onsdag 12 september 2012

Högerns klassamhälle slår hårt

...mot vanligt folks välfärd
 
I högerns Sverige, du sköna nya borgerliga värld, får vi dagligen nya påminnelser om de "välsignelser" som vi berikats med. I det nya "tuffa" Sverige blir Tobias av med all hjälp. Tobias Svedberg, 38, är på samma mentala nivå som en tvååring, har Downs syndrom, autism och tvångsbeteende. Ändå dras hans personliga assistans in – och Försäkringskassan vägrar ändra sitt beslut.
 
I detta nya paradis kan du också lugnt förlita dig på sjukvården när du behöver den. Skickades hem utan undersökning - avled. En 55-årig man inkom till akuten med smärta i mage som strålade uppåt bröstet. Han skrevs ut utan att ha undersökts av läkare. Två dagar senare avled mannen.
 
I detta utmärkta samhälle satsar naturligtvis regeringen stort på skolan. Nu blir det 400 miljoner för fler lektionstimmar till nyanlända elever. Det var "bara" det att nedskärningarna redan lett till att kommunerna avskaffat/avskaffar förberedelseklasser för nyanlända barn. De 400 miljonerna ska räcka till 3 stödtimmar i veckan för elever i åk 5-9 och så blev ändå en försämring. Vem kan lära sig svenska med tre dutte-timmar i veckan?
 
I högerpolitikens samhälle rör vi oss med sömngångaraktig säkerhet i en nedåtgående spiral av ständigt pågående nedskärningar, privatiseringar och ökande klyftor. De enda som går säkra är den överklass som alltid kan köpa sig platser i gräddfilen och som också får allt större resurser för att kunna göra det.
 
Ingen ansvarig politiker har lovat att man ska göra dessa nedskärningar, någon majoritet har aldrig röstat för försämringarna - ändå sker de hela tiden. Det är en tyst överenskommelse inom den politiska eliten, inklusive socialdemokraterna. Vänsterpartiet är heller inte att lita på. De har tidigare stött socialdemokratiska regeringars nedskärningar och Jonas Sjöstedts högsta mål är att sitta i en regering ihop med socialdemokrater. För det krävs "kompromisser".
 
Från bloggen Röda Malmö vill vi uppmana till fler protester underifrån, från gräsrötter, från vanligt folk. Dessutom behöver politiskt medvetna löntagare börja engagera sig för att bygga en ny arbetarrörelse eftersom den gamla somnat in.
 
 
 
 

Inga kommentarer: