lördag 30 juni 2012

Försvara människovärdet – fri invandring

...öppna gränser och samma rättigheter för alla
”Sent i går kväll svensk tid meddelade australiska myndigheter att de avbryter sökandet efter överlevande från skeppsbrottet vid Julön. Runt 90 människor saknas fortfarande… De flesta tros ha varit afghanska flyktingar” (Göteborgs-Posten 24/6). Dagligdags möts vi av nyheter av det här tragiska slaget, i en värld där 12 miljoner människor beräknas att vara på flykt och där enbart flyktingars försök att ta sig över Medelhavet under 2011 skördade 2000 människoliv.

”Gränser dödar, gränser exploaterar” – det var temat för det No Border läger som arrangerades i Stockholm i förra veckan med deltagare från en mängd olika länder (se Internationalen 25/12). Syftet med lägret var att sätta fingret på den oerhörda repression och kränkning av människovärdet som den rådande globala migrationspolitiken leder till – med den ideologiska utgångspunkten att människan har rätt att röra sig fritt och bosätta sig varhelst hon vill över hela vår jord.

Öppna gränser och fri invandring; det är ett synsätt och vision som vi socialister till fullo skriver under på. En vanlig invändning mot denna hållning, som också är frekvent representerat på vänsterkanten, är att fri invandring skulle leda till en stor rörelse av billig arbetskraft i riktning mot Sverige, och att det per automatik skulle leda till att hela arbetarkollektivets ställning försvagades. Men om vi blickar runt i Europa ser vi redan idag hur miljoner papperslösa utan några som helst rättigheter exploateras på ett fullständigt hänsynslöst sätt, och i Sverige beräknas antalet papperslösa till 10-50000.

Det är människor som det på grund av deras situation är oerhört svårt att organisera, och om något är exploateringen av detta underproletariat i sin förlängning ett hot mot alla arbetandes rättigheter. Om dessa papperslösa upphörde att vara papperslösa, inte ständigt fruktade att bli utkastade ur landet och tillkämpade sig samma rättigheter som alla oss andra skulle det stärka arbetarklassen i stort.

I en globaliserad värld är det också en illusion att tro att slutna gränser och nationella lösningar kan skydda de arbetandes rättigheter. Tvärtom är mycket mer av fackligt samarbete och social kamp över gränserna en nödvändighet. Kapitalet har i det sammanhanget – med organ som exempelvis EU, Världsbanken och IMF – flera hästlängders försprång.

Vi socialisters klassmässiga utgångspunkt är att alla människor ska ha samma rättigheter oavsett var de är födda – här är icke jude eller grek, svart eller vit. Öppna gränser, fri invandring och lika rättigheter det är vår melodi. En annan värld, en socialistisk värld, kan inte heller bli möjlig om inte denna melodi blir hela mänsklighetens ledmotiv.

Ursprungligen ledare i veckotidningen Internationalen vecka 26/2012

Expo: Konflikten i Sd

DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 SvD SvD2 SvD3 SvD4 AB AB2 AB3
AB4 AB5 GP HD HD2 HD3 SkD SR
Intressant Bloggar om fri invandring, invandring, flyktingar, flyktingpolitik, samhälle, politik,

Bloggat: Svensson,

8 kommentarer:

brodeur sa...

öppna gränser utan bidrag och rätt till svenska skattemedel menar du då eller ?

Typ Nyliberal kapitalism för att få ner lönerna till 2kr timman.

Tänk om nu om du är kommunist (vilket du är). Stängda gränser är enda chansen att kunna ha bidragssamhälle.

Per sa...

Men är ni Socialister beredda att både redovisa konsekvenserna av fri invandring och ta ansvaret för dessa konsekvenser?

Ett rimligt antagande är att med fri invandring så skulle arbetslösheten stiga. För om de människor som kommer inte har sina jobb med sig som egna företagare med egen kundbas eller på annat sätt så måste de hitta jobb i Sverige.

Anonym sa...

Inom EU finns idag 3-6 miljoner papperslösa immigranter som jobbar för svältlöner.
Där har du nyliberal lönenedpressande kapitalism.
Ge flyktingarna papper, normala löner och se till att de blir medlemmar i en fackförening.
Lisa

Anonym sa...

När befolkningen växer så ökar konsumtion, marknad och produktion - vilket ger fler jobb.
Hur stor arbetslösheten ska vara beror på vilken typ av ekonomisk politik som förs.
Nyliberal politik förutsätter hög arbetslöshet - oavsett storleken på befolkningen.
Knabbe

Dangerous Beans sa...

Ack ja, brodeur och pär har rätt: öppna gränser fungerar bara under förutsättning att det inte finns något socialt skyddsnät - för någon. Nu är vi visserligen snart där oavsett vad vi tycker (finns det någon under 50 som tror att han kommer att få pension tex?). Sjukförsäkringen och a-kassan har allianzen förstört så det är bara socialbidraget kvar - som det ju faktiskt inte går att leva på - eller iaf inte leva på så att man är en del av detta samhälle.

Anonym sa...

Det är ju nonsens att human flyktingpolitik inte går ihop med socialt skyddsnät. Varför tro på nyliberalerna?
Det är just nyliberal politik som skapar arbetslöshet i hela världen och bidrar till flyktingströmmar. Liksom krigspolitik.
Öppna gränser går däremot bra ihop med fred och välfärd.
Jeanette

Anonym sa...

Det vore i och för sig interesant om Sverige som enda land i världen skulle öppna gränserna och bibehålla dom sociala trygghetssystemen.
Jag tror att det skulle braka samman rätt fort, sedan skulle vi ha betydligt större problem än Grekerna-

Anonym sa...

Gränser ska öppnas globalt, inte bara här. Men mycket kan göras redan nu, till exempel kan Sverige göra sina papperslösa flyktingar legala.
Vi kan också sluta skicka tillbaka människor till vidriga förhållanden, tortyr och fängelse.
Dags att se att det inte är flyktingarna som är problemet. Varken där de flyr ifrån eller dit de kommer.
Orsaker till arbetslöshet i vårt land är nyliberal ekonomisk politik och diskriminering.
Gulli