måndag 26 mars 2012

Regeringen låter människor utnyttjas

...arbetarrörelsen måste sätta sig i respekt

Fyra fackordförande i gemensamt utspel: Regeringen blundar för att människor blir utnyttjade

Varför väljer företag som SAS, SJ och Coop att inte kontrollera sina leverantörer bättre och varför lever de inte upp till det sociala ansvarstagandet de påstår sig ha? frågar de fyra fackordförendena i ett debattinlägg i AB.se. En fabrik som levererar lunchmat till dessa företag har vidriga anställningsförhållanden. Polisen gjorde ett tillslag där det konstaterades att företaget saknade arbetstillstånd, hade usel arbetsmiljö och slavlöner.

Seko har undersökt hur det ser ut med svenska företags sociala ansvarstagande när de köper sjötransporter. Undersökningen visar att det är ytterst få företag som ställer krav på anständiga anställningsförhållanden och villkor.

Inom transportsektorn ser man hur hela transportörskedjor bygger på att någon utför arbetet till ibland rena slavvillkor. Inom hotell- och restaurangbranschen blir det alltmer vanligt förekommande att större kedjor och restauranger lägger ut städtjänster på underentreprenad långt under avtalets minimilön.

Från Byggnads ser man också stora problem med hur utländsk arbetskraft blir utnyttjad. Ett exempel är då ett flertal lettiska byggnadsarbetare som arbetat för cirka 27 kronor i timmen i Sollentuna.

Regeringen blundar för att människor blir utnyttjade på svensk arbetsmarknad och har dessutom aktivt begränsat fackets möjlighet att ingripa mot missförhållanden, genom den så kallade Lavallagen. Bemanningsdirektivet från EU som skulle stärka arbetstagarnas rättigheter vägrar regeringen att implementera i svensk lag trots att detta skulle ha gjorts senast den 5 december 2011.

Så långt de fyra fackordförandena vars inlägg i AB.se du kan läsa i sin helhet här. Själv kan jag inte låta bli att förvånas över flatheten från facktopparna mot såväl den borgerliga regeringen som mot de cyniska och hänsynslösa företagen.

Varför inte använda sig av fackets styrka? Den styrka som består av att arbetarna är många och att de med sin sammanhållning kan pressa tillbaka angreppen från arbetsköparna. Arbetsnedläggelser och blockader har många gånger i det förflutna fått trilskande kapitalister på defensiven. Arbetarrörelsen måste sätta sig i respekt. Oavsett vilka orättfärdiga lagar som borgarna stiftar.


Internationalen: Moderat soppköks-samhälle


Bloggat: Svensson,

Inga kommentarer: