lördag 14 april 2012

Biobränslen löser inte bilismens problem

...regeringens avsaknad av klimat-politik

Regeringens "satsning på biobränslen" är bara en dålig potemkinkuliss för att dölja att man egentligen saknar en klimatpolitik. Kvotplikt för biobränslen införs, men etanol är ingen lösning på vare sig bilismens problem eller på klimatproblematiken.

Odlingsmarken behövs för mat åt en växande världsbefolkning. Skogen behövs för timmer och papper. Etanol som bränsle krockar med grundläggande mänskliga behov. Bättre är naturligtvis att minska på vägtransporterna, både person- och varutransporter.

För det behöver vi ett grönare samhälle som lever i fred med de naturliga systemen istället för att långsiktigt underminera grunden för världsekonomin så som sker nu.

Lars Henriksson i GP: Ett hyckleri av värsta slag


Bloggat: Svensson,

6 kommentarer:

Anonym sa...

Nu får fattigt folk inte råd att köpa en billig bil eftersom motorn skär om étanolhalten är för hög.

Ronny Åkerberg sa...

Fattigt folk missgynnas hela tiden och överallt när kapitalismen och dess företrädare inte vill och kan lösa klimatproblemen.
Idag drabbas redan människor i fattiga länder av både våldsamma översvämningar och torka till följd av den tilltagande växthuseffekten.
Genom den svenska regeringens meningslösa satsning på "miljöbilar" gynnas de rika. Vi hade istället behövt en övergång till ett jämlikt samhälle med lika tillgång till kollektivtrafik och utan massbilism.
Koldioxidfria bilar, till exempel elbilar drivna på vindkraftsel eller vätgas, kunde tilldelas efter behov eller finnas i gemensamma bilpooler.

Anonym sa...

Vänsterkartellen är ännu värre.
Kilometerskatt på lastbilar är den dummaste idén någonsin och dom vill klämma i ännu mer rme gröjs i dieseln än dom blå. vet inte hur insatt folk är men när de blir jävligt kallt ute så kleggar rme tillsaterna i dieseln motorns spridare, bränslefilter mm som gör att en bil kan mycket väl kosta 7000kr att reparera pga den idiotiska dieseln som eu och vänsern vill ha.

Ronny Åkerberg sa...

Inte heller socialdemokraterna har någon lösning. Hela det politiska etablissermanget kör med "business as usual". Det håller inte. Över med godset och människorna på spåren och bygg ett samhälle som inte behöver massbilism.

sl sa...

hej Ronny,

det vore en förbättring för dig själv om du insåg att Anonym är den som talar för arbetarklassen, inte du. Han formulerar den moderna arbetarklassens dag för dag-intressen. Du vill bara lägga mer på dess rygg.

Massbilismen är den mest demokratiska och jämlika formen av trafik. Dina vansinniga idéer om "lika kollektivtrafik för alla" kommer att utsätta de mindre bemedlade för långt värre övergrepp. Kollektivtrafik, särskilt spårbunden, är oerhört dyrt
och anläggs bara där hundratusentals kontorister skall färdas samtidigt åt ett håll två gånger om dagen. Kollektivtrafik är en teknisk lösning på problemet att bilarna inte får plats, inte en klasslösning i en fantasiverklighet.

Etanolbilen är mycket riktigt bullshit, våra utsläpp av koldioxid är försumbara, men verkningsgraden i en framtida elbil bättre än varje tänkbar bensinbil i en verklighet där oljan finns allt längre ner i jorden och därmed blir allt dyrare att ta upp. Framtida elbilar kräver mer elproduktion; då vet man att du och dina kamrater kommer att protestera varje gång det ska byggas ny vattenkraft ("rädda älvarna") och stoppa kärnkraften ("farlig"), Däremot kommer ni enfaldigt att kräva utbyggnad av dysfunktionella vindkraftverk, förakta dem som tvångskollektiviseras och framför allt kräva lägre levnadsstandard åt alla.

Du representerar vare sig arbetarklassens "objektiva intressen" eller dess verkliga.

Ronny Åkerberg sa...

...till sl:
Det är självklart inget arbetarklassintresse att behålla massbilismen. Tvärtom.
Kapitalismen vill ha "business as usual" - en demokratisk och globalt planerad omställning gillar dess företrädare inte. Då blundar man hellre och låter racet mot avgrunden fortsätta.
Fortsatt massbilism går inte att förena med en övergång till hållbar trafik och förnyelsebar energi. Mänsklighetens överlevnad är det sanna arbetarintresset.
Inte ens på längre sikt tror jag på någon massbilism. Inte ens om bilparken drivs med förnyelsebar energi.
Massbilism, oavsett drivmedel, går inte att förena med ekosystemen på det här jordklotet.