lördag 18 augusti 2012

Semester i Simrishamn 5

...men vad lever de av egentligen?
Hur försörjer sig människorna i Simrishamn? Som socialist upphör jag aldrig att fundera över sådana frågor - inte ens på semestern

Förr var det uppenbarligen många Simrishamnsbor som jobbade på Läderfabriken. Ehrnbergs läderfabrik. Över 600 anställda har jag för mig att det fanns under glansdagarna. En bit av fasaden har sparats här vid Skansgatan när fabrikskvarteret revs.

Garveriverksamhet kan man numera bara skåda på Garverimuséet vid Strömmens Strädde

Idag jobbar många inom turistnäringen. Som pizzaförsäjaren här vid Tobisviksbadet

Han har dock bytt ut de korvbilder som rörde upp känslor.

En del arbetar på det privatiserade sjukhuset i Caremas regi, enligt uppgifter på kommunens hemsida var det 185 anställda 2010. Det gör Carema till kommunens största företag. Kommunen själv har dock 1825 anställda.

Men industrier finns också. Industrierna ligger i en bälte från väster till öster i södra delen av stan. Vi börjar längst ut i väster. Den största industrin heter Plastal och är underleverantör till bilindustrin. Antalet anställda har halverats under finanskrisen och Saab-krisen.

En uppstickare är Nordic Sea Winery AB som importerar och tappar upp vin.

Fabriksgatan mot öster

...och så stöter vi på Simrishamns enda "miljonprogramsområde"...

...som ligger i industribältet och passande heter just Bruksområdet

Byggt i början av sjuttiotalet har jag för mig och ägs av Simrishamnsbostäder

Tittar vi mot öster så ser vi nya fabriksbyggnader sticka upp

Vi närmar oss hamnen och småindustrier finns på området

Fryseriet

Rökeriet

Skillinge Fisk

Fram till 80-talet hade Simrishamn Sveriges största fiskeflotta. Idag är fisket inte vad det har varit...

...men än är det verksamhet i fiskehamnen

Semester i Simrishamn del 1, 2, 3 och 4

Fortsättning följer


Inga kommentarer: