torsdag 8 mars 2012

Solidaritet med den syriska revolutionen

...ner med mördarnas regim!

I årtionden har det syriska folket förtryckts av en blodig och korrupta oligarki. Makten är monopoliserad av Baathpartiet, under ledning av Assad-familjen i vilken förre diktatorn Hafez el Assad har efterträtts av sin son Bachar.

När revolutionerna i arabvärlden började trodde kanske några att denna regim skulle undgå processen eftersom den maskerat sig som en motståndare till global imperialism och staten Israel – och på grund av styrkan av dess repressiva apparat.

Men folkets uppror dementerade dessa övertygelser. I ett år nu, har de syriska massorna gått ut på gatorna och har heroiskt och fredligt stått fast inför dagliga massakrer som har resulterat i fler än 10 000 dödsfall, flera tiotusentals skadade och försvunna och människor som riskerar att dö genom tortyr. De sårade kan inte tas till sjukhusen, som har blivit tortyr- och mordcentra. Över hela landet, har de repressiva krafterna förstört hundratals bostäder och offentliga byggnader och hela kvarter, i sin beslutsamhet att krossa allt folkligt motstånd, särskilt i martyrstaden Homs.

På ett skandalöst sätt har de ryska, kinesiska och iranska ledarna tagit parti för Bachar al-Assad och Putin förser regimen med militärt stöd. Ställd inför de parallella manövrarna från de amerikanska och europeiska regeringarna, plus Turkiets och kungadömena Qatar och Saudiarabien, bekräftar Fjärde Internationalen sitt motstånd mot alla typer av militärt ingripande i Syrien, som skulle syfta till att stärka egenintressen hos dessa världsmakter eller regionala makter och föra till ytterligare katastrofer för det syriska folket.

I denna heroiska process organiserar sig det upproriska syriska folket underifrån, samordnar sina insatser och utvecklar metoder att föra sin kamp till slutet för frihet och social rättvisa. De avvisar också alla manövrer som kan leda till religiös splittring och som utförs av regimen och några av Gulfstaterna.

Inför den fruktansvärda massakern, som det syriska folket är uthärdar, måste folken i hela världen stärka sin solidaritet med deras kamp för att definitivt avveckla denna blodiga regim. Vi kan inte ha någon tillit till regeringarnas diplomatiska manövrar. Det är upp till arbetarrörelsen och andra demokratiska rörelser, som har gjort för lite för att besvara det syriska folkets rop på hjälp, att förverkliga denna solidaritet.

Vänsterorienterade syriska aktivister deltar i detta uppror, för att stärka människors självorganisering, för ett demokratiskt, socialt, sekulärt och anti-imperialistiska alternativ till att möjliggöra ett nytt Syrien grundat på politisk och social jämlikhet. Fjärde Internationalen kommer att göra allt för att bidra till detta.

Ned med tjuvarnas och mördarnas regim!
Bort med Bachar!
Länge leve den folkliga revolutionen i Syrien!

Uttalande från Fjärde Internationalen 29 februari 2012. Publicerat i International Viewpoint.Inga kommentarer: