torsdag 6 september 2012

Sätta stopp för vinster i välfärden

”LO skulle kunna sätta stopp för vinster i välfärden”
 
Med en helt enig kongress i ryggen och en ny ledning står nu LO inför möjligheten att faktiskt utmana högeralliansens politik. Frågan är om de kommer att göra det.
 
Tidningen Arbetet har inlett en artikelserie där de talar med politiker, fackfolk, forskare och andra experter om hur de ser på LO:s kampmöjligheter. Först ut är historikern Kjell Östberg, professor vid Södertörns högskola som i flera decennier forskat om den svenska socialdemokratin.

– När så många är emot ökade klassklyftor, avregleringar, försämringar av offentliga sektorn, urholkningen av a-kassan, trygghetssystemen och även LO säger nej till vinster i välfärden, då finns det stora möjligheter att förändra, säger han till Arbetet.

Han tycker sig se tecken på en nytändning inom LO, som efter ”rosornas krig” då facket faktiskt kritiserade de socialdemokratiska ledningarna för avregleringar och privatiseringar under 80- och 90-talet, de senaste 15 åren har framstått som trött och passivt.

– Jag undrar om inte beslutet på kongressen att säga nej till vinster i välfärden var ett slags reaktion från medlemmarna om att det har gått för långt, säger Kjell Östberg.
 
Att hårdare driva LO:s frågor behöver inte innebära våldsamma strejker, det går att bilda opinion på många olika sätt, påpekar Östberg. Och det behöver inte stå i motsättning till det fackligt politiska samarbetet, anser han. Snarare är det så att gräsrötterna inom S också kan ha andra åsikter än ledningen, och då kan en allians med LO-folk bli intressant.

Han nämner Volvo Umeverken där den lokala fackklubben har kämpat och bildat stark opinion mot att bemanningsföretag tar över allt mer arbete, som exempel på hur LO skulle kunna utnyttja lokala protester.
 
Bemanningsfrågan är en ödesfråga, menar Kjell Östberg. Inhyrning av personal försvårar det långsiktiga fackliga basarbetet på arbetsplatserna, och det riskerar att försämra arbetsförhållandena för alla, vilket LO också har uppmärksammat. Men LO har hittills valt att ”gilla läget” och försökt skriva så bra avtal som möjligt i bemanningsbranschen.

Om viljan finns, och den kan väckas genom ökat tryck från medlemmarna, skulle LO kunna driva de viktigaste fackliga frågorna till seger, och till exempel sätta stopp för vinster i välfärden. För svenska LO har med sina 1,5 miljoner medlemmar en närmast unik styrka jämfört med facken i de flesta andra länder, påpekar han.
Per Leander

Artikeln hämtad från veckotidningen Internationalen

DN DN2 SvD SvD2 AB AB2 GP HD

Inga kommentarer: