onsdag 11 april 2012

Handels måste stå på sig

...inga fler konstiga reträtter

Kraven från Handelsanställdas förbund är fullt rimliga och ett minimum:

Handels kräver löneökningar med 860 kronor för anställda i detaljhandeln. Förbundet kräver också 100 kronor extra för att utjämna löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade branscher.

För Handels medlemmar är det viktigt att få löneökningar räknat i kronor eftersom många inom våra branscher har låga snittlöner. Men Svensk Handel har lämnat ett bud räknat i procent vilket innebär att de som har de lägsta lönerna skulle halka efter och få mindre pengar i plånboken jämfört med yrkesgrupper som har bättre betalt. Det tycker vi är orättvist. De har ju inte lägre hyra eller levnadsomkostnader.

Andra grupper har redan fått flera hundra kronor mer i ny lön per månad än vad Svensk Handel erbjuder. Svensk Handels bud innebär att våra medlemmar, varav de flesta är kvinnor, skulle halka efter och få mindre pengar i plånboken jämfört med andra yrkesgrupper som redan har bättre betalt. Vi kan inte acceptera ett avtalsförslag som cementerar orättvisa löneskillnader.

Handels blir det första förbundet som driver LO-samordningens krav både när det gäller jämställda löner och visstidsanställningar. Handels krav på trygga anställningar innebär bland annat ökat fackligt inflytande vid inhyrning av personal, rätt till heltid och en begränsning av visstidsanställningar.

- Det är viktiga frågor som står på spel. Vi känner ett starkt stöd från medlemmarna och vi vet att de är beredda att ta striden, säger Lars-Anders Häggström, ordförande i Handels.

Ovanstående hämtat från Handels hemsida.

Jag hoppas att Handels står på sig och lever upp till sina medlemmars förväntningar på att ge arbetsköparna en rejäl fajt. Det jag inte förstår är att Handels gav med sig och sköt upp strejkvarslet till efter påsk.

Man hade ett drömläge inför handelns största köphelg. Varför spelade man bort detta? Varför vek man ner sig? Det var det bästa trumfkortet man frivilligt gav bort.

Handels ungdomskommitté: Vi är värda bättreBloggat: Röda Lund, Svensson,

Inga kommentarer: