söndag 1 juli 2012

Insekterna tar över

...tempot höjs i racet mot avgrunden
Blodsugarna är den värsta sommarplågan, enligt svenskarna. Och det ser inte ut att bli bättre. Tvärtom tror forskare att myggorna kommer att bli allt fler, och allt mer påträngande. Skriver DN: Mygg och knott värsta sommarplågan.

Insekterna gynnas också av de pågående klimat-förändringarna.Varmare och längre somrar, samt mer skyfall har en enormt positiv effekt, säger myggforskaren Jan Lundström.

Kanske blir insekterna vinnarna. De har redan visat att de klarar av alla möjliga förhållanden. De har funnits i över 400 miljoner år och har således överlevt tidigare dramatiska förändringar av klimatet i jordens historia. De finns över hela jordklotet och de trivs bra i tropisk värme.

Insekterna är de mest framgångsrika även när man tittar på artrikedomen. De har nästan en miljon arter av de 1 300 milj kända arterna. De är med andra ord väl rustade inför den katastrof som mänskligheten håller på att ställa till med.

När vi höjt jordens medeltemperatur några grader till och startat processer som blir självgående och helt utanför vår kontroll så inträffar dramatiska förändringar. Koldioxid och metangas frigörs från den frusna tundran och från haven. Havsströmmar ändrar riktning, regnskogar torkar ut, inlandsisar försvinner, havsnivåerna höjs drastiskt, städer och åkermark översvämmas osv.

Men myggorna, och andra insekter, frodas förmodligen. Eventuella överlevande människor, som inte har någon myggspray att tillgå eftersom industrisamhället brutit samman, får försöka få tag i någon spillra av naturfolk som kan ge goda råd.

Nyss avslutade klimatmötet i Rio resulterade i ingenting. Vad är det som gör att världens ledare tar på skygglapparna trots att tempot i racet mot avgrunden hela tiden höjs?Inga kommentarer: