lördag 10 mars 2012

Dumpa Björklund!

...gör narren politiskt omöjlig

Jag vill uppmana till ungdomsrevolt mot Jan Björklund (fp). Istället för att dumpa ungdomlönerna så bör vi dumpa Björklund. Gör honom politiskt omöjlig. Nu vill han att Folkpartiet runt om i landets kommuner ska verka för sänkta ungdomslöner. Risken är att han får såväl andra partier som vissa fackföreningar med sig.

Björklunds påståenden att sänkta löner ger fler jobb är naturligtvis osanna. Sanningen är istället att sänkta skatter för de rika och välbeställda och en nyliberal politik har skapat kris för stat, kommuner och landsting. Sänkta ungdomslöner ska nu hjälpa politikerna att skära ner. Istället är det höjda löner som behövs.

Björklund vill att kommuner och landsting ska "gå före". Det vill säga sen ska samma sak genomföras i det privata näringslivet. Om det kan man säga att sänkta ungdomslöner bara påverkar krisen negativt och dessutom kommer att skapa en press nedåt på lönerna överhuvud.

Björklund är en politisk representant för den svenska kapitalistklassen. Deras "krislösningar" ska vi inte sätta någon tilltro till. Dumpa Björklund!


Inga kommentarer: