lördag 18 augusti 2012

Riktigt dåligt med Alliansen

...arbetslöshet och socialbidrag ökar

Lyskraften har avtagit betydligt även om de försöker skina upp på foto

Fredrik Reinfeldt skriver ett hemskt och självberömmande debattinlägg i DN idag. "Arbetslinjen har återupprättats", påstår han. Ett något märkligt påstående då arbetslösheten är historiskt hög. 8,8 procent var arbetslösa i juni månad i år, 465 000 personer.

Betydligt högre arbetslöshet än när Alliansen tillträdde 2006. "Massarbetslöshet" betecknade Alliansen den dåvarande arbetslösheten under s-regeringen. Vad ska man då säga om dagens arbetslöshet?

Vidare skriver Fredrik Reinfeldt att alliansen "brutit med det växande utanförskapet". Man har försämrat sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna och knuffat ut människor ur dem. Istället växer fattigdomen och i år har det varit en tydlig ökning av socialbidragen. En ökning med närmare tio procent under de sex första månaderna.

Det är sant att Alliansen genomfört skattesänkningar, men dessa måste betraktas som en slags muta som skett på bekostnad av den gemensamma välfärden. Nedskärningar och privatiseringar har följt i spåren med försämringar inom skola, äldrevård och andra verksamheter.

Bättre hade naturligtvis varit en ökad rättvisa i skattesystemet, en omfördelning av bördorna från låginkomsttagare till rika och välbärgade. Ett progressivt skattesystem med uttag efter bärkraft. Istället har vi fått ökade klassklyftor i samhället.

Alliansens makttillträde var en direkt följd av att socialdemokraterna under många år redan öppnat slussarna för högerpolitiken genom avregleringar, skattesänkningar, nedskärningar, privatiseringar och ökade klyftor.

Kampen för ett rättvisare och jämlikare välfärdssamhälle, som också kan ta verkliga steg mot långsiktig hållbarhet, måste börja med en reorganisering av arbetarrörelsen. I annat fall blir det ändå högern som sätter dagordningen.


Inga kommentarer: