torsdag 28 juni 2012

USA måste bli ett normalt land

...allmän sjukvård bekostad med skatt efter bärkraft

Att frågan om Obamas sjukvårdsreform ska behöva behandlas i Högsta domstolen visar vilka efterblivna förhållanden som råder i detta land där pengarna och samhällsställningen avgör om du ska få sjukvård, där sjukvården är privatiserad, dyr och byråkratisk och inriktad på de rikas bekymmer medan miljoner går utan sjukförsäkring.

Under dessa förhållanden är Obamas reform ett framsteg, även om den är lång ifrån bra. Alla människor måste, oavsett klasstillhörighet, garanteras fullgod och kostnadsfri sjukvård. För att denna vård ska ha bästa möjliga kvalité ska den vara i samhällets regi och bekostas genom skatter som tas ut efter bärkraft, dvs de med högst inkomst ska betala procentuellt mest i skatt.

Så bör ett civiliserat och avancerat samhälle se ut på 2000-talet.


Bloggat: USA-blogg,

Inga kommentarer: