söndag 9 september 2012

Kriminella skjuter mer utomhus

...gängkriminalitet frodas i samhälle som spårat ur
 
Kriminella skjuter mer utomhus, påstås det. Risken för att oskyldiga ska drabbas påstås ha ökat. Nu finns det inga statistiska bevis för en sådan ökning. Det bygger på subjektiva bedömningar av ett 60-tal intervjuade poliser. Min bloggkollega Svensson kan inte se att det finns något stöd i verkligheten för polisernas uppfattning.
 
Att antalet skjutningar ökat är däremot sannolikt. Från nittiotalskrisen och framåt har vi också sett gängkriminaliteten göra entré på allvar i vårt land. Den har kommit med den allt mera avreglerade kapitalismen och de ökande samhällsklyftorna.
 
Ett orättfärdigt och allt mera hånfullt klassamhälle som förvägrar unga människor en vettig skola, ett just jobb och bostad lägger grunden för att en del söker sin identitet i kriminella gäng. Vill vi bryta den här utvecklingen och förebygga att fler hamnar snett ska vi slåss för ett jämlikt välfärdssamhälle.

Svensson: Brottslighet och klass

SvD SvD DN GP HD HD2 DN SkD SkD2 SkD3
 
Tidigare idag på Röda Malmö:

3 kommentarer:

mvh Steffe sa...

Stycke 1 är inte trovärdigt för det är subjektiva åsikter hos 60 tal poliser. Stycke 2 är däremot sannolikt dvs byggs på subjektiva åsikter från en bloggare. Snacka om mixat budskap...ska man eller ska man inte presentera statistiska bevis...

Men ett resonemang ger jag ändå:

Om vi antar att "att antalet skjutningar ökat är däremot sannolikt" är en statistisk sanning så sker en viss procentuell del av dessa utomhus. Det innebär då även en ökning ökning av antalet utomhusskjutningar såväl även om inte den procentuella delen förändras. Således måste stycke 1 stämma om stycke 2 stämmer såvida inte det är så att alla "extra" skottlossningar sker inomhus...

Sen kan man alltid hävda att om utomhusskjutningar ökar så måste per definition även risken att oskyldiga blir drabbade av vådaskott öka. Detta bör även ske vid skottlossning inomhus. Med andra ord behöver man inte intervjua 60 polismän för att då reda på det. Såvida inte utomhusskjutningarna sker under strikt kontrollerade former och avspärrade platser vilket ter sig ytterst osannolikt.

Anonym sa...

ett samhälle som är jämlikt och sammanhållet är ett samhälle som mår bra och utvecklande.
ett samhälle där olika grupper av människor glider isär är ett samhälle som är farligt och i förfall.
det vi bevittnar idag med en Allians som arbetar just på detta att splittra Sverige och göra det otryggt.
Borgarna vet att deras inhumana politik leder till problem men de tror att de kan lösa dessa problem genom hårdare tag fler fängelser fler poliser och inhägnade områden gated communites för de välbeställda osv.
dessa kortsiktiga lösningar fungerar inte på längre sikt utan det förvärrar problemen och kommer aldrig att göra de rika säkrare.
herregud när ska människor inse att mer pengar i fickan inte gör mig lyckligare eller säkrare utan det är när jag har det bra och min granne har det bra då mår vi alla bra och blir mer lyckliga.
vad hjälper det mig eller samhället om fler människor blir multi-miljonärer och miljardärer och samtidigt som allt fler människor lever i fattigdom och utanförskap.
jag är 100% övertygad om att det finns måga rapporter därute som bekräftar min tes om att ett samhälle som håller ihop och är jämlikt är också ett samhälle som mår bra och gör människor mer lyckliga.
du får hemskt gärna länka mig dessa rapporter som jag tror finns nånstans därute på nätet som bekräftar mina åsikter.

Ronny Åkerberg sa...

...till Steffe:
Dels har vi tidsaspekten. I ett längre perspektiv har naturligtvis skjutningarna ökat. Sett till de senaste åren är det inte säkert. Det går lite i vågor på olika orter.
Dels är skjutningar utomhus olika till sin karaktär. Regelrätta strider med skjutvapen mellan kriminella gäng i bostadsområden skiljer sig rätt markant från flertalet mord vad gäller risken för att oskyldiga ska drabbas.