tisdag 3 april 2012

Gratis heroin kan vara bra

...minskar kriminalitet och dödlighet

Behandling med gratis heroin för heroinmissbrukare i Danmark är en framgång, skriver DN.se idag: Gratis heroin en framgång i Danmark. Något annat var väl knappast att vänta. Om missbrukare slipper begå brott och jaga heroin hela dygnet eller slipper dela sprutor med hiv-positiva eller slipper slå i sig överdoser - så kan väl resultatet knappast bli annat än positivt. För såväl de missbrukande individerna som för samhället.

Vad som inte framgår av artikeln i DN.se är att det rör sig om tio procent av Danmarks ca 8 000 heroinberoende som är under behandling. Syftet är att locka till sig de narkomaner som trots metadonbehandling missbrukar heroin. De som efter flera behandlingsförsök återfaller i missbruk. De som inte får önskad effekt av ersättningdrogerna metadon och Subutex.

Det danska programmet är kontroversiellt och anses av en del som ett svek mot missbrukare. I Sverige är det förmodligen inte politiskt gångbart. Här har vi inte ens etablerat en effektiv behandling för heroinister som vill och kan sluta med sin drog. Heroinberoende är, enligt senaste forskning, att se som en kronisk hjärnskada.

Det kräver i första hand medicinering. Suboxone är, för många heroinister, en effektiv medicin för att minska heroinsuget. Då borde man också göra detta lätt tillgängligt utan moraliserande krav på renlevnad och utan förnedrande bestraffningar. Ge först människor chans att bryta heroinsuget och få hjärnan att fungera mera normalt. Då ökar också möjligheterna att ordna upp en kaotisk livssituation.


Bloggat: Svensson,

Inga kommentarer: