onsdag 4 april 2012

Den borgerliga trätan

...kritik och missnöje framkallar splittring

Skärpta regler för ränteavdrag sågas av näringslivstoppar. Och riskkapitalister vill behålla vårdvinster. De enskilda kapitalägarna vill kapa åt sig maximalt. Finansminister Anders Borgs uppgift är att tänka på hela borgarklassens anseende. Därför måste han också ibland putsa upp fasaden när kritiken blir häftig. Samtidigt finns förslag om ny gräddfil för riskkapitalister.

Folkpartiledaren Jan Björklund (liksom Centern) drar en lans för det "ädla" målet att sänka ungdomarnas löner. Men Reinfeldt säger att i Sverige sänker vi inte löner. Han kör istället taktiken med hög arbetslöshet i kombination med försämrade socialförsäkringar och osäkra anställningar för att sätta press nedåt på lönerna. Men håller Reinfeldt på att bli ödmjuk?

Inom borgerligheten råder en tilltagande splittring om hur man bäst ska gå tillväga för att säkra kapitalets herravälde i samhället. Kritiken mot och missnöjet med de ökande klyftorna, orättvisorna och otryggheten framkallar oenighet i de borgerliga leden. De egna misslyckandena går inte att dölja. Därför behövs också en klädsam "ödmjukhet".
1 kommentar:

argfarfar sa...

I princip alla stora samhällsproblem, som den ökade gängkriminaliteten eller olika former av utanförskap, segregation, rasism, brist på jämställdhet, ökad fysisk och psykisk ohälsa, skolelevernas försämrade resultat, åtminstone till en betydande del kan förklaras just av de ökade klyftorna i samhället.
3/4 av Sverige befolkning är emot denna utveckling. Vi måste uppmana säga ifrån och försöka skapa en opinion för ett totalstopp av det som bidrar till ökade klyftor: nedskärningar i skola, vård och omsorg, sänkningar av ingångslöner och ersättningsnivåer för utsatta grupper! Samtidigt som vi på olika sätt måste skapa ett starkare opinionstryck mot ytterliga höjningar av orimligt höga inkomster och förmåner på de svagas bekostnad!
Det räcker nu!!
Dags att agera!Gå med i Facebook gruppen
http://www.facebook.com/groups/237795589652627/

3/4 av Sverige befolkning är emot denna utveckling.Men allt för få vågar säga ifrån Vi måste uppmana säga ifrån och försöka skapa en opinion för ett totalstopp av det som bidrar till ökade klyftor: nedskärningar i skola, vård och omsorg, sänkningar av ingångslöner och ersättningsnivåer för utsatta grupper! Samtidigt som vi på olika sätt måste skapa ett starkare opinionstryck mot ytterliga höjningar av orimligt höga inkomster och förmåner på de svagas bekostnad!
Det räcker nu!!
Dags att agera!
Gå med i Facebook gruppen
http://www.facebook.com/groups/237795589652627/