torsdag 6 september 2012

Hur går det med folkhälsan?

...när kraven hela tiden ökar?
 
Folkhälsoinstitutets årliga studie visar att svenskarna har bestående problem med övervikt och fetma. I spåren på det följer allt som har att göra med det så kallade metabola syndromet, bland annat ökar diabetes lavinartat.
 
Det pekas på att vi sitter allt mera still. Jag skulle tro att stress kan spela en roll. Stress och för lite sömn gör människor överviktiga. Men jag tror att överkonsumtion av kolhydrater är huvudorsaken. Reklamen hjälper oss att tröstäta.
 
En sak som är bra är att svenskarna blir allt mera rökfria. Under många år har det varit en nedåtgående trend för rökningen sett till befolkningen i dess helhet. Fimpandet gäller både män och kvinnor i alla åldrar utom de yngsta kvinnorna, 16-29 år, där 13 procent rökte dagligen förra året, en ökning med tre procentenheter sedan 2009.
 
Kan det ha att göra med att den psykiska ohälsan ökat bland unga, inte minst bland unga kvinnor?
 

1 kommentar:

Anonym sa...

fast jag ser ett ökat samband mellan allt mer stress på jobbet som leder till sämre sömn som leder till ökad vikt.
jag märker det på mig själv när stressen på jobbet ökar från år till år o detta har lett till sämre sömn och ökad vikt.
för 20år sedan när jag började jobbet inom industrin så var jag smal o någorlunda tränad eftersom jag hade krafter kvar efter jobbet o orkade därför röra på mig mycket mer än vad jag orkar idag eftersom för 15-20år sedan så var det inte alls så stressigt på jobbet som det är idag.
jag får även höra från vänner som jobbar inom andra branscher som bekräftar samma sak att även hos de har stressen ökat markant o att de inte alls orkar röra på sig lika mycket som förut o att allt fler ökar i vikt just pga stressen som gör att människor har svårt att varva ner o vila o få bättre sömn.
idag börjar man tom se människor i högre befattningar öka i vikt just pga att kraven ökat markant o därmed stressen som leder till övervikt diabetes hjärt o kärlsjukdomar som leder till att man dör i förtid.
samhället har blivit helt galet allt ska gå så fort alla stressar och jag tror att på längre sikt så kommer detta att slå tillbaks mot oss människor.
vi lever för företagen och utan de så kan vi inte försörja oss o därmed har de oerhörd makt över våra liv o när de ökar vinstkraven så ökar också kraven på oss arbetare att producera mera på kortast möjliga tid.
det finns ingen lösning på företagens profithunger alla vill bara ha mer o mer hungern efter större o större profit tar aldrig slut och ja sådan är kapitalismen den är människofientlig på många sätt o vis eftersom vi får sämre hälsa pga profithungern.
när jag under lång tid stressar på jobbet och detta leder till sämre sömn så känner man sig trött under långa perioder o detta har jag märkt leder till ett större sug efter snabb energi dvs kolhydratrik mat som gör oss fetare.
den senaste tiden har flera forskarrapporter bekräftat detta samband mellan ökad stress- sämre sömn- som leder till trötthet- som leder till att man vill bli piggare o därmed leder till mat som innehåller snabba kolhydrater.
det är som sagt inte bara arbetare på golvet som är överviktiga utan idag ser vi även människor som jobbar inom kontor som har chefsbefattningar eftersom det ställs allt högre krav på de med o därmed mer stress o mindre sömn o mer trötthet.
jag har inget annat o säga än att detta är galet det är ingen bra utveckling o många runtomkring mig undrar allt mer vart vi är på väg o varför all denna stress överallt.