tisdag 21 februari 2012

Låt de rika betala krisen

...det är finansherrarna som bär skulden

Island gick en annan väg. Staten tog över kontrollen av bankerna och dessa har fått lätta på skuldbördan för en fjärdedel av befolkningen. Island väntas nu växa mer än övriga Europa. Detta skriver SvD.se om i en artikel betitlad Isländsk vrede gav rekordåterhämtning.

I andra länder, som tvingats ner under bankernas diktat, är läget betydligt sämre. En stor del av befolkningen i de baltiska länderna lever idag under existensminimum. Grekland är på väg att drivas ner i misären för att rädda bankernas vinster.

Klart för grekiskt stödpaket, läser vi idag. Men det handlar inte om stöd, snarare om ett recept för hur man raserar ett samhälle. Sänkta löner, skyhög arbetslöshet, sänkta pensioner, sönderslagen välfärd, ökad misär, tragik och fler självmord - allt detta blir priset för att rädda de spekulerande bankerna och den korrupta överklassen. Vilket naturligtvis också kommer att fördjupa krisen.

Läs mer:


Bloggat:


Inga kommentarer: