tisdag 26 juni 2012

Vad kan stoppa Sd?

...svenskarna allt mera toleranta

Sverige har blivit ett tolerantare land. Åtminstone om man ska tro undersökningarna från SOM-institutet. Motståndet mot flyktingar minskar. Andelen svenskar som tycker att det vore bra att ta emot färre flyktingar har minskat från 65 procent 1992 till 41 procent.

Det är också betydligt fler som är villiga att engagera sig mot rasism och främlingsfientlighet än tvärtom.  En kraftfull majoritet, 57 procent, av svenskarna kan tänka sig att gå med i en organisation som motarbetar rasism och främlingsfientlighet. Men det är bara en tiondel som kan tänka sig att gå med i en organisation som skulle vilja stoppa invandring.

Den starkaste faktorn för synen på flyktinginvandring är utbildningsnivå. Ju längre utbildning desto större stöd för att ta emot flyktingar och tvärtom, enligt undersökningen. Den debatt vi haft i det svenska samhället har naturligtvis också spelat roll, kan jag tänka mig.

En anledning till att det är fler med lägre utbildning som är motståndare till flyktingmottagande beror förmodligen på att det också handlar om klass. Det är fler i arbetarklass som är lågutbildade och det är arbetarklass som drabbats värst av de senaste tjugo årens nedskärningar och ökande klassklyftor.

Flyktingströmmar har kommit samtidigt med ökande arbetslöshet och försämrad välfärd vilket en del felaktigt har tolkat som ett samband. I själva verket har försämringarna som drabbat svensk arbetarklass sitt upphov i den förda högerpolitiken.

Går vi då ett steg vidare så ser vi att den främsta orsaken till den nyliberala politikens genomslag i Sverige har varit socialdemokraternas reträtt från välfärdspolitiken. Det socialdemokratiska sveket lämnade många arbetare i politisk och ideologisk förvirring. Vilket i sin tur öppnade portarna för Sverigedemokraternas demagogi.

SOM-undersökningen visar på en ökad polarisering i samhället. Det är fler som intar en tolerantare hållning. Men för att driva tillbaka de rasistiska Sverigedemokraterna kommer att krävas ett rättvisare och jämlikare samhälle.

Internationalen: Inga gränser! Ingen rasism! Ingen tystnad!
Röda Malmö: Trevligt att se dig
Åsa Linderborg: Svenskar öppna för fler flyktingar

6 kommentarer:

Lassekolja sa...

Vore intressant att känna till närmare omständigheter betr. SOM-undersökningen, eftersom "som man frågar får man svar"!
Om de tillfrågade hade informerats i detalj om hur västvärldens mest omfattande och vidlyftiga invandring, påverkar vår välfärd på sikt och hur den påverkar arbetslöshet, bostadsbrist, utanförskap, som i sin tur leder till ökad kriminalitet o.s.v.
Är övertygad om att det givit helt andra siffror och därmed förtigits av media!?

Anonym sa...

Till Lassekolja:
Du är inne på fel spår. En växande befolkning kan vara en tillgång för ekonomin.
Finns många exempel på hur befolkningen växt samtidigt som arbetslöshet och kriminalitet sjunkit.
Arbetslöshet och försämrad välfärd har att göra med den nyliberala högerpolitik som förts i trettio års tid.
Det leder bara fel att försöka skylla på invandrare och flyktingpolitik.
De enda som tjänar på det är högern. De som förlorar mest på att göra ekonomi till etnicitet är arbetarklassen som splittras och försvagas.
Lisa

Erik Karlsson sa...

En växande befolkning kan vara en tillgång för ekonomin, om den bidrar till det system den lever på ja. Den politik som förs idag ökar antalet bidragstagare för var dag som går, utan att nämnvärt mycket mer skattepengar går in i systemet. Det säger sig självt att det då måste skäras ner på olika områden för att få rikets ekonomi att gå ihop, vilket främst drabbar arbetarklassen, långtidssjukskrivna mfl som redan har det svårt. Lustigt nog är det vänstern som eldar på detta mest av alla, även om även högern drar sitt strå till stacken. I slutändan är det dock vänsterns röstboskap som får betala mest i form av minskad välfärd.

Allt för att den idealistiska tanken om mångkulturalism skall införas trots de biverkningar och kostnader detta medför.

Ronny Åkerberg sa...

...till Erik Karlsson:
Det som ökar antalet bidragstagare är den förda ekonomiska politiken som förutsätter hög arbetslöshet, skattesänkningar för de välbeställda och nedskärningar i den gemensamma välfärden.
Den nyliberalt inspirerade högerpolitiken bygger på att det SKA finnas en hög arbetslöshet. Oavsett om det finns fler eller färre invandrare.
Om vi deporterar en del av befolkningen så kommer istället fler av de som är kvar att bli utan jobb.
Vad det handlar om är att vi ska se till våra gemensamma klassintressen - oavsett i vilket land vi är födda. Bara en politik byggd på den grunden kan förbättra vårt läge.
Sverigedemokraternas linje leder istället till splittring efter etniska linjer och fortsatt orättvist klassamhälle. Sd är ett i grunden borgerligt parti som vill bevara kapitalismens herravälde.

Anonym sa...

Kultur och etnicitet har ett stort värde. Multikulturen förstör alla kulturer och etniska grupper. En kulturlös människa är blott en vilsen konsument redo att utnyttjas. En dag kanske vänstern ser detta.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Visst, men vi är inga utrotningshotade indianer. Vi bestämmer själva över vår ständigt föränderliga kultur. Ingen hotar oss med ockupation.
De som kommer hit stadfäster ingen "multikultur", de behöver arbete eller en fristad undan förföljelser.
Vår kultur blir inte sämre för att vi bekantar oss med andra människor och deras kultur. Vi blir inte "kulturlösa" för det.