lördag 18 augusti 2012

Våg av förtryck och våld mot mapuchefolket

INTERNATIONELL DEKLARATION från Stödföreningen för Mapuchefolket Gulamtun

MALMÖ - SVERIGE

Med anledning av den nya blodiga vågen av förtryck och våld från Sebastián Piñeras högerregering mot mapuchefamiljer i Chile bestående av barn, ungdomar, kvinnor, äldre, bybor och mapuchebyar, som organiserat sig för att återta sina lagliga och historiska rättigheter till jorden, vill vi uppmärksamma följande:

Solidariteteskommittéen med Mapuchefolket, Gulamtun i Malmö i Sverige, uttrycker sin starka avsky mot det brutala förtryck, som Sebastián Piñeras administration använder mot Mapuchefolket i Chile.

Vi vill avslöja att den nuvarande repressiva strategin är en del i den nationella säkerhetsdoktrinen, som grundar sig på att regeringen identifierar som sin interna fiende Mapuchefolket, de sociala rörelserna, studentrörelsen, ungdomarna och arbetarklassen på landet och i staden och mot dem använder man hela den chilenska statsapparaten och dess verkställande makt; lagstiftande, juridisk, medial, ekonomisk och militär.

Den nuvarande regeringen, Demokratiska Alliansen, kan ses som en oficiell representant för finansvärlden, skogsbolagen, gruvbolagen, godsägarna, kraftbolag, laxföretag, hamnföretag, telefonbolag, privata banker, Isapressen, utbildningsföretagen och dess finansiärer, det internationella finanskapitalet och de multinationella företagen,allierade med katolska kyrkan och oppositionspartierna Den Demokratiska Samordningen och fungerar som försvarare och garanter för den härskande rättsstaten, som understödjer den nyliberala ekonomiska modellen i Chile.

Denna heliga allians efter diktaturen,som tagit på sig den politiska uppgiften att försvara den politiska konstitutionen från Pinochettiden är idag förvaltarna, som fortsätter att utöva det förtryckarsystemet. Det är dessa, som är ansvariga för metoden " autoattentat", att skapa ett påhittat terroristscenario genom egna iscensatta attentat och att själva bränna chilenska småjordbrukares hus, skolbussar och mapucheskolor. Dessa terroristhandlingar från staten utförs av Commando Trizano, av grupper från Fosterlandet och Friheten (Högerextremt parti, Pinochets parti) och som samordnas av regeringens säkerhetstjänst. Allt detta med målet att rättfärdiga ett kallhamrat förtryck för att hejda de uppåtgående och rättmätiga mobiliseringarna, som Mapuchefolket organiserar och som nu växer i omfång och uppstår med ännu större kraft.

Syftet med den här strategin är att åstadkomma ett politiskt, socialt och kulturellt nederlag för Mapuchefolket, genom den klassiska metoden: militärt våld, massiva hemfridsbrott och husrannsakan, dagligen och nattetid, operation finkamning, peppra barn, ungdomar, kvinnor, äldre och bybor fulla med gummikulor, kontrollsystem, kollektiva gripanden, arresteringar, systematisk tortyr, upprepade förhör, långa isoleringar i fängelse på obestämd tid och tillämpning av antiterroristlagen, som upphäver rätten till en vederbörlig rättegång.

Stödföreningen för Mapuchefolket Gulamtun framför sin djupaste solidaritet med mapuchebyarnas  kamp och vi uppmanar den internationella solidaritetsrörelsen att samordna och förstärka stödkampanjer i denna nya fas av återtagande av jorden och produktionen i byarna i Makewe, Rofue, Trapilwe,Temucuicui, Lautaro, Ercilla och Aija Rewe Budi med övertygelsen att organiserade mobiliseringar i nuläget är en korrekt väg för byarnas frigörelse.

 Monika Norell                                                    Margareta Fryxell
Ordförande                                                        Sekreterare

Gaston Varas
Kontakt Internationella Relationer


Inga kommentarer: