torsdag 5 juli 2012

Inte lätt vara folkpartist

...disciplin och ödmjukhet
Det är inte lätt att vara liberal. Alla vill vara liberaler. Det är trångt i mitten, alla vill vara i mitten. Moderater och socialdemokrater trängs i mitten. Vad gör man när man som folkpartist blivit berövad sin plats som mittenparti?

Jo, man profilerar sig högerut (vänster blir ju svårt) och kallar in en major (Björklund) som svingar rottingen och går in för att disciplinera. Allt flum ska flykta. Eleverna ska disciplineras och mätas och utvärderas på längden och tvären. Mer resurser till skolan är bara trams.

Invandrare och flyktingar ska disciplineras. Med språktest och annat. Dessa människor är ju ett problem och vill ingenting utan piskan. Ungdomar måste också disciplineras. Med ungdomslöner. Annars får de för sig att de ska ha lika betalt för samma arbete. Hela nationen ska dessutom disciplineras genom att vi går med i Nato. Även Björklunds egna partikamrater behöver disciplineras.

Inte undra på att Björklund någon gång måste vara ödmjuk. Idag är Björklund ödmjuk och helomvänder om a-kassan. Man kan profilera sig genom att vara ödmjuk också. Björklund behöver det - det går inte så bra för Folkpartiet. Väljarna lämnar fp.

Inga kommentarer: