söndag 22 april 2012

Sweden Race mot avgrunden

...kapitalets tillväxt hotar oss alla

Lösningarna ligger i kollektiva politiska beslut

Sverige sprider myt om klimatutsläppen, nämligen att vi skulle ha lyckas frikoppla ekonomisk tillväxt från miljöutsläpp. Så är det naturligtvis inte, såväl produktion som transporter och konsumtion är ohållbar i ett ekologiskt perspektiv.

Forskare vid Uppsala Universitet har publicerat forskningsresultat som visar att de totala utsläppen av växthusgaser ökat med cirka 20 procent under åren 1993-2005, samtidigt som den officiella statistiken talar om en minskning på 10 procent.

Tricket håller bara så länge man blundar för att man inte har räknat med de svenskägda miljöstörande verksamheter som flyttats ut till andra länder. Man har inte heller räknat med de resor som sker mellan Sverige och destinationer utanför landets gränser, till exempel flygresor.

Nu tvingas regeringen rensa upp bland myterna om "miljöbilar": Bara 1 av 25 miljöbilar är grön, läser jag idag. Jag skulle nog vilja säga att även det är en överdrift, om jag ska uttrycka mig försiktigt. Det finns ingen "grön" bilism. Den enskilda bilen blir mera bensinsnål, men samtidigt ökar trafiken och utsläppen. Inblandningen av så kallade "biobränslen" är heller ingen lösning, man kan inte göra bränsle av mat och skog. Det finns inte mark så att det räcker att ersätta mer än en bråkdel av oljan.

Samtidigt förstärks växthuseffekten för varje dag. Påverkan på eko-systemen kartläggs allt mera och även om vissa effekter är långsiktiga så är tiden som står till vårt förfogande kort. The Tipping Point närmar sig. Det vill säga den punkt där utsläppen av koldioxid påverkar klimatet på ett sådant sätt att möjligheterna att styra och påverka glider ur våra händer.

När det gäller klimatproblematiken går det inte att "vänta och se" vad som händer. Det blir liksom ingen andra chans. Det handlar inte om att det saknas teknologiska lösningar. Visst finns det ett sådant hopp. Men då måste det fattas politiska beslut som kan bryta den destruktiva utvecklingen. Det kan inte överlåtas åt den enskilde. Världen räddas inte av att vi sätter vår lit till att fler ska välja en "grön" livsstil.

Att stoppa klimatförändringarna kommer att kräva kollektiv politisk handling. Det handlar om kapitalismens ohämmade race mot avgrunden, den kortsiktiga exploateringen av människor och naturresurser för kapitalets tillväxt. Ett kapital som inte vill veta av några begränsningar eller regleringar. Vi måste kräva att det globala samhället ställs om, på ett rättvist sätt, i enlighet med mänsklighetens kort- och långsiktiga behov.

SvD SvD2 DN DN2 AB Svt Intressant Bloggar om klimat, bloggar om politik,

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Världen räddas inte av att vi sätter vår lit till att fler ska välja en "grön" livsstil."
det beror väl på vad man menar med grön. Ifall vi ställer om till en mer miljömedveten livstil, dvs utan konsumism, bilism och annat kraffs, så är väl det en bra bit på vägen, lite som du själv säger i sista meningen här.

Ronny Åkerberg sa...

Jag har ingenting emot att människor väljer en sådan livsstil. Själv har jag till exempel ingen bil, har gått ner i arbetstid och håller en låg konsumtion.
Men glöm inte bort att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle med stora klassklyftor och en massiv påverkan från marknadskrafterna. Det kommer att krävas en rättvis omställning och reglering av produktion och fördelningen.
Om frågan bara lämnas över för ett individuellt ställningstagande så blir det den "miljömedvetna" medelklassen som har råd att lätta på samvetet.