måndag 5 mars 2012

Putin tillbaka

...makthavarnas fräckhet och korruption

"Genom minskad arbetslöshet, regelbunden utbetalning av löner och pensioner, och en satsning på infrastruktur och bostäder, fick Putin också ett stort stöd från befolkningen...

För första gången har en organiserad proteströrelse uppstått, demonstrationer är tillåtna, men det är den välbeställda medelklassen som har tröttnat på maktmissbruk och korruption...

Det går inte, som en del vill, att jämföra utvecklingen i Ryssland med de aktuella revolutionerna i Nordafrika och Mellanöstern. Det pågår ingen kamp på liv och död på Moskvas gator idag, som vid resningen mot Jeltsin i oktober 1993, då också runt 2000 av demonstranterna mördades av Jeltsins soldater i gatustriderna vid parlamentet och TV-tornet..."

Ta del av Per Leanders läsvärda kommentarer i Internationalen: Putin på väg tillbaka


Senaste på Röda Malmö:
Bloggat: Svensson,

Inga kommentarer: