torsdag 5 april 2012

Racet mot avgrunden

...kapitalister och regeringar håller för öron och ögon

Bensinpriset nära chocknivå i Europa, läser jag idag. I Sverige nådde bensinpriset nära 16 kronor nyligen. Detta sägs nu vara rena fyndpriset jämfört med övriga Europa där bensinpriserna nu nått över två euro-nivån, dvs drygt 18,35 kr/liter. Dvs mycket nära rekordnivån från 2008.

Dags att sluta sura över bensinpriset, skriver Carl Schlyter (mp) idag. Acceptera stigande priser - eller ta tåget, menar han. Det kan han ha rätt i, även om Miljöpartiet inte har någon politik för hur vi ska ta oss ur kapitalismens klimatvansinne.

Bensinpriset kommer att fortsätta variera upp och ner beroende på många faktorer, men långsiktigt kommer kurvan att gå uppåt. Och den globala kapitalismen fortsätter bränna allt mera fossila bränslen. Bilarna blir bensinsnålare per kilometer, men det äts upp av att bilarna blir fler, att de används mer och att trafikarbetet i stort ökar.

"Grön" bilism är en illusion. Etanol och biobränslen stupar på att vi inte kan använda åkermark och skog till bränsleframställning om vi vill äta, ha papper och virke i framtiden till en kraftigt växande människopopulation.

Elbilar är nog bra, men skulle hela världens bilpark försörjas med el så skulle produktionen vid kolkraftverken öka kraftigt. Det krävs först en omställning av energi- och transportsystemen innan elbilar kan få en plats. En underordnad plats i ett transportsystem som gjort sig av med massbilismen.

Lite svårt har jag också för detta snack om framtidens el-bilar (misstänker att det mest används för att slippa göra något). Dagens el-drivna transporter, järnvägstransporterna, får en allt mindre andel av godstransporterna. Om det fanns något allvar i vurmandet för el så borde man väl ta vara på de möjligheter som redan finns?

Det mänskliga samhället behöver för sin överlevnad en snabb övergång till förnyelsebara bränslen och kollektivtrafik. Det kommer att kräva övergång till mycket mera av lokal produktion, stadsplanering för människor behov, omställning av produktion och infrastruktur.

För allt detta kommer att krävas ett brott med kapitalismens kortsiktighet och marknadens anarki. Det kommer att behövas inriktning på människors både kort- och långsiktiga behov och demokratisk planering.

Kapitalisterna och deras regeringar håller för öron och ögon. Det är "business as usual" som gäller. Och den svenska alliansregeringen gömmer sig bakom sina falska "miljöbilar". Racet mot avgrunden fortsätter.
Bloggat: Svensson, Warlenius,

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja, "miljöbilar" är en falsk varubeteckning, men det säljer. Varför nappar inte Philip Morris på idén och lanserar filtercigaretter som "hälsocigaretter"? Slött av dem.