torsdag 9 augusti 2012

Köttätande är nödvändigt

...för människans överlevnad

Köttätande förfader överlevdevegetariansläkting dog ut, läser jag idag i DN.se. Ett släkte som åt både kött och grönt klarade sig och vidareutvecklades till dagens människa. En människogren som endast åt vegetariskt dog istället ut, enligt forskare.

Inte särskilt överraskande. Människans människoblivande är oupplösligt förenat med konsumtion av animaliskt fett och protein. Hon skulle varken ha överlevt eller kunnat utveckla sin hjärna på en vegetarisk kost.

Samma sak gäller idag och för människans överlevnad i framtiden. Dagens fossildrivna jordbruk är ohållbart. Den konstlat uppdrivna produktionen av ett fåtal monogrödor bygger på konstgödsel (som kräver fossilbränslen) och en utarmning av jordarna. För ett framtida hållbart jordbruk krävs djurhållning och ett slutet kretslopp av näringsämnena.

Way out west blir köttfri festival, kan man också läsa idag. Musikfestivalen Way out west som drar igång under torsdagen tar bort allt kött och fisk från menyerna. Därmed hoppas de minska sin klimatpåverkan, skriver festivalen i ett pressmeddelande.

Ja, detta har blivit en vanlig vanföreställning och till och med skolbarnen tvingas äta köttfritt en dag i veckan i skolan för att politikerna ska få möjlighet att skära ner. Det som är skadligt för klimatet är istället det fossildrivna framställandet av spannmål och sojabönor.

Att mata korna med spannmål och sojabönor gör saken ännu värre. Det ingen naturlig föda för korna, köttet blir sämre och miljö och klimat skadas. Way out west kunde istället ha slagit ett slag för kött från gräsbetande kor, kött från vilt och ekologisk köttproduktion.

Det hade varit ett verkligt bidrag till klimatarbetet. Köttätande är inte skadligt för miljön. Det är däremot fossildrivet jordbruk och förstörelse av skogar, våtmarker och biologisk mångfald som orsakas av felaktig växtodling. Många munnar mättas med fossilt bränsle.29 kommentarer:

Anonym sa...

Efter bara ett halvt sekel med konstgödsel så har redan mullhalten, liksom förekomsten av spårämnen och andra näringsämnen, sjunkit kraftigt i de svenska jordarna.
Det lär inte bli lätt i framtiden att bra på en sådan kost. Särskilt inte som vegetarian.
Ewald

Anonym sa...

Vi har gott om betesmark i det här landet. Släpp ut kor och får och andra kreatur så de kan omvandla cellulosan i gräset till högklassig människoföda.
Det konkurrerar inte med jordbruksmarken och det håller landskapet öppet och vackert. Bevarar mångfalden.
Elin

Anonym sa...

Min kompis är vegan. Han äter alla möjliga konstiga sojaprodukter som importeras långt ifrån.
Det verkar inte som om han mår bra på sin kost. Ständigt måste han stoppa i sig sötsaker. Undrar om vegankost skapar sötsug?
Jessica

Anonym sa...

Hade du bemödat dig att läsa artikeln ordentligt hade du märkt att det klart och tydligt står att det inte är säkert att detta är anledningen till att vegetarianen dog ut. Kan vara bra att ha koll på sina fakta innan man skriver massa ogrundade åsikter. Älskar förövrigt att du klagar på det "fossildrivna" jordbruket. Vad tror du behövs för att djurskötseln ska gå runt då? Vad tror du alla djurtransporter till och från slakt drivs av? Just det, fossila bränslen. Sen går det mesta av sojaodlingen direkt till mat för djur som ska slaktas, den produceras alltså inte för att vi människor ska äta den. Ditt påstående att det skadar mer att vara vegetarian är, med andra ord, rent skitsnack. Läs på lite nästa gång.

Anonym sa...

Själv varit vegetarian i 25 år och har inga problem. Att människan behöver kött för att utvecklas tror jag inte ett skit på, med följande motiv: Kött innehåller mestadels onödigt slagg vi inte använder ändå, jämför med t.ex. böner så är dom betydligt näringsrikare.

Anonym sa...

Köttproduktionen orsakar större utsläpp av växthusgaser än transportsektorn. Det är ett av våra största klimathot idag. Jag vet inte varför du har hittat på att vegetarisk kost skulle vara mer skadligt för miljön än animalisk men fel har du i vilket fall.
Fullvärdigt protein kan hittas i vegetarisk kost likväl som animalisk så det är knappast så att människor behöver äta kött i dagens samhälle. Kanske för väldigt längesedan när en allsidig diet gjorde att det var enklare att hitta mat året runt, men absolut inte idag.
Dessututom blir 41 miljoner ton protein i säd till 7 miljoner ton animaliskt protein, så det är ett enormt resursslöseri. Varje kilo nötkött kräver i genomsnitt 100 000 liter vatten. Mer än 80% av sojabönorna som odlas går till djurfoder. Köttproduktionen är en stor anledning till varför det skövlas så pass mycket regnskog.

Xenolith sa...

Din rubrik var väl inte helt korrekt? Borde nog varit "Köttätande var nödvändigt"

Anonym sa...

Var ser du att det var kosten som gjorde att Paranthropus robustus dog ut? Vet du något forskarna inte vet?

Och hur förklarar du att vegetarianer är friskare och lever längre än blandkostare om de lever under jämförbara förhållande?

hijja sa...

Eh. För det första, vad är det som säger att man inte får i sig protein och fett genom en vegetarisk kost? ALL kost innehåller i princip protein. Genom att kombinera vissa bönor, t.ex, får man i sig fullvärdigt protein.

Hur sjutton förklarar du att alla veganer som lever tills de är ca 80-90 år, utan sjukdomar, inte dör av näringsbrist? Hur förklarar du att folk som lever på raw food blir botade från sjukdomar? Och detta är regel, inte undantag.

Du verkar inte veta vad du snackar om.

Anna sa...

Ronny Åkerberg verkar tyvärr ha missförstått innebörden av den forskning som DN hänvisar till i ovannämnda artikel. Visserligen står DN för en väldigt missvisande rubrik och Åkerberg är knappast ensam om att ha misstolkat nyheten. Däremot är det viktigt att poängtera att forskningen man hänvisar till i DN idag inte alls säger att Paranthropus dog ut pga näringsbrist förknippad med en vegetarisk kost. Det enda forskarna egentligen säger är att arter med en specialiserad kost antas vara känsligare för klimatförändringar än vad arter som lever av en bredare kost är. Detta är ett allmänt accepterat antagande inom ekologi och samma princip gäller givetvis oavsett vad den specialiserade kosten består av. Dvs, är en population helt beroende av fisk från ett visst vattendrag, t ex, så spelar det inte så stor roll hur nyttigt det är att äta fisk, om klimatförändringar leder till att vattendraget torkar ut.

Att en diet bestående av just fisk sedan må ha bidragit till att den mänskliga hjärnan har evolverat på det vis den har gjort, tänker jag inte förneka. MEN det är inte samma sak som att säga att vi människor måste äta djur för att överleva och forskningen som DN hänvisar till idag säger som sagt absolut inte det.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym 11.55 och 17.17:
Jag har inte påstått någonting mer än vad som stod i artikeln i DN. Jag vet heller inget mer om den förfader som dog ut. Däremot råder det stor enighet inom forskarkåren om att de framgångsrika människoarterna hade animaliskt fett och protein att tacka för sin framgång.
Köttproduktion är bara klimatskadlig om den grundas på fossildrivet jordbruk. Gräsbetande djur är ingen fara för miljön. Lokal slakt ger minimala utsläpp.
Vegetarianer är inte friskare än andra. Vegetarianer (=veganer, mjölkprodukter är inte vegetariska) är ofta välutbildade, tränar, röker inte, använder inte droger osv.
På kort sikt, särskilt medan man är ung, kan man klara av vegetarisk kost. På sikt drar man på sig brist och sjukdomar.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym 13.36:
Kött innehåller inget slagg. Däremot ett koncentrat av nyttigheter som essentiella aminosyror och essentiella fettsyror i för människan lämpliga proportioner (sämre om de matas med spannmål och sojabönor). Något som bönor inte kommer i närheten av.

Anna sa...

Vad gäller köttproduktion, kan jag för övrigt informera om att djurhållning klassas som miljöskadlig verksamhet enligt svensk lagstiftning. Detta beror till stor del på hur ämnen i djurens avföring och urin påverkar miljön.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym 14.29:
Det är livsmedelsproduktionen totalt som orsakar stora utsläpp, framför allt den ensidiga fossildrivna odlingen av monogrödor som spannmål och sojabönor.
Gräsbetande djur orsakar ingen påspädning av av klimatutsläppen. De är en del av det naturliga kolkretsloppet.
Gräsbetande djur omvandlar cellulosa, som vi människor inte kan smälta, till högvärdig människoföda. Alls inget resursslöseri utan ett effektivt och hållbart tillvaratagande av naturresurser.
Industrijordbruk däremot, som minskar jordens mullhalt och kolinnehåll, bidrar till växthuseffekten.

Ronny Åkerberg sa...

...till Xenolith:
Nej, köttätande var, är och kommer att vara nödvändigt för människans överlevnad på jorden. För att vi ska leva måste andra dö - det är den naturlag vi lever under och inte kan ändra på. Det är så ekosystemen fungerar på planeten jorden.

Anonym sa...

Det är verkligen galet vad fel du har.
För det första: nej, man får inte bristsjukdomar som vegetarian om man tänker på vad man äter. Det är inte alls svårt att få i sig alla nödvändiga näringsämnen utan att äta kött.
För det andra: Köttätande är inte nödvändigt. Det finns inga argument som stödjer det. Vi behöver inte kött för att överleva och må bra, därför är det enorma lidande som skapas av köttproduktionen totalt onödigt. Det finns djur som måste döda andra djur och äta dem för att överleva, men vi är inte ett av dem. Att påstå det visar bara att man inte riktigt hängde med på biologilektionerna.
Och till sist: jo, även om korna betar gräs så leder köttproduktionen till stora klimatutsläpp. En ko släpper ut ca 154 kg metan per år, vilket motsvarar mer är 3200 kg koldioxid om man ser till hur det bidrar till växthuseffekten.

Ronny Åkerberg sa...

...till hijja:
Jag påstår inte att man blir utan vare sig protein eller fett med vegetarisk kost - men det handlar om protein av lägre biologiskt värde och väldigt lite av viktiga fettsyror.
Man kan visst överleva på en sådan kost - men den är långt ifrån optimal och många mår säkert inte så bra som de borde.

Ronny Åkerberg sa...

...till Anna:
Visst, du har rätt i att den som kan anpassa sig till ändrade förhållanden överlever. Det är ju så evolutionen funkar.
Men här handlar det om något mer. Utan animaliskt fett och protein hade hominider inte utvecklats till människor.

Ronny Åkerberg sa...

...till Anna:
Om att köttproduktion klassas som miljöskadlig verksamhet. Detta är ju en följd av det brutna kretsloppet - just det som min kritik i grunden handlar om. Djurens avföring och urin, liksom resterna av deras kroppar, inte minst det värdefulla benmjölet - ska återvända till jorden.
Djur och människor äter växter, men växter äter också djur. Det är så kretsloppet funkar.
Utan djur inget jordbruk. Bara ödeläggelse och död.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym 19.50:
Många "vegetarianer" fuskar. Många äter mjölkprodukter (som inte är vegetariska och som förutsätter slakt av kalvar) vilket räddar dem från brist på många näringsämnen. Andra lägger till ägg som är högklassig animalisk mat. Andra äter fisk och fågel som komplement. De enda renläriga vegetarianerna är veganerna - men de verkar helt omedvetna om att även jordbruk är massmord. Massor med skogar, sjöar, våtmarker har offrats för jordbrukets skull. Massor av djurarter har utrotats för den ensidiga odlingen av monokulturer.
Du verkar också helt omedveten om att odling av växter kräver djurhållning (om du inte vill fortsätta med fossildriften och konstgödselns utarmning av jordarna). Hängde du med på biologilektionerna? Känner du till att vi själva är en del i kretsloppet av växter, djur och nedbrytare? Att jorden är levande materia? Att växter äter djur?
Kor släpper ut växthusgaser, men det gör vi själva också! Vi kan inte leva utan att göra det. Men metanet blir koldioxid som åter tas upp av det gräs som kon äter. Om inte kon äter gräset förmultnar det och mikroorganiserna som käkar gräset ger ifrån sig lika mycket gaser som kon.
Det är inget problem med den naturliga cirkulationen av kol. Problemet uppstår när vi tar upp fossila bränslen ur jordskorpan och ÖKAR gasernas andel i atmosfären.

Hijja sa...

Suck. Veganerna är de som bidrar minst till massmord! Vet du att 70% av allt jordbruk går till djuruppfödning? Jag förstår att du sitter och hittar på lite fakta sådär, så du slipper ha dåligt samvete när du äter ditt oetiska kött.

Ronny Åkerberg sa...

...till Hijja:
Ett "veganskt" jordbruk skulle kollapsa med förstörda jordar som följd.
Ja, mycket är snett med dagens köttproduktion. Men slutsatsen av det kan inte bli att sluta äta kött. Istället gäller det att förändra köttproduktionen. Låt djuren trivas och gå ute på ängen äta det gräs de är skapta för.
Låt oss ta några paralleller. Mycket av dagens bananodling är helt förkastlig. Är det ett argument för att sluta med all banankonsumtion? Nej, istället gäller det att få fram schyssta bananer, eller hur?
Det mesta av dagens bomullsproduktion är ohållbar och miljövidrig. Innebär det att vi ska sluta använda bomullskläder? Nej, vi måste få en ekologisk odling.
Samma gäller för köttproduktionen. Då kan vi åter sluta kretsloppen och få en hållbar livsmedelsproduktion.

Anna sa...

Ronny, jag förnekade som sagt inte att animaliska fetter och proteiner har bidragit till människans evolution. Det jag förnekade var det du skrev om att köttätande är nödvändigt för människans överlevnad - ett påstående du verkar ha hittat stöd för i DN's artikel, i och med att en hominid art, som var nära släkt med våra förfäder och levde på en vegetarisk kost, av någon okänd anledning råkade dö ut.

Nu är det ju, som sagt, inte nödvändigtvis så att det var den vegetariska kosten i sig som ledde till att Paranthropus-släktet dog ut. Dessutom utsätts alla organismer för ett ständigt selektivt tryck från en ständigt föränderlig omgivning. Adaptioner som uppstod för hundratusentals år sedan, behöver därför inte göra så mycket nytta idag, när vår värld ser helt annorlunda ut. Därmed kan vissa adaptioner uppstå, bara för att sedan försvinna igen när de inte längre tillför någon fördel för en organism i den omgivning den lever i.

På samma vis kan det mycket väl vara så att de kostvanor som var fördelaktiga för våra förfäder och som bidrog till vår utveckling, inte alls är väsentliga för vår överlevnad idag. I vilket fall stod det inget i den där artikeln om att människan måste äta kött för att överleva och jag kan inte hitta någon annan forskning som stöder det påståendet heller.

Ronny Åkerberg sa...

...till Anna:
Jag konstaterar att människan aldrig har varit vegetarian och att döma av de fossila fynden var hälsa, kroppslängd och livslängd bättre under jägarstenåldern än efter jordbrukets införande.
Jag tror också att en kost med animalisk föda är av högre kvalité och bättre för människan idag.
Dessutom menar jag att ett framtida hållbart jordbruk är omöjligt utan djurhållning.

Anna sa...

Ronny,

Att människan aldrig har varit vegetarian är inte riktigt sant. En stor del av Indiens befolkning är vegetarianer och forskare verkar vara överens om att indier har ätit vegetarisk kost i åtminstone 2500 år. Om vegetarianism nu vore så ohälsosamt som du tror, borde det nog ha märkts på dessa indiska folkgrupper vid det här laget. Dessutom finns mängder av forskning som säger att en vegetarisk kost faktiskt är väldigt bra för människans hälsa.

Den enda animaliska födan man däremot kan säga är nyttig för människor över huvud taget är fisk och skaldjur (men folk klarar sig uppenbarligen utan att äta dessa djur ändå). Annan animalisk föda innehåller inget vi absolut behöver, som vi inte kan få i oss genom annan föda, och kan t o m vara skadlig i för stora mängder (särskilt rött kött). Det är ju knappast någon hemlighet att det finns ett stort samband mellan amerikaners försämrade hälsa och deras överdrivna konsumtion av rött kött, t ex.

hijja sa...

Men du kan ju inte på fullaste allvar sitta och jämföra bananer & bomull med levande varelser? Jag hoppas du ser skillnaden mellan dessa..

En djuruppfödning kan vara hur ekologisk den vill. Den kommer ändå aldrig vara bra för djuren, eftersom de dör i förtid och anses vara en produkt för människan istället för att leva för sin egen skull. Hur gärna man än vill, så går det inte att få mord på oskyldiga varelser till något etiskt. Inte om man har några moraliska värderingar, i alla fall.

Ronny Åkerberg sa...

...till Anna:
"Vegetarianerna" i Indien använder mjölkprodukter som ju är animalisk föda och förutsätter djurhållning. Där igenom kan de också gardera sig mot den brist på vitaminer, protein och fettsyror som ofta följer med den veganska kosten.
Amerikanernas försämrade hälsa har att göra med hög konsumtion av kolhydrater.

Ronny Åkerberg sa...

...till hijja:
Du gör dig skyldig till massmord varje dag. Vegansk kost kommer från jordbruk. Jordbruk utrotar skogar, ödelägger våtmarker och betyder död för mängder av levande organiser.
Men det är så villkoren på vår planet ser ut. Utan död inget liv. Vi äter alla varandra. Vi äter växterna och djuren och växterna äter djuren och oss.
Det är så det stora kretsloppet fungerar. Utan vår djurhållning hade korna och grisarna inte ens haft något liv och det liv de lever med ekologisk djurhållning är bra mycket bättre än livet i den vilda naturen.

Ronny Åkerberg sa...

Nu tackar jag för alla intressanta inlägg och för diskussionen om detta inlägg.
Välkomna tillbaka i anslutning till nya inlägg.