onsdag 22 februari 2012

Bidragsalliansen

...fler tvingas leva på socialbidrag

Snart sex år med den borgerliga alliansregeringen har gett oss högre arbetslöshet, fler bidragsberoende och ökat utanförskap. Idag kan vi läsa att 2 av 3 arbetslösa är utan ersättning. Två av tre arbetslösa får ingen arbetslöshetsersättning alls – utan är hänvisade till familjen eller socialbidrag. Det är en fördubbling jämför med våren 2006.

120 000 arbetslösa utan ersättning. Dessa tvingas istället leva på socialbidrag eller på bidrag från familjen. Alliansregeringens politik har alltså ökat de bidragsberoendes skara. Ersättning från a-kassa är inget bidrag utan försäkring som utgår vid arbetslöshet. Men regeringens politik har fördyrat för särskilt lågavlönade att vara medlemmar i a-kassan.

Istället har vi fått ett ökat bidragsberoende. Vilket naturligtvis är sämre för de som drabbas av arbetslöshet och sämre för hela samhället. Klyftorna ökar, "utanförskapet" ökar, misären ökar...
Inga kommentarer: