onsdag 15 augusti 2012

Ett annat Europa är möjligt

...kapitalism och högerpolitik funkar inte


Det som i Europa beskrivs som omöjligt, oansvarigt och orealistiskt genomförs nu i stora delar av Latinamerika. I land efter land byggs välfärden ut, social­försäkringar och pensionssystem byggs upp, steg tas för att demokratisera ekonomin och klyftorna minskar.

FN-organet ELAC:s årliga rapport berättar att andelen fattiga­ i Latinamerika aldrig varit lägre under de 30 år man gjort mätningar. I länder som Uruguay, Venezuela och Chile minskar fattigdomen snabbt. I Argentina­ var 45 procent av befolkningen fattig 2002 – åtta år senare lever 8,6 procent i fattigdom. I de flesta länder minskar dessutom de ekonomiska klyftorna kraftigt. När senast skedde detsamma i Europa?

Skriver Hans Linde (v) mycket bra i AB: Krisande Europa kan lära av Latinamerika

Europa smäktar istället under högerpolitikens nedskärningar och privatiseringar som försämrat välfärden och ökat klyftorna. Bankernas spekulationskarusell och påföljande finanskris har förvärrats av högerpolitiken. För att rädda bankerna har bördorna lagts över på vanligt folk i form av ökad arbetslöshet, försämrade pensioner och  dåliga villkor överlag.

Magnus Åsblad skriver bra om detta i Etc: Hur f-n kunde det gå så illa?


Manifestation: Välfärd utan vinst


Bloggat: Svensson,

Inga kommentarer: