lördag 24 mars 2012

Hånskrattande klassamhälle

...överklassen skor sig och trakasserar

Sverige har liberaliserats snabbare än något annat västland. Vad som menas med detta är att vi har rekord i avregleringar, privatiseringar och försämringar. En ansedd amerikansk tankesmedja har på SvD:s uppdrag jämfört utvecklingen i Sverige med resten av världen. Och både röda och blå regeringar har drivit på utvecklingen.

Föga förvånande finner man att det svenska skolsystemet är "världens mest liberala". När det gäller alla elevers rätt att välja finns ­något liknande bara i Chile. Unikt är att den svenska staten inte alls bryr sig om vem som äger en skola. Ja, tack vi känner till detta. Vilka skojare som helst kan nu stoppa skattemedel i egen ficka samtidigt som skolresutaten sjunker.

Likaså är järnvägen ett område där Sverige "är ledande på avregleringar och konkurrens". Jo, vi är även bekanta med det tågkaos vintertid och andra försämringar som följt i spåren. Vi kan se det på område efter område, vanskötsel av gamla och mycket annat elände. "Valfrihetsrevolutionen" har visat sig vara en god affär för kapitalister och världens nerköp för svenska folket.

Avregleringar och privatiseringar har förstärkt klassamhället. Ett klassamhälle som nu också visar sig i form av trakasserier och översitteri mot anställda. Anställda på Zara vittnar om chefernas mobbning. Trakasserier, utfrysning och hot om repressalier. Anställda på alla nivåer hos klädjätten Zara vittnar om en arbetsgivare som systematiskt bryter ned personal. De ledningen stämplar som ”bråkstakar” råkar mest illa ut. Samma sak gäller andra klädföretag.

Facket får ständiga samtal från unga tjejer om trakasserierna, men de gör ingenting. Av Uppdrag Gransknings program framgick att facken hört om vad som pågått, men de lyfter inte ett finger för att organisera och mobilisera varken de anställda till strejker och aktioner eller för att skapa opinion i samhället.

Det är dåligt ställt med den gamla arbetarrörelsen i vårt land. Socialdemokraterna har i trettio års tid medverkat till privatiseringar och ökande klassklyftor. Har gjort Sverige till en lekstuga för nyliberaler. Fackföreningarna slåss inte för sina medlemmar, använder inte sin styrka utan verkar istället ta som sin uppgift att kontrollera de anställda.

Vad gör då Vänsterpartiet? Definitivt för lite, vill jag säga. Viker ner sig hela tiden. Stöder den ena högerinriktade sosseregeringen efter den andra. På arbetsplatserna försöker man inte organisera någon opposition mot pampväldet i facket. Partiet lider av det snävt parlamentariskt perspektiv.

Vi behöver ett nytt arbetarparti och en reorganisering av arbetarrörelsen. Det behövs en anti-kapitalistisk vänsterpol i politiken.

Bloggat: Svensson, Svensson2,

4 kommentarer:

Jonas sa...

Bra skrivet! En viktig orsak till att vänstern (och då menar jag inte partiet utan vänstern i allmänhet) gör så lite tror jag beror på att de är upptagna med att försvara islam med näbbar och klor, förfäkta radikalfeministiska idéer (och med det menar jag inte den gamla hederliga kampen för jämlikhet mellan kvinnor och män utan dumheter som SCUM) och där Sverigedemokraterna utsetts till den stora fienden i stället för kapitalismen (vilken av dessa har makten i samhället?). Vänstern har tyvärr hamnat på avvägar och det öppnar i förlängningen dörren för just Sverigedemokraterna eftersom arbetarklassen inte har någon annanstans att vända sig för att åstadkomma förändring.

Ronny Åkerberg sa...

...till Jonas:
Att bekämpa rasistiska föreställningar är alltid viktigt för vänstern eftersom en splittring utefter etniska gränser försvagar arbetarklassen.
Men när det är sagt så tycker jag ändå att du har en poäng.
Du har rätt i att vänsterns (i vid mening) oförmåga att bekämpa kapitalismen öppnade upp för Sverigedemokraterna.
Socialdemokraterna förmådde inte försvara sitt eget folkhem och de reformer som uppnåtts - istället gick man i spetsen för nedrivandet. Vänsterpartiet tydde sig ängligt till storebror och klarade inte av att ta på sig rollen som en aktiv arbetaropposition.

Anonym sa...

Det är då för väl att avregleringarna ökar i antal och omfång - men detfinns fortfarande en MYCKET, MYCKET lång väg kvar att vandra. Dessutom måste man ta tag i skattesystemet och införaa någon form av platt skatt, eller maximalt ett par skikt om Sverige ska kunna dra till sig den välutbildade arbetskraft vi så väl kommer att behöva i framtiden.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Ett hållbart samhälle behöver en god generell välfärd. En sådan välfärd får vi genom ett progressivt skattesystem där man betalar skatt efter bärkraft. I framtidens samhälle behöver vi välutbildade människor som förmår se till allas bästa.