söndag 8 juli 2012

Kalvstek i himlen

Mora Träsk: Svarta Präster
(tillägnas Kristdemokraterna på deras dag i Almedalen)


Hur kan man säga sig vara anhängare av det kristna kärleksbudskapet och samtidigt förespråka en politik som slår hårt mot samhällets svagaste?

Kristdemokraterna har år efter år genom alliansregeringen levererat en politik som drabbar arbetslösa och sjuka och ökar antalet fattiga barn. Hur kan man förespråka allas lika värde och samtidigt öka klyftor och utanförskap i samhället? Varför får riskkapitalbolag sko sig på vanvård av gamla?

Jag tror inte kristdemokraterna själva kan svara på dessa frågor. De är förblindade av sin borgerliga grundsyn. Därför är den gamla visan ovan, skriven en gång av Joe Hill, fortfarande giltig. Hyckleriet frodas.Bloggat: Svensson,

Röda Malmö under Almedalsveckan:
Flest läsare drog dock denna som inte direkt rörde Almedalen:

2 kommentarer:

Anonym sa...

Göran Hägglund säger att alliansen har bidragit till 1. Fler apotek - Det har gjort det svårare att få tag på den medicin som många behöver, ibland finns den inte inne, det blir som ett lotteri vilket apotek man ska gå till, spännade men inte så kul om man ligger på dödsbädden och inte klarar sig utan medicinen. 2. Fler vårdcentraler - QUE? Kortare vårdköer - QUE? Eller inte! Tycker i ärlighetens namn att det har varit tvärtom! Tvärtom Hägglund! Och då talar jag av egen erfarenhet och mina vänner och bekanta. Kortare tid hos doktorn, med minskad kvalitet.
Han fortsätter att tala om att föräldrar är de som har högsta ansvaret för barnen. - Ja, och om då föräldrar har största ansvaret så kan ju alla rika människor sätta sina barn i privata skolor och på internatskolor så kan vi skita i de barn som är fattiga, de kan gå i de kommunala skolorna som vi kan nedmonterna pga av att de vinstdrivande privata skolorna ska ha sin del av samhällskakan, statens pengar, jättebra Hägglund! Solidaritet - utan egoism med ögonbindeln på, Bra förespråkat Hägglund. Och eftersomm Hägglund ville vara lustig. Om nu socialdemokraterna är en cirkus så kan man likna alliansen med de tre små (cirkus)aporna som håller för ögon, öron och mun. Inte se, inte höra, inte säga(något som kan göra att man förlorar röster).
Hägglund säger: Att slippa få verkligheten omhändertagen och omtolkad av en elit, I familjepolitiken ställs detta på sin spets", säger Hägglund och menar att familjer ska få bestämma själva. Vad han också borde säga är att det är han och hans apkompisar som är eliten...men det glömde han visst!
Han menar att samhällsgemenskap bör vara visionen, inte statsindividualism. - Ja Hägglund, Ni förespråkar ju verkligen samhällsgemenskap genom att satsa på välfärden(inte) Du glömde tillägga- gemenskap mellan de som sitter på pengapunger, dvs Den som inte pengar har, den får gå med rumpan bar, säger lilla cirkusapan som inte vill se, Hägglund.
"Jonas Sjöstedt: jag kommer att fortsätta försvara friheten att välja, för monopolens tid är förbi", säger Hägglund och får applåder. - Ja Hägglund, visst kan det vara fint att välja, välja ett privat sjukhus när man blir sjuk, Välja en privat skola till barnen, men kostar det så smakar det, finns det ett ordspråk som heter och det glömde Hägglund att tillägga!

Anonym sa...

Forts..."Dålig omsorg ska inte bedrivas oavsett vem som driver det", säger Hägglund. - Nej, det är sant, Varför dålig omsorg bedrivs på våra sjukhus/inom äldrevård/skola/dagis beror på nedskärningar, färre resurser och nedmontering. Medan de andra små cirkusaporna kan gå till privata kliniker, och få den tid man behöver, till skilland från de landstingsägda sjukhus och vårdcentraler, där någon slags 5-15 minuterstid gäller för att minska köerna, det drabbar den som söker dit! Det finns otaliga exempel på vad som hänt inom privatiseringen inom vård och omsorg under den borgeliga regeringens tid. Men som sagt, den som inga pengar har den får gå med rumpan bar, du glömde tillägga det Hägglund!
Hägglund frågar sig hur det kan vara mer demokratiskt att valet ligger hos brukarna istället för staten. - Ja hur kan det vara demokraktiskt Hägglund? Kan du möjligen tycka att det är mer demokratiskt att vi i framtiden ska ha sjukhus som nekar vissa människor vård medan andra får "komma in" Är detta demokratiskt? Är detta ett kristet tänkande?
Ur Salomos vishet 2-3. De gudlösas tal: Med sitt förvända sätt att tänka säger de: Den fattige rättfärdige ska vi trampa på. Ingen hänsyn tar vi till änkan, inte till den gamles grånade hår. För oss ska styrkan vara lag och rätt- Svagheten visar sig själv att den är värdelös. Vi ska lägga förståt för den rättfärdige, ty han står i vägen för oss. Han motarbetar våra planer. han står där som en anklagelse mot vårt tankesätt. "Så tänker de, men de bedrar sig. De förstår inte Guds hemligheter de hoppas inte på lön för fromheten och tror inte på belöning åt fläckfria själar. //BIBELN. Du kanske borde öppna bibeln Hägglund och ta del av Salomons vishet.

Han fortsätter med att säga att V har "oerhörda problem med den här utvecklingen" och menar att det liknar en fixering för Jonas Sjöstedt (V). - Fixering, Alliansen har fixering vid att privatisera allt och en grav fixering vid det som kallas Fas 3.
"Jag är stolt över att vi under min tid som socialminister har förbättrat välfärden". Säger Hägglund. En mängd olika aktörer, privata och offentliga, bedriver nu välfärd runt om i Sverige (..) nya aktörer tänker annorlunda och bidrar till att utveckla vården." - Och jag tillägger det du glömde skriva - För de rika! Ja,vi minns ju alla Caremafloppen!
Göran Hägglund: Vänner, alliansregeringen har förnyat Sverige. Vi har skapat valfrihet på område efter område.
Det Göran Hägglund säger egentligen: Borgare, allianscirkusaporna har sålt ut Sverige, utförsäkrat mängder av människor, slussat ut de till Fas 3 där de kan måla stolar hela dagarna för 0 kr i lön, Vi har skapat valfrihet så att de rika kan välja vilken privat klinik de ska gå till för att operera bort sin dubbelhaka. Vi har skapat en valfrihet för solsidan så de kan anställa polska städerskor till minimilön. Tack Hägglund för talet om det förnyade Sverige med valfrihet, solidaritet och demokrati. Jättefint Hägglund, jättefint.