onsdag 12 september 2012

STÄLL OM

...skapa jobb och få ett hållbart samhälle
 
Offentligt evenemang i Malmö:
 
Utsläppen och resursförbrukningen är ohållbart höga idag. Det är hög tid att vända skutan och ställa om samhället till mer rättvisa och hålla sig inom naturens gränser. I flera länder pågår ett arbete som visar att en omställning samtidigt kan skapa gröna jobb. Men utmaningarna är stora.

Med:
Brian Ashley, Alternative Information and Development Centre, Sydafrika
Någon från Byggefagenes Samvirke, Danmark (inbjuden)
Ellie Cijvat, Jordens Vänner
Lars Henriksson, Volvoarbetare

Lördag den 22 september
kl 13.30-15.30
Röda Huset, Kvarnby Folkhögskola, Industrigatan 4 i Malmö
 
Arrangörer: ABF Malmö, Attac Malmö, Jordens Vänner Malmö-Lund
 
Facebookevent

Bakgrund:
Brian Ashley var en av de drivande krafterna bakom kampanjen och rapporten One Million Climate Jobs i Sydafrika (http://www.climatejobs.org.za/), ett samarbete mellan miljö-, sociala- och fackföreningsrörelsen. Rapporten kom ut precis innan klimattoppmötet i Durban 2012.

Byggefagenes Samvirke var i sin tur en av de drivande organisationerna bakom en liknande rapport i Danmark, "100.000 nye job med bæredygtig omstilling" (http://gnbo.klimaforum.org/gnbo/100000-nye-job-med-baeredygtig-omstilling). Rapporten gjordes inom ramen för Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling, ett nätverk som byggde vidare på Klimaforum som skedde parallellt med klimattoppmötet i Köpenhamn 2009.

Jordens Vänner har samlat sina synpunkter kring den omställningen som vi är i så stort behov av i häftet En rättvis omställning. http://www.jordensvanner.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Rattvisomstallning_webb.pdf

Lars Henriksson är förutom Volvoarbetare även författare till boken Slutkört, som handlar om en omställning av bilindustrin till produktion som gynnar en klimatomställning. http://www.ordfront.se/Bocker/PolitikoDebatt/Slutkort.aspx
 
AB HD
 

Inga kommentarer: