fredag 14 september 2012

Regeringens skamliga tystnad

...inför gangsterregimen i Etiopien

Svenska journalister utsätts för skenavrättningar, förvägras vård av skottskador och tvingas medverka i fejkad film som sen används som "bevis" i rättegång mot dem. Det här visar vilken avgrund den etiopiska diktaturregimen befinner sig i.

Det finns ingenting att tacka den etiopiska regimen för. Den är bara värd förakt. Samma sak med Carl Bildts "tysta diplomati" - det finns inget att tacka utrikesministern för. Han har bara spelat med i det spel som regisserats från diktaturens sida.

Själv är han inblandad i de oljeintressen som exploaterar Afrikas naturresurser med hjälp av diktatur-regimer. De vet hur de ska lägga upp sådana här "komplikationer" så att det ser bra ut på ytan. Social-demokraternas Urban Ahlins hyllningar till Carl Bildt är motbjudande.

Ännu mera vämjeligt är den svenska regeringens tystnad när nu fakta om regimens agerande gentemot de båda svenska journalisterna kommer i dagen. Det borde självklart protesteras så det ger genklang över världen.

Om den svenska alliansregeringen hade någon förmåga att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter borde man protestera skarpt och officiellt kräva en förklaring om vad som hänt. Saken bör tas upp i såväl EU som i FN och det bör ställas krav på undersökningar av både det som hänt journalisterna och vad som försiggår i Ogaden-provinsen.
 
Dags att opinionen reser dessa frågor och sätter press på regeringen. Annars kommer Reinfeldt och Bildt snart att ha sopat allt under mattan.
 
 
 

Inga kommentarer: