tisdag 21 februari 2012

En klassisk Malmövy

...husen vid Lönngatan

En "klassisk" Malmövy - husen i Lönngården, nästan alla med gaveln snett ut mot Lönngatan. Bilden tagen från korsningen Lönngatan-Lantmannagatan. Husen närmast är från början av trettiotalet och längre österut, nära kontinentalbanan från femtiotalet.
Fyravåningslamellhus uppförda i en blandning av trettiotalets funkisstil och den gamla klassicistiska arkitekturen

De äldre husen är bostadsrätter och de flesta har små lägenheter på 1,5 rum och kök för den tidens arbetarklass.

Vackra hus, tycker jag....

En blick tillbaka mot korsningen där första bilden togs. Vi ser den f d industribyggnaden Facklan

I öster avgränsas Lönngården av Kontinentalbanan som går på bro över Lönngatan

Den övergivna stationen vid Persborg

Vy från bron, Lönngården till höger och tvärs över gatan bostadsområdet Augustenborg som jag tidigare gjort ett reportage om.

Lönngården från bron. Närmast till höger MKB-husen från 50-talet och längre ner 30-talshusen. Vattentornet vid Södervärn sticker upp i bakgrunden och längre bak även Kronprinsen.

Norra Grängesbergsgatan korsar Lönngatan och delar Lönngården i en västlig och en östlig del.

Norra Grängesbergsgatan leder in i Sofielunds gamla industriområde "bakom" Lönngården

Västanforsgatan, industriområdet bakom Lönngården
Avslutar med denna bild från Uddeholmsgatan som går på "baksidan", parallellt med Lönngatan


Inga kommentarer: