fredag 23 mars 2012

Islamism och extremhöger i symbios

...vi behöver enhet på grundval av gemensamma klassintressen

Extremhögern utnyttjar terrorn. Visst är det så. De bruna råttorna tar tillfället i akt att sprida sitt hatfyllda budskap. Den islamofoba extremhögern i väst lever i symbios med den islamistiska terrorismen. De behöver båda varandra. Men de är också mera lika varandra än de själva vill erkänna.

Jag har i två tidigare inlägg hävdat att såväl den västliga extremhögern och populisthögern som den fundamentalistiska och våldsbejakande islamismen representerar bakåtsträvande krafter. De är båda extremt högerinriktade ideologier och rörelser som försöker vrida klockan bakåt.

De utgör båda ett missriktat, destruktivt och reaktionärt svar på tidens frågor, motsättningar och problem. De utgör ett konservativt och desperat försök att ropa tillbaka flydda tider eller rättare sagt föreställningar om hur det var förr.

Världen är stadd i kraftig förändring. Det gillar inte de konservativa. Kapitalismen framkallar kriser, överproduktionskriser, finanskriser, arbetslöshet, nedmonterad välfärd och osäkerhet. Den västliga imperialismen för krig och skapar flyktingströmmar. Människor rör sig över gränser även av andra skäl. Samtidigt befinner sig gamla värderingar och levnadssätt i upplösning.

Extremhögern i de västliga länderna lägger skulden på invandrare och sprider rasism och islamofobi. Islamisterna på högerkanten ägnar sig åt judehat, kamp mot väst och alla moderna idéer. Båda lutar sig dessa åsiktsriktningar mot det gamla, mot klassamhälle och kapitalism.

För arbetare och vanligt folk som vill se framsteg, rättvisa och ett jämlikt välfärdssamhälle har dessa riktningar inget att erbjuda även om de naturligtvis utnyttjar alla försämringar för att dupera människor. Sverigedemokraterna talar gärna nostalgiskt om det gamla folkhemmet.

Anledningen till att högerextrema och stockkonservativa krafter kan vinna genklang beror på vänsterns svaghet och socialdemokratins förräderi. Den besvikelse och vanmaktskänsla som följt i spåren på arbetarrörelsens urartning och oförmåga att kämpa för arbetarintressena har skapat grogrund för extremhöger i väst och islamism i öst.

För att övervinna den återvändsgränd som extremhöger, rasism och terrorism utgör måste vänstern stärkas och arbetarrörelsen reorganiseras. I annat fall väntar en fascistisering av samhället. De borgerliga krafternas nyliberala politik med ökande klyftor göder marken för extremhögern. Extremhögern splittrar arbetarklassen efter etniska och religiösa linjer.

Ett ljusare perspektiv är enhet underifrån, sammanslutning på grundval av gemensamma klassintressen.


Bloggat: Svensson,

5 kommentarer:

Anonym sa...

Den extrema fundamentalismen och islamistiska terrorismen har egentligen inte så mycket med religion att göra.
Desto mera med imperialism, nykolonialism, israeliska övergrepp och ockupation, amerikanska krig mot muslimska länder och USA:s och västvärldens stöd till korrupta diktaturer i arabvärlden.
När vänstern i de muslimska världen försvagades fick islamisterna sin chans. Se på Palestina, Fatah svek och Hamas gick fram.
Men islamisterna är i grunden höger och nationalister. De är inte att lita på.
Lisa

Lennart sa...

Inte förstår jag hur du tänker. Islam och islamismen står emot "kapitalism" och utveckling. Det är snarare "de röda" som stöder muslimerna.

Det intressanta är dock att Israel har mot sig fiender som är beredda utrota dem. Vem kan klandra dem för att de försöker försvara sig?

Israel har någon enstaka procent av ytan i Mellanöstern, men de skall ändå drivas ut i havet enligt Hamas, Hizbollah och Muslimska Jihad.

Städ den enda demokratin i området!

Ronny Åkerberg sa...

...till Lennart:
Det är knappast riktigt att påstå att världsreligionen islam är motståndare till kapitalism. Som alla andra religioner är den anpassningsbar.
Fundamantalistisk islam däremot har svårt med förändringar. Men det funkar det också ibland. Se på USA:s nära och vänskapliga förhållande till Saudiarabiens kungahus.
När det gäller israelerna har de sig själva att skylla. Staten Israel tillkom genom etnisk rensning av Palestina. Uppåt en miljon palestinier fördrevs från sina byar och städer.Detta skedde innan någon arabisk soldat satt sin fot på israeliskt område.
Några år senare ockuperade Israel dessutom Västbanken och Gaza.
Israel är ingen normal demokrati, palestinierna behandlas som andra klassens medborgare.
Vill Israel ha fred med sina grannar, som man behandlar så illa, så måste man bli ett normalt land.
Ockupationen måste upphöra, de illegala judiska bosättningarna upplösas, palestinierna få rätt att återvända till sina hem och alla medborgare ska ha samma rättigheter oavsett etnisk tillhörighet och religion.

Krister Karlsson sa...

Jag håller med om det mesta i din analys. Men du glömmer bort vänsterterrorn. Även de extrema inom vänstern står i en klar symbios med extremhögern. Värderingarna och motiven för att döda meningsmotståndare eller vanligt och helt oskyldiga människor är i realiteten de samma. Vänstern begår dessutom enligt Europols statistik långt fler terrorbrott än extremhögern.

Ronny Åkerberg sa...

...till Krister Karlsson:
Jag tror egentligen inte att statistiken över just terrorbrott ger en klar bild av det högerextrema våldet.
I vårt land har ett 25-tal mord med högerextrem bakgrund ägt rum de senaste tjugo åren. Mord på invandrare, på homosexuella, på fackföreningsaktivist etc. Rubricerade som hatbrott. Och då är inte lasermannen och Peter Mangs inräknade.
Det blir rätt många människoliv. Men vi får gå ända tillbaka till Amalthea-dådet 1908 för att finna ett offer för vänsterterrorism.
Högerextremismen i Europa är långt farligare än både vänsterterrorister och islamister eftersom de har möjlighet att påverka samhällets utveckling i rasistisk riktning.
Tidigare, men inte idag, har vi sett en vänsterterrorism i Europa i form av t ex Röda Brigaderna eller Baader-Meinhof-ligan. Det var nog mera knutet till vissa miljöer och situationer (och överhettade hjärnor) än fråga om en symbios med extremhögern.