torsdag 29 mars 2012

Folk blir sjuka av stressen

...belastningen i arbetslivet ökar

Regeringens försämringar av sjukförsäkringen har inte gjort människor friskare. Bara fattigare. Och nu ökar antalet sjukskrivna igen. Med hela 14 procent. Huvudsakligen genom att utförsäkrade återkommer som sjuka igen. Tusentals fler sjukskrivna.

Det grundläggande problemet, orsaken till att människor blir sjukare, verkar inte intressera det politiska etablissemanget. Den ökande pressen och stressen på arbetsplatserna spelar naturligtvis en stor roll. För många ökar hot och våld på jobbet, liksom arbetsbelastning.

Övertidsarbetet har ökat. Nästan var femte sysselsatt jobbar över under en vanlig arbetsvecka. Efter finanskrisen har övertidsuttaget ökat på nytt, framför allt i industrin. Men allra mest har övertiden ökat bland brevbärarna, plus 14,2 procentenheter.

Men också arbetsbelastningen har ökat. Nedskärningar av personal lägger ökade bördor på de som blir kvar. Det förväntas att man ska ställa upp och orka i det oändliga. Individuella löner drar åt tumskruvarna ytterligare. Anställningar blir allt mer osäkra. Utanför väntar hög arbetslöshet som man inte vill hamna i och det gör också att många fogar sig i villkor som på sikt gör dem sjuka.

Ytterst är sjukskrivningarna ett uttryck för maktförhållandena i det svenska arbetslivet och i samhället i stort. Utan en arbetarrörelse som förmår hävda arbetarkollektivets styrka gentemot arbetsköparna så försämras våra villkor.Bloggat: Svensson,

Inga kommentarer: