söndag 1 juli 2012

Politikernas feta löner

...bidrar till de ökande klyftorna i samhället

Nyligen tog Statsrådsarvodesnämnden ett beslut att höja statsminister Fredrik Reinfeldts arvode med 4 000 kronor, upp till 148 000 kronor i månaden från och med 1 juli. De övriga statsråden fick en höjning med 3 000 kronor, upp till 118 000 kronor i månaden.

Statsrådsarvodesnämnden är en liten kommitte som utses av riksdagen och som tittar på utvecklingen i resten av samhället. Nu tyckte man att det behövdes en höjning av politikerlönerna med 2,6 procent eftersom detta varit ett slags riktmärke i avtalsrörelsen.

Men det är ju en viss skillnad på 2,6 procent på en låglönearbetares lön och 2,6 procent på höjdarlönerna. År 2010 fick en anställd i den offentliga sektorn en ökning på 350 kronor medan tjänstemän i den privata sektorn ökade sina löner med 780 kronor i genomsnitt. Samma år fick statsministern en arvodeshöjning på 5 000 kronor i månaden och statsråden 4 000 kronor.

Politikerna drar ifrån rejält och ökar avståndet till vanligt folk. De tycker tydligen att de ska följa den allmänna trenden av ökande klyftor i samhället.

Efter att ha minskat kraftigt sedan 1950-talet, har inkomstskillnaderna mellan makteliten och vanliga anställda växt under några årtionden. Den minsta skillnaden uppmättes 1980, när makteliten i genomsnitt tjänade lika mycket som fem industriarbetare. 2010 gick det 17 industriarbetarlöner på en maktelitsinkomst. I genomsnitt tjänade en direktör lika mycket som 46 industriarbetare år 2010.

Källa: Etc: Politikerlönerna rusar ifrån

DN DN2 DN3 DN4 SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7 AB HD HD2 SR Intressant Bloggar om politiker, politikerlöner, ökade klyftor, samhälle, politik,

Bloggat: Svensson,

Inga kommentarer: