lördag 1 september 2012

Bort med polisen från Gotland

...skydda Ojnareskogen för all framtid
 
Skogsbolaget Mellanskog som utför avverkningen inför det planerade kalkbrottet har tvingats av den starka opinionen att avbryta avverkningen i väntan på Högsta domstolen. Det kan ses som en delseger, återstår att se hur långt det räcker.
 
Regeringen tog 2009 bort paragrafen i miljöbalken som sa att en täkt får inte ske i ett område med sällsynta eller hotade arter. Den enda paragraf som var absolut och inte gav utrymme för tolkningar.
Sedan 2006 har regeringen bedrivit en alltmer naturfientlig politik. Om Ojnareskogen tillåts att jämnas med marken kommer det att gå till historien som ett av århundradets värsta miljöbrott. Vi kräver ett omedelbart stopp på arbetet som Nordkalk redan påbörjat, säger Viktor Säfve, ordförande, Skydda Skogen.
 
Trots att saken överklagats fick Nordkalk klartecken att påbörja röjning i gammelskogen, en sak som både Naturvårdsverket och mark- och miljödomstolen varit kritiska till. För att skydda Nordkalks miljöförstöring skickades 70 poliser med full utrustning ut till en kostnad av 800 000 kronor i veckan.
 
Frågan har behandlats på ett upprörande sätt. Demonstranterna, dvs barnfamiljer, bönder och äldre människor som kommit för att värna området tillsammans med de yngre aktivisterna, är värda allt stöd. Polisen måste bort från Gotland, avverkningen stoppas för gott och planerna på kalkbrott läggas ner. Området måste skyddas för all framtid.
 
Internationalen: Nu står striden
 

Inga kommentarer: