fredag 31 augusti 2012

Kommunen slår mot flyktingbarnen

...nedskärningar i Malmös skolor
 
De nationella proven kostar skattebetalarna minst 150 miljoner årligen – utan att nå det syfte regeringen och utbildningsminister Jan Björklund avsett. Inget tyder på att betygssättningen blivit mer rättvisande och rättssäker. Nationella proven uppfyller inte målet, läser vi i dagens DN.se.
 
Nu tror jag att detta är mindre problem jämfört med den ständigt fortgående nedrustningen av den svenska skolan och de "reformer" som kommunaliseringen, friskolereformen och det fria skolvalet som gjort skolan allt mera ojämlik. Faktiskt har det gått så långt att skolans avreglering blivit orsak till att alltfler unga kan tänka sig diktatur.
 
I det socialdemokratiskt styrda Malmö har nu makthavarna beslutat att avskaffa de tidigare många förberedelseklasserna i stans kommunala skolor. Flyktingbarn från Syrien och andra länder, som nyss anlänt, sitter nu i skolklasser utan att förstå någonting och utan att få någon som helst adekvat hjälp.
 
Den information jag fått som lärare är att barn i lågstadieåldern lätt ska lära sig svenska genom att börja i vanlig klass. Nyanlända mellanstadiebarn kan få några timmars "stöd" i veckan.
 
Var och en som är minsta insatt i saken vet att detta är en katastrof. Förberedelseklassernas arbete kan inte ersättas med "stöd". Inte heller kan arbetet med språkinlärningen lastas över på redan hårt ansträngda klasslärare.
 
Resultatet kommer att bli förfärligt och slår inte bara mot de nyanlända barnen utan mot alla. Det påverkar klimatet i klasserna och försämrar en redan hårt ansträngd situation för lärare och barn. Det handlar om en rent ekonomisk nedskärning, en vanlig usel "besparing" som inte går att dölja med några "pedagogiska" argument.
 
Sådana brukar ju ofta förekomma som fikonlöv när det är fråga om ren och skär försämring för att spara pengar på det uppväxande släktets bekostnad. Fy skäms Malmö kommun och andra som slår in på den här vägen!
 
Även gamla drabbas av de förfärliga nedskärningarna: Du ska stå ute och vänta i tre timmar!

AB: Världens rikaste kvinna till attack - mot fattiga
 
 
 

Inga kommentarer: