lördag 11 augusti 2012

Köttätande ger mer mat

...ohållbart jordbruk måste förändras

Vi har plats för många fler gräsbetande djur i vårt land

Låter det konstigt? Det är i varje fall helt sant. Dagens jordbruk är fullständigt ohållbart i ett längre perspektiv och bygger på fossila bränslen och konstgödsel. För att framställa konstgödsel behövs fossilgas och olja, liksom ändliga resurser som fosfor. När dessa tillgångar tryter blir det kris på riktigt och jordbruksproduktionen kommer att falla som en sten.

Men redan innan dess kan vi få problem med att konstgödseln utarmar jordarna. Det kommer redan rapporter om att så sker på flera håll i världen. Men vad gör vi med förstörda jordar och brist på konstgödsel? Ska vi leva som vegetarianer då?
Ett veganskt jordbruk finns inte. Jorden måste ha näring. Näring i form av växtföljder, vallodling och naturgödsel. Utan konstgödsel  och fossildrift (som inte håller i längden) återstår bara att åter sluta kretsloppet mellan jordbruk och djurhållning.

Vi har gott om betesmark i det här landet, men den minskar undan för undan. Idag uppgår den till en halv miljon ha. På 1800-talet hade vi två miljoner ha betesmark. Det finns alltså en potential att utöka betesmarken.
Där kan vi släppa ut och öka beståndet av kor och får. Dessa betesdjur omvandlar gräs till högklassig mat för oss. De klarar till skillnad från oss av att smälta cellulosa och göra biologiskt högvärdiga aminosyror och fettsyror.  Detta på en mark som vi ändå inte kan använda som åkerjord.
Detta är strålande. För samtidigt som en födoresurs skapas på betesmarken på ett ekologiskt hållbart sätt så avlastas jordbruket en stor börda. Idag är det nämligen så att större delen av skördarna går åt till djurfoder. Det kan vi slippa ifrån när betesdjuren får käka gräs istället. Dessutom blir det ett bättre kött på det viset.
När så sker ökar möjligheterna att göra jordbruket ekologiskt. Istället för konstgödsel och gifter används naturliga och långsiktigt hållbara metoder. Det kommer att kräva större arealer, vilket möjliggörs när vi slipper odla så mycket djurfoder.
Så kan vi se att det vegetariska perspektivet leder till katastrof medan köttätandet erbjuder en framgångsväg. Ännu mer mat blir det om vi sen också lär oss att äta hela djuren, dvs de nyttiga inälvorna som lever och hjärta. Lokal mat är det som kommer att gälla i framtiden. Importerad soja och exotisk frukt kommer inte att ingå.
Nu kommer vi naturligtvis inte att äta bara kött från gräsbetande djur. Fisk, ägg, fågel, vilt kommer att finnas på menyn och är möjliga att producera med ekologiska metoder. Även grisuppfödning är möjlig. Idag slängs uppåt en tredjedel av all mat som avfall. Här finns en resurs att mata grisarna med. Även kaniner och duvor går att äta och att föda upp med mat som inte konkurrerar med människans.
Slutligen bör kretsloppet mellan land och stad slutas. Det är en skam att all den näringsrika slam som produceras av våra reningsverk läggs på hög för att den innehåller gifter istället för att kunna gå tillbaka till åkern som gödning. En sak som är möjlig att lösa genom att inte blanda alla slags avlopp från fabriker och verksamheter med hushållens avlopp.
Bloggat: Svensson


22 kommentarer:

Jonas sa...

Intressant tanke. Har flera gånger reflekterat över att konstgödsling inte blir möjligt när oljepriserna skjuter i höjden men av någon anledning har jag aldrig tänkt på att den vettigaste lösningen är att rotera med djur. Klart något att tänka på för de som förespråkar en vegetarisk kost av miljöskäl.

etern ewig sa...

Lämna det till en stadsbo att inbilla sig att slaktboskap bara äter grönbete.
Den största delen av maten djuren som ska bli hamburgare och prinkorvar äter är fortfarande odlad spannmål och baljväter.
Långt mycker mer per kilo färdigt kött. Så hur du än vrider och vänder på det är köttätandet en döende tradition och vi väntar på er här i framtiden medan ni sakta kommer på att argumenten fallerar.
Ett efter ett.

Andreas Hanning sa...

Tyvärr har du helt fel här. Kor genererar bla stora mängder metan (som är en mycket stark växthusgas) vilket gör att "mer djur"="mer utsläpp". Så enkelt är det. Det enda långsiktigt hållbara alternativ vi har är att minska mängden kött vi äter och öka mängden vegetarisk mat.

Du kan läsa mer om det här:

http://ekologistas.se/klimat/lchf-och-andra-kottdieter-okar-utslappen-markant-uppenbart-men-tals-att-upprepas/

här

http://ekologistas.se/klimat/lchf-i-svt-debatt-miljo-och-klimataspekter-av-vara-kostvanor/

här

http://ekologistas.se/klimat/en-sista-kommentar-om-lchf-och-dess-klimatpaverkan/

och här

http://ekologistas.se/klimat/slapp-biffen-och-kom-in-i-matchen/

Marcus S sa...

Några saker:

* Det är helt korrekt att vi inte behöver bli veganer av miljöskäl (däremot måste köttkonsumtionen minska). Veganer ska vi bli av djurrättsliga skäl.

* Om vi ska äta kött från djur som inte föds upp på spannmål, kommer vi att bli tvungna att äta mycket mindre kött. Kraftfoder används ju just för att det ökar produktionen. Kött kommer att bli dyrare och mer sällsynt.

* Du glömmer metanutsläppen som idisslande djur står för. Det är en del av det naturliga kretsloppet. Men hur naturligt det än är så kvarstår faktum att metan är en mycket kraftfullare växthusgas än koldioxid, så det är bättre att använda sig av de naturliga kretslopp som innebär mindre metanutsläpp. Mindre metanutsläpp blir det både från djur som inte är idisslare och från vegetarisk kost.

* Visst kan man ha ett veganskt jordbruk, t.ex. med hjälp av gröngödsling. Kretsloppen av näringsämnen kan slutas utan att gå omvägen via djur.

Ronny Åkerberg sa...

Har varit bortrest över dagen utan tillgång till dator. Därför kommer kommentarerna ut lite sent och nedan kommer också mina egna kommentarer efter hand.

Ronny Åkerberg sa...

...till Jonas:
Helt rätt! Det finns ju en anledning till att det jordbruk som bedrevs i vårt land under tusentals år, fram tills efter andra världskriget, såg ut som det gjorde.

Ronny Åkerberg sa...

...till etern ewig:
Det finns en sak som du inte har tänkt på. Vissa boskapsraser kan gå ute året runt, andra bara säsong.
Men det är bra om en del av boskapen befinner sig inne åtminstone en del av vinterhalvåret. Då äter de nämligen av den vall som det framtida jordbruket måste odla för att förbättra jordens mullhalt. Samtidigt kan gödseln samlas upp och komma jorden till del.
Det finns ett intimt samband mellan gräsbete och förbättring av jordarna.
Du tänkte inte på det. Stadsbo?

Ronny Åkerberg sa...

...till Andreas Hanning:
Betesmarker fungerar som kolsänkor. Gräs är heller ingen källa till klimatpåverkan. Kolet går runt. Metanet från gräsbetande djur (som vi haft i enorma mängder på grässlätter och savanner i miljontals år) bryts ner till koldioxid som tas upp av gräset igen.
Det är en myt att detta skulle vara ett problem. Problem blir det däremot när vi hämtar upp fossilt kol ur berggrunden. Det ökar nämligen mängden kol i atmosfären.

Ronny Åkerberg sa...

...till Marcus S:
1)Vi är överens om att vi inte behöver bli veganer av miljöskäl (om köttproduktionen måste minska återstår att se). Jag anser inte att vi behöver bli veganer av djurrättsliga skäl. Djuren kan få ett gott liv med ekologisk djurhållning. Då blir också köttet bättre.
2) Jag är inte säker på att det blir mindre kött totalt sett. Däremot definitivt bättre kött.
3) Utsläpp från grässlätter blir det oavsett om kor betar där eller inte. När gräset vissnar ner tas det om hand av nedbrytare som ger ifrån sin koldioxid och metan.
4) Varför bedrev man inte gröngödsling under bondesamhällets tusentals år? Jo, därför att "omvägen" över djur gav ett stort tillskott av högklassig mat.

Kristina M sa...

De förändringar av köttnäringen som skulle krävas för att dessa förändringar Ronny förespråkar skulle gå att genomföra, skulle kräva ett brott med kapitalismen som ekonomiskt system.

Det finns mycket starka ekonomiska intressen bakom köttindustrin. Så länge det ser ut som det gör idag finns inga starka skäl, vare sig miljömässiga eller andra att äta kött. Dessutom ökar köttkonsumtionen i västvärlden i snabb takt. I detta sammanhang blir det enda rätta att uppmana människor att äta mer vegetariskt än vad de gör idag.

Den dag vi störtar kapitalismen, totalt reorganiserar samhället och produktionen kommer vi behöva diskutera vår inställning till en mängd frågor, bla behöver vi lägga om livsmedelsproduktion- och konsumtion på flera olika plan i global skala. Jag är då öppen för att vi eventuellt behöver en viss köttkonsumtion av ekologiska orsaker. Alla människor kommer dock inte behöva äta kött för att det ska fungera.

Därför ser jag inga problem med en vegetarisk rörelse. Jag menar dessutom att denna kan bidra till ett större fokus och förändring av de stora miljöproblem köttindustrin av idag medför. Det är lätt hänt att den här typen av blogginlägg (som då och då dyker upp på vänsterkanten) i praktiken rättfärdigar människors orimliga köttkonsumtion av idag.

Ronny Åkerberg sa...

...till Kristina:
Jag ser inte heller något problem med en vegetarisk rörelse eftersom en sådan inte existerar och inte kommer att vinna någon anslutning att tala om.
Problemet är snarare att vänstern och miljörörelsen riskerar att hamna i en återvändsgränd av skuldbeläggande av "köttätarna" istället för att rikta elden mot kapitalismen.
Detta är ett beteende som uppmuntras av etablissemanget och media därför att de instinktivt vet att kanalisera kritik in på ofarliga banor.
Jag återkommer till detta i ett kommande inlägg.

Anonym sa...

De frågor som Röda Malmö tar upp är definitivt viktiga. Brännande frågor som inte kan vänta till efter någon avlägsen revolution. Vänstern missar tåget om man inte nu omedelbart förmår formulera krav på en omställning av jordbruket och hela det manipulerande livsmedelskapitalet.

Nisse sa...

"På 1800-talet hade vi två miljoner ha betesmark."
Så du menar att vi ska riva alla hus som byggts på dessa marker?

"Där kan vi släppa ut och öka beståndet av kor och får."
Orsaken varför djur inte betar är för att bönder inte tjänar pengar på dessa djur, det måste matas med annat för att gå att säljas.

"Ännu mer mat blir det om vi sen också lär oss att äta hela djuren, dvs de nyttiga inälvorna som lever och hjärta."
Vi använder idag ALLT ifrån djuren, Det finns inga delar som inte används.
Alla ätliga delar används om inte annat till att göra korv.
Titta gärna på: http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CEoQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ted.com%2Ftalks%2Fchristien_meindertsma_on_pig_05049.html&ei=kc0mUK33DInctAaxuIDICg&usg=AFQjCNGFBVbH3kqrJVBugvVafv63QgywOg

Ronny Åkerberg sa...

...till Nisse:
Självklart finns inte varje ha kvar från 1800-talet, men tillräckligt för att vi ska kunna bli självförsörjande.
Merparten av alla inälvor från svensk slakt exporteras (Källa: Naturvårdsverket). Min slutsats kvarstår: vi skulle kunna ta vara på våra resurser på bättre vis. I framtiden blir vi tvungna att lita till lokal produktion.

Kristina M sa...

Låt oss säga såhär: titeln är provocerande felaktig. När du anlägger detta perspektiv förnekar du trots god vilja vilja de riktigt bra argument det finns för vegetarisk kosthållning. Ur energisynpunkt är ex kött i de allra flesta fall total idiot.

Håller med om att det inte finns någon betydande vegetarisk rörelse. Däremot missar du köttindustrins starka ställning om du tror att etablissemanget utan vidare skulle vilja leda in oss på vegetarisk. När miljöpartiet i Lund lade förslag om en vegetarisk dag i veckan i skolorna kände sig moderaterna så provocerande att de högljutt satte stopp för tilltaget. För övrigt anser jag att vi inom det offentliga borde erbjuda och äta mer vegetariskt. Detta är inte min hjärtefråga, men bra, det vore det. Annars kan vi ju sluta källsortera också då det bara skuldbelägger individer, eller?

Kristina M sa...

Läste om inlägget. Att påstå att "det vegetariska perspektivet leder till katastrof" är mycket magstarkt. Dessutom är det om något att skuldbelägga individer istället för att analysera var de ekonomiska intressena finns dvs i köttindustrin. Förmodligen är du bara ute efter att provocera. Jag vill dock påtala att jag är vegetarian eftersom jag är socialist och den kombinationen i nuläget är det enda miljömässigt försvarbara. Av ungefär samma anledningar som jag undviker att flyga till Thailand.

Käka du ditt kött. Men använd ärliga argument. Att vi måste ställa om jordbruket tror jag dock vi är helt överens om.

Ronny Åkerberg sa...

...till Kristina M:
Titeln är helt korrekt eftersom inlägget bland annat pekar på att gräsbetande djur är en hållbar resurs som möjliggör omställning av jordbruket. Mycket effektivt ur energisynpunkt. Du kan ju inte äta gräs, eller hur?
Det handlar inte om "köttindustri" utan om agroindustriell business som med gmo, gifter, konstgödsel och monogrödor exploaterar genom ständigt nya processade och behandlade livsmedel. Rent kött som lokal resurs är inte särskilt intressant för exploatörerna i det sammanhanget.
Min erfarenhet av "klimatsmart" skolmat är att barnen berövas köttet i utbyte mot billigt och näringsmässigt sämre alternativ. Bättre vore om kommunerna satsade på ekologisk mat.

Ronny Åkerberg sa...

...till Kristina M:
Nej vegetariskt leder inte till katastrof av den anledningen att det perspektivet aldrig kommer att förverkligas.
Såvida inte någon Vego-Pol Pot kommer till makten och beslutar att vi ska leva endast på spannmål och bönor och att jordbruket inte får använda vare sig fossilgödsel eller naturgödsel.
Det var mera ett tankeexperiment från min sida. Men det skadar ju inte att dra ut konsekvenserna av det dunkelt tänkta som vegankost-förespråkarna står för.
Jag tycker också att man ska undvika att åka till Thailand. Men i det fallet så finns ju nästan hur många alternativa och hållbara sätt att fira semester på som helst.
Alternativet till dagens fossiljordbruk är inte veganism utan ekologiskt jordbruk. Det är den omläggningen som vänstern borde sätta i främsta rummet. Det är om omställning som måste börja nu - inte först efter en avlägsen revolution.

Marcus S sa...

Men de nedbrytarna som tar hand om gräset om det inte betar kor där är sällan idisslare :-) Därför blir det mycket mindre metan och mycket mindre påverkan på klimatet. Det är ett feltänk att tro att bara för att man har ett kretslopp av kol så har man ingen klimatpåverkan.

Idisslare >> större mängd metan i atmosfären >> större klimatpåverkan. Kretsloppet kan vara hur naturligt som helst, det ger lik förbannat en stor klimatpåverkan.

Ronny Åkerberg sa...

...till Marcus S:
Det finns ett feltänk i ditt sätt att resonera. Du tänker som om vi kunde välja bort de gräsbetande djuren.
Det kan vi förstås - men då återstår bara alternativet med fossilgödsel. Den eran är snart slut.
De gräsbetande djuren är själva förutsättningen för ett liv efter fossilbränslena. Även med metanutsläppen från kossorna så kommer ett ekologiskt jordbruk totalt sett att drastiskt minska utsläppen av klimatgaser.
Redan idag är det så att det lilla ekologiska jordbruk vi har i Sverige har sänkt utsläppen från jordbruken med några procent. Den utredningen ska jag återkomma till.

Anonym sa...

Strålande! Röda Malmö förklarar det fullkomligt självklara - som är så svårt att förstå för vissa.
Per W

Anonym sa...

Ett par bra poänger i detta inlägg. Men det är en stor skillnad på ett hållbart köttätande och hur människor i allmänhet äter kött (framförallt i rika länder).
Det finns gott om belägg för att dra ned på köttätandet. Ett helt veganskt jordbruk blir dock svårt. Med hjälp av kvävefixerande gröngödslingsvallar kan kväve tillgodoses till stor del, men det blir värre med de andra näringsämnena. Där är en integrerad djurhållning ett smart drag.