverigedemokraterna muslimer och invandrare till syndabockar, något som ytterligare ökar eländet i landet. Nu försöker man skylla våldtäkterna på invandringen, något som det saknas varje form av vetenskapligt bevis för. Inte konstigt att det blir rött ljus för Åkesson.


onsdag 25 augusti 2010

Misstankarna krymper

...men konstiga turer kring fallet

Turerna kring anklagelser mot Julian Assange har varit många. Nu verkar dock dimmorna skringras något. Misstankarna krymper efterhand. Först föll misstankarna om våldtäkt, nu har även misstankarna om ofredande mot samma kvinna avskrivits. Innehållet i förhöret ger inte stöd för att något brott har begåtts, säger åklagaren.

När det gäller den andra kvinnan inleds en förundersökning om misstänkt ofredande. Det kan mycket väl sluta med att undersökningen läggs ner eller att Assange frikänns. Fast det vet vi inte, han behöver inte vara någon ängel för att han är duktig på annat. Att han verkar ha vidlyftiga sexualvanor hör dock inte hit, det är faktiskt inte olagligt.

Men konstiga turer har det varit och Silbersky talar om värsta rättsrötan:

– Vad är det som sker? Att först anhålla en person på nästan inga uppgifter alls för något de flesta av oss anser vara ett vidrigt brott och sedan bekräfta det offentligt. Det har skadat min klient, hans organisation men framför allt tilltron till rättssystemet, säger Leif Silbersky.
– Så här får det inte gå till.

Åklagarna i fallet säger att detta är normalt, att man måste agera snabbt i anhållningsärende, speciellt då det handlar om en utländsk person, som lättare kan lämna landet, och att det inte är ovanligt att ändringar sker under utredningens gång. Kan det inte ligga något i det?

– Så får det inte gå till. En kvinna kan inte ringa polisen och bara på den utsagan så ska någon anhållas. Det är ju inte rätt. Jag kan säga det, jag har aldrig haft så många utländska medier som ringer mig och de förstår inte hur detta gått till. De ifrågasätter vårt rättssystem.

Gästbloggare: Flitiga Lisa

AB Exp Sydsv GP HD VG Intressant Bloggar om politik, samhälle, julian assange, wikileaks

Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Dokumentären Armadillo

Reinfeldt måste bort

Dokumentären ARMADILLO i Malmö! (Och Lund)

Premiär 27/8 i Malmö och i Lund

Den visas sedan i ett par veckor.

Tis 31 aug kl 18:00 (filmen börjar 18:30) på VICTORIA (S. Förstadsg 18)

ARMADILLO & PANELSAMTAL

ARMADILLO

Regi: Janus Metz, Danmark/Sverige 2010, 100 minuter. Dokumentär. Svensk text.
En närgången skildring av unga, adrenalinstinna danska soldater stationerade i Camp Armadillo, en bas belägen i Helmand-provinsen i Afghanistan. I takt med att striderna mot talibanerna blir blodigare, ökar soldaternas isolering från den afghanska befolkning man är där för att hjälpa. De unga soldaterna blir alltmer cyniska och desillusionerade. Vinnare av Grand Prix de la Semaine de la Critique under filmfestivalen i Cannes 2010. http://www.armadillothemovie.com

PANELSAMTAL: MYTERNA OM KRIGET I AFGHANISTAN

ARMADILLO har setts av mer än 100 000 biobesökare i Danmark och har skapat stor debatt. Scenerna från livet i den danska militärbasen väcker frågor också kring den svenska närvaron i Afghanistan. Vad gör svenska soldater i regionen? Vad är Sveriges roll och ansvar i kriget? Väl insatta paneldeltagare samtalar och svarar på dina frågor om den pågående svenska insatsen. Bland annat tas utgångspunkt från de tänkvärda frågeställningar som finns i den danska författaren Carsten Jensens artikel: "Döden och Demokratin". http://www.aftonbladet.se/kultur/article7297407.ab

Deltagare:
- Håkan Hermansson, fri socialidemokratisk journalist/debattör.
- Eva Arnvig, dansk journalist och dokumentärfilmare (The Other Side, Children's War).
- Kent Härstedt, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
- Frida Stranne, doktorand i freds- och utvecklingsforskning - med inriktning på amerikansk säkerhetspolitik.
Moderator: Anders Davidson, redaktör Afghanistan.Nu och tidigare Afghanistan-Nytt; Afghanistansolidaritet Skåne.

BILJETTPRIS: 70 kr.
Förköp på Kulturcentralen: www.kulturcentralen.nu. 040–10 30 20.

MER INFO: http://www.panora.nu/

ARRANGÖRER: Folkets Bio Malmö och ABF Malmö i samarbete med Afghanistansolidariet Skåne

SvD DN Sydsv Sydsv2 Exp Intressant Bloggar om politik, samhälle, afghanistan, armadillo

VG: Rasande afghaner angrep Nato-bas

Bloggat: Kildén & Åsman: Nato finansierar talibanerna

Upplagt av: Flitiga Lisa, gästbloggare

Reinfeldt måste bort!

...men räcker inte med rödgrön seger

Nej, inte blev det bättre med en alliansregering. Istället har klyftorna i det svenska samhället fortsatt att växa med rekordfart. Medan paret Reinfeldt har sänkt sin skatt med 125 000 kronor per år så går fler unga än någonsin utan jobb och köerna till socialhjälpskontoren blir allt längre. Även regeringens miljöpolitik får underkänt.
Både unga och pensionärer har fått det sämre, åtminstone arbetarklassens unga och gamla. Det finns ingen anledning att ställa de båda grupperna mot varandra. Även barnen har fått det sämre, fritids har blivit farligt.

Kontinuerligt har orättvisorna ökat under de senaste tjugofem åren, oavsett regering. Därför är jag djupt skeptisk även till de rödgröna och deras löften. Socialdemokratins högerutveckling var det som öppnade upp för avregleringar, marknadsanpassning, privatiseringar och nedskärningar.

Ändå vore ett fortsatt alliansstyre förödande, omvandlingen och försämringen av samhället skulle gå med betydligt större hastighet. Reinfeldt & Co är sysselsatta med att precisionsbomba hörnpelarna i det svenska samhället. Ett systemskifte som utökar de besuttnas makt.

Rösta bort Reinfeldt är mitt definitiva råd. Men det räcker inte med en rödgrön valseger. Gräsrötterna måste organisera sig för att ändra maktförhållandena.tisdag 24 augusti 2010

Nya turer i Assange-affären

Silbersky vs Borgström

Advokat Leif Silbersky har åtagit sig uppdraget att företräda Julian Assange. Samtidigt stod det klart att kvinnorna i fallet kommer att företrädas av advokat Claes Borgström. På bloggar har jag sett att det redan skrivs om "giganternas kamp" och en kommande "mediacirkus". Ja, det återstår väl att se.

- Det de har utsatts för bedömer jag i vart fall som sexuellt ofredande och eventuellt ett allvarligare sexualbrott. Att det skulle handla om att Assange utsatts för en smutskastningskampanj från Pentagon har absolut noll substans, det kan jag säga efter att ha hört kvinnornas berättelser och också läst polisens förhör med dem, säger Borgström till TT.

Nåja, det kan ju handla om både ock. Ett olämpligt uppträdande från Assange och krafter som utnyttjar detta, uppförstorar det och gör en smutskastningskampanj av det. Men det kan också vara så att Assange gjort sig skyldig till det han misstänks för. Bara för att man är en duktig whistleblower så behöver man inte vara vit som snö. Men klart är i varje fall att det finns mäktiga intressen som har motiv att vilja komma åt Assange. Om de är inblandade här vet vi inte.

Jouråklagare Maria Häljebo Kjellstrand, som bekräftade för Expressen att Wikileaks frontfigur Julian Assange anhållits, anmäls nu för att ha brutit mot reglerna om förundersökningssekretess. Rättssäkerhetsorganisationen RO, som tidigare JO-anmält åklagaren för hennes agerande i samband med beslutet att anhålla Assange, går nu vidare och menar att åklagaren även brutit mot förundersökningssekretessen genom att delge media information om ärendet.Tidigare inlägg idag på Röda Malmö:

Obehaglig beskjutning

Vi behöver ett mänskligare samhälle

Sedan i fredags har fyra bussar och en taxi beskjutits med lättare vapen i centrala Malmö. Polisen ser ett samband mellan händelserna men har inga spår efter någon gärningsman. Visserligen har ännu ingen skadats, men man får ändå säga att det är obehagligt.

Jag skulle tro att det antingen handlar om någon eller några ungdomar som fått för sig att det här är spännande eller så är det någon "rubbad" person. Sen är det också så att skadegörelse, meningslös vandalism, hänsynslöshet, virrig hämndlystnad osv är sådana företeelser som ökar i ett samhälle där klyftorna mellan människor blir större och där tilliten minskar.

Naturligtvis börjar genast en del rasister yra om att beskjutningen har att göra med invandringen. I deras ögon är allt negativt kopplat dit vare sig de har någon konkret kunskap om fallet eller inte.

Några av de värsta beskjutningar vi haft utfördes av den invandrarhatande lasermannen som sköt elva personer, varav en dödades och flera fick skador för livet.