lördag 17 mars 2012

Anders Borg och soppköken

...arbetslöshet och misär i alliansens spår

Fattiga köar till soppköket framför S:t Claras kyrka i Stockholm

Anders Borg är väl medveten om att arbetslösheten är akilleshälen för den regering som han ingår i. Han måste till och med låta självkritisk. Trots alla jobbskatteavdrag, ökade klyftor, försämrade socialförsäkringar och nedmonterad välfärd - så ligger arbetslösheten kring 8 procent. En siffra som förr skulle betraktats som massarbetslöshet.

Ungdomsarbetslösheten är rekordhög, även jämfört med andra europeiska länder. Köerna till socialhjälpskontoren växer, barnfattigdomen ökar och människor köar till soppköken.

Anders Borg och hans regering har haft snart sex år på sig att visa vad deras politik duger till. Ändå har Borg nu mage att påstå att bara alliansen klarar arbetslösheten. Och detta utan att ha några nya trovärdiga förslag att komma med.

Å andra sidan kan man inte heller påstå att den nya s-ledaren Stefan Löfvén har någon annorlunda politik. Tyvärr ligger han alldeles för nära de borgerliga i politiken. Den politik han företräder påminner väldigt mycket av det vi såg under tidigare s-regeringar då politiken präglades av avregleringar, privatiseringar, nedskärningar och hög arbetslöshet.

Därför tror jag att ska det bli någon ändring så måste kraven och protesterna resas underifrån. Gräsrötterna måste kräva en kursändring, bort från den nyliberalt inspirerade högerpolitiken till satsningar på gemensam välfärd, jämlikhet och klimatomställning.


Arbetaren: M-politiker: Det finns inga fattiga i SverigeInga kommentarer: