söndag 8 april 2012

Ensam är inte stark

...framgångsvägen är kollektiv handling

SKL, Sveriges kommuner och landsting, pläderar för individuella löner och att lönen ska sättas "mellan medarbetare och chef". Naturligtvis. Som arbetsköpare är de väl medvetna om att ensam är svag. Tyvärr har facken i stor utsträckning låtit sig lockas in på den här fördärvliga banan med de individuella lönerna. Därmed har de också underkänt sin egen betydelse. Individuella löner ger alltid arbetsgivaren möjlighet att manipulera och splittra.

Några som har förstått det kollektiva agerandets styrka är sjuksköterskorna vars uppror nu växer. Nu planeras manifestationer på flera håll i landet under parollen ”Våga vägra under 24.000”. Vi är många och tillsammans är vi starka. Det är naturligtvis den vägen vi ska gå.

"Individuell lönesättning är dessutom ett framgångsrikt recept för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor", påstår SKL. Det är ren lögn. I stället är det gemensamt agerande från de anställda för att få upp den generella lönenivån som kan ändra statusen på typiska kvinnoyrken.Vilken ungdom tror på en karriär som lågavlönad och ständigt utskälld kärring?


1 kommentar:

KElisabet sa...

Du har rätt! hänvisning till studien: Individuell lön - ett rättvist system? Författare A-C Bergsten Lagerwall, A Blom, 2007, Linköpings universitet.

Ingela Gardner Sundström, SKL, skriver på sin blogg (SKL) inför påsken och avtalsrörelsen.
"Jag ville skriva en kort text idag för att uppmärksamma den undersökning som vi publicerade på SKL:s webb igår . Bland annat visar den att åtta av tio anställda i kommuner och landsting vill att lönen ska sättas mellan medarbetare och chef. " och " Just en minskad central styrning av lönebildningen tror vi också skulle leda till en ökad lönespridning och förhoppningsvis ökade möjligheter till lönekarriärer inom sektorn. Jag citeras idag i Tidningen Vision i denna fråga där en del i ett större resonemang lyfts ut som enskilt citat som det känns att jag nog vill förklara."
Sundström menar att individuella löner har bidragit till bättre löneutveckling och bättre lön för kvinnor. (Är Sundströms påståenden en bild av verkligheten?) Sundström står för en moderat lönepolitik.
I ovanstående undersökning (länken jag hänvisar till) har man kommit till andra slutsatser.
Det är enligt min mening en myt att den enskilda löntagaren gynnas av en individuell löneförhandling/lönesamtal.
Jag uppmanar var och en som vill ha en högre lön att fundera på om man inte borde gå tillbaka till den "gamla modellen" med ett mer centralt avtal. Troligtvis skulle man då få en högre lön som eventuellt också blev mer rättvis. (Träffar mer rätt med lönen.) Likaså kan man nog lägga ett högre tryck på sina krav i förhandlingen. Den s k individuella lönen gynnar kanske arbetsgivaren mer än löntagaren.
För t ex sjuksköterskor har inte den individuella modellen bidragit till högre löner.
Värt att undersöka mera och läsa på för facket. Moderater vill söndra och härska.