fredag 6 juli 2012

Våld och rasism från Sd-are

...allt fler ursäkter och tillrätta-lägganden

Flera rasistiska kommentarer och hot riktade mot bland andra statsminister Fredrik Reinfeldt och migrationsminister Tobias Billström har publicerats på en internetsajt, från ett konto som bär en skånsk sverigedemokratisk lokalpolitikers namn.

Lokalpolitikerns namn är sverigedemokraten Ronny Esbjörnsson, SD:s vice ordförande i Hörby.
"Jag skulle aldrig vittnat om jag såg Reinfeldt eller Borg bli skjutna, tvärtom hissat den svenska flaggan för dom är de värsta i vår historia, obs Mona Sahlin räknas också dit"

Under en artikel som handlar om att Tommy Robinson, ledare för English Defence League, blivit misshandlad, skriver Ronny Esbjörnsson att han hoppas att Reinfeldt “går samma öden tillmötes“.

Statsministern har blivit en allt tydligare måltavla för intoleranta individers och gruppers hat. Han beskrivs allt oftare som en "kulturmarxist" och "landsförrädare", skriver tidningen Expo i en artikel

Även om ledande Sverigedemokrater tar avstånd från eller försöker ursäkta Esbjörnssons uttalanden (de har rätt mycket att göra med sådana avståndstaganden eller "tillrättalägganden" av vad olika medlemmar säger) så avspeglar Hörbybons ord nog rätt bra den anda som förekommer i sverigedemokratiska kretsar.

Mellan skål och vägg luftas de mest ohöljda rasistiska åsikter och våldsretoriken är aldrig långt borta. Släktskapet med Breivik är inte helt avlägset.

Skånskan: Rasistpåhopp i matbutik

6 kommentarer:

Anonym sa...

En sak är jag säker på att vi båda har gemensamt.. Rasism ska aldrig tolereras...Men eftersom du länkade till den aktuella artikeln i Skånskan förstod jag inte sambandet med SD? Om du läser hela artikeln så står det klart och tydligt att "när mannen gick därifrån pratade han på ett språk som ingen förstod..."
Tyvärr så är majoriteten av rasisistiska påhopp här i Malmö inte skapade av just SD utan av personer med olika kulturella missnöjen emot andra personers rätt att leva just här i Sverige. Hur ska vi lösa detta problem när endast "invandrare " tillåts yttra kritik men när infödda Svenskar yttrar missnöje så stämplas dom direkt som rasister..?
Kan du svara mig på det?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Den gemensamma nämnaren mellan händelsen i Malmö och Sd-aren i Hörby är just rasism.
Och sådan ska bekämpas oavsett varifrån den kommer.
Dock har vi ett riksdagsparti som bedriver organiserad uppmuntran av rasism och det är just Sd.
Jag tycker inte att någon ska yttra "kritik" eller "missnöje" på en rasistisk grundval.
Alla har rätt att använda sin grundlagsskyddade yttrandefrihet, men rasism ska vi inte ha.

Anonym sa...

SD:aren såväl som rasisten i Malmö kan vi inte göra något åt mer en regera betsämt och ta avstånd från. Men vad jag inte förstår är varför vi skall välkomna nya sådan åt till i huvudsak arbetslöshet och som en följd av detta ett liv i utanförskap. Det är vi väl inte tvingade till?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Arbetslösheten beror på den felaktiga nyliberala ekonomiska politiken.
Vi kan inte stänga gränserna för att kapitalisterna vill ha arbetslöshet.
Den politik som borgare i hela världen vill ha nu bygger på att det SKA vara en hög arbetslöshet. Oavsett invandrare och flyktingar.
Slutsatsen är att vi måste bekämpa nyliberalismen oavsett vår bakgrund och inte varandra.

Anonym sa...

Hej!

"Arbetslösheten beror på den felaktiga nyliberala ekonomiska politiken.
Vi kan inte stänga gränserna för att kapitalisterna vill ha arbetslöshet.
Den politik som borgare i hela världen vill ha nu bygger på att det SKA vara en hög arbetslöshet. Oavsett invandrare och flyktingar.
Slutsatsen är att vi måste bekämpa nyliberalismen oavsett vår bakgrund och inte varandra."

Du vet att det är därför vi har invandring? Invadringen just nu tär på vår välfärd mer än någonting annat. Att köra vår välfärd i botten är precis det som man vill göra. Man vill 'tvinga' folk att söka sig till privata alternativ(LOV), på grund av den underbudgeterade välfärd, som vi försöker upprätthålla här i landet. Vi kan iaf lätt konstatera att det är en jävla skillnad på 60 och 70-talets arbetskraftinvandring som vi hade då jämnfört med dagens MENA-invandring som kräver ENORMA resurser från vår välfärd.


Vänstern/Socialisterna spelar nyliberalerna rätt i händerna genom att förneka kostnaderna för den invandring vi numera har i sverige. Tack för att ni göder kapitalister som driver HVB-hem, Asylboenden, Jobbcoacher rakt i händerna.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Nej, jag menar att du har i grunden fel. Det finns ingen konspiration i fråga om invandring. Det som kostar är arbetslöshet och diskriminering.
I botten handlar det om hur kapitalismen fungerar. Välfärdsperioden var en parantes i kapitalismens historia. Nu återgår man till den klassiska metoden att hantera kriser, nämligen att svälta sig ur dem.
Dvs det är arbetarklassen som ska svälta. Det problemet kan vi inte hantera på nationall basis. Det är proletärer i alla länder som gäller.
Vi måste ha en klassmässig syn om vi ska hitta lösningar på dagens problematik. Vi kan inte hänga upp oss på etniska frågor utan måste ha ett globalt perspektiv om vi ska kunna byta system.