söndag 22 april 2012

Gamla Fosie del 2

...byn med rötterna i forntiden

Som jag nämnde i Gamla Fosie del 1 så var Fosie tidigare ett eget municipalsamhälle och inkorporerades i Malmö kommun först på 1930-talet. Liksom i förra avsnittet så startar vi färden vid Fosievägen. Här har den precis korsat Eriksfältsgatan och fortsätter söderut. Här gick också förr gränsen mellan Malmö och Fosie.
Vi kommer direkt in i det som förr var Hindby socken, ett område som också ingick i Fosie. Om Hindby kan du läsa mera här. På bilden ser du Hindby småskola från början av 1900-talet. Idag är den privatskola.
Jag tar en sväng om Nydalaparken. Här låg ytterligare en av alla Fosies gårdar, Nydalagården. Många gårdar flyttades ut från kyrkbyn i samband med skiftesreformerna i början av 1800-talet. Många av dagens bostadsområden i Fosie har namn efter gamla gårdar. Så förhåller det sig alltså också med Nydala.
Ungefär här, vid det nuvarande cykel- och gångstråket genom Fosies gröna bälte gick den gamla vägen.

Från huvudvägen gick allén upp till Hermodsdalsgården, uppkallad efter ägaren på 1800-talet, Hermod Larsson. Idag ligger det en församlingsgård på samma plats, men det är inte den gamla gården, den är riven. Men namnet lever vidare i området Hermodsdal.

De gamla pilarna bär vittne om att vägen en gång i tiden gick fram just här.

Och här kan vi se samma sak när jag gör en avstickare västerut...

...för att slå ett öga på ytterligare en gård, Haga eller Hagalund, som den hette. Av fönstrens utformning kan vi sluta oss till att detta har varit en stallbyggnad.

Här är själva mangårdsbyggnaden på Hagalund. Den användes tidigare till fritidsverksamhet. Nu är den privatskola.

Jag tar istället vägen österut och kommer fram till Fosie kyrka. Här runt omkring låg Fosie kyrkby. Av den återstår nästan ingenting idag. En stor trafikplats har ödelagt den tidigare byn.

Den gamla prästgården står dock kvar och används idag som scoutgård.

Här finns också kolonilotter som används flitigt, vårbruket är i full gång.

Kyrkan ur en annan vinkel

Kyrkan är belägen på Malmö kommuns högsta punkt. I gamla tider låg gårdarna i en stor oval på de högre belägna backarna i närheten. Byn har anor tillbaka till vikingatid.

I mitten av byn var marken mera sank och därför byggde man inte där.

Den här skapelsen finns också i anslutning till kyrkan

På kyrkogården hittar vi även Fosiestenen, Malmös enda runsten. Vad det står på den ska jag gå närmare in på en annan gång. Den är en påminnelse om Malmös långa anknytning till det danska riket. Vi har varit danskar betydligt längre än vi varit svenskar.

Nu gör jag en sväng bortom nuvarande Gullvik. Här finner vi den skola som tidigare kallades Fosie östra skola, numera heter den Gullviksskolan.

Den tillkom på 1920-talet då även Fosie västra skola, numera Kulladalsskolan, byggdes.

Den här typen av små byggnader tycker jag mig känna igen. Ser ut som något som tidigare var elevtoaletter.


Strax intill ligger Mossegatan. En påminnelse om den våtmark som fanns här tidigare. Under stenålder var det en hel insjö på den här platsen. Nu ska vi just uppsöka flera spår från forntiden.

Därför tar jag vägen genom Fosie industriområde

Ett område som är ungefär just så här inspirerande...

...men strax bakom industrifasaderna gömmer sig Trehögsparken med tre bronåldershögar

Klättrar man upp på någon av kullarna så förstår man varför de anlades just här en gång i tiden. Utsikten är god - här bort mot Lindängen

...och här mot Gullviksborgsområdet

...och in mot stan

Om jag zoomar in lite så kan jag i diset urskilja Turning Torso, Johanneskyrkan, Sheratonskrapan och gamla vattentornet vid Södervärn. De tre bronsåldershögarna måste ha synts vida omkring en gång i tiden.

Fosie har sina ruffiga miljöer, som här i närheten av järnvägen (jag gillar ju sånt)

Ytterligare en av de gamla gårdarna, Fosie boställe, som idag används som restaurang och som folkhögskola. Här låg i forna tider Fosieborg.

På andra sidan järnvägen finns det som var Fosieskolan. Det står också på byggnaden "Skolstyrelsens centralförråd". Det bör ha varit ett tag sen. I närheten låg också Fosie station som brann ner på 80-talet.

På hemvägen passerar jag områdena Kastanjegården och Lindängen. Här byggnader tillhörande en gammal gård, dock inte den ursprungliga Kastanjegården. Den lär ha rivits sen länge.

...och här Lindängehus.

I närheten finns också den större gården Katrinetorp som jag tidigare gjort några reportage om. Ett av dem kan du hitta här.3 kommentarer:

Anonym sa...

Som boende i Fosie måste jag säga att jag tog del av de två reportagen med största intresse. Det var en del jag inte kände till.Plus att det var fina bilder.
Tack!
Bertil

Joel sa...

Otroligt bra andra del på Fosiekapitlet. Man har sett byggnaderna och platserna, men har inte reflekterat över dess historiska betydelser. Synd att det inte läggs mer fokus i skolorna på lokal historik.
Tack, ser fram emot nästa bildserie.

Ronny Åkerberg sa...

Tack för uppskattningen. Det sporrar till nya bildreportage. Jag håller med Joel om att skolan borde focusera mer på lokal historik och ta sin utgångspunkt i sådant som ligger nära eleverna.