torsdag 1 mars 2012

Har vi råd att pensionera oss?

...måste vi arbeta till sjuttiofem?

Daniel Ankarloo (fil.dr. i ekonomisk historia, MaH.) föreläser

Plats: ABF Malmö, Spånehusvägen 47.
Tid: Måndag 5 Mars kl. 18.00-19.30
Arrangör: ABF Malmö i samarbete med Malmö Socialistförening

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/373720362657768/

Se också info på ABF.

Intressant Bloggar om pensioner, malmö, samhälle, politik,

Inga kommentarer: