torsdag 31 maj 2012

Bidragsfuskarna i överklassen

...suger till sig allmänna medel

Uppdrag Granskning kunde visa att Riksinternatet eller mobbingskolan Lundsberg har fått miljoner i bidrag på felaktiga grunder. Genom att uppge att elevernas föräldrar bor utomlands har skolan termin efter termin fått pengar som aldrig skulle betalats ut.

Det handlar om ett uppenbart och medvetet fusk. Någon kontroll från myndigheterna förkommer inte heller. Efter avslöjandet har dock Skolverket tvingats att tillfälligt stoppa utbetalningarna till landets tre riksinternatskolor i Lundsberg, Gränna och Sigtuna.

Fusket förvånar inte mig. Det här stämmer väl överens med överklassens skattemoral. Att lura hederliga skattebetalare är alls inte främmande för många som redan har allt i överflöd. Min egen uppfattning är att inga skattemedel över huvud bör utgå till privata överklasskolor. Stoppa utbetalningarna för gott!Bloggat: Svensson,

Blomsterprakt i Malmö

...parkernas stad och Garden Show
Kort besök i Slottsträdgården idag
...där jag passade på att njuta av blomsterprakten

Tog också en promenad längs den närbelägna kanalen mot Kungsparken och Slottsparken

I Slottsträdgården pågår förberedelserna inför Malmö Garden Show som börjar imorgon och pågår över helgen.
Passerade möllan och tog farväl för i dag, men återvänder säkert under helgen


Vem vill umgås med Breivik?

...kanske Jimmie Åkesson?

Åtminstone skulle de ha en hel del gemensamt att prata om. Inte minst gäller det den islamofoba världsbilden som båda delar. Detta sagt som ett tips till den norska fängelseledningen som nu är på jakt efter sällskap till Breivik.

Umgänge hyrs in till Breivik, läser jag idag. Enligt fängelsechefen Knut Bjarkeid kommer det professionella sällskapet att bestå av både anställda och inhyrda personer. Men hur ska dessa kunna ge Breivik den stimulans som han behöver?

Jag menar, Breiviks främsta intresse och det som upptar i det närmaste hela hans tankevärld, handlar om att rädda den överlägsna ariska rasen från den muslimska invasionen. Och då borde ju Jimmie Åkesson, som just pekat ut den muslimska "faran" som det största hotet, vara en fullgod umgängespartner.

Inte minst som Breivik själv pekat ut SD som sina idoler.

GP HD Intressant Bloggar om breivik, terrorism, norge, samhälle, politik,Syriska regimen ska störtas

...arabiska revolutionen
ska fortsätta

De syriska rebellernas tålamod håller på att ta slut. De ger nu Bashar al-Assad 48 timmar på sig att dra tillbaka sina trupper och beordra eld upphör. Annars anser man sig inte längre knuten till FN:s fredsplan. Senast vid lunchtid på fredag ska al-Assad ha beordrat omedelbar vapenvila och dragit tillbaka sina trupper från de syriska städerna och byarna.

Detta är fullt förståeligt. Enligt FN:s så kallade fredsplan skulle stridshandlingarna ha upphört den 12 april, men stridigheterna har bara fortsatt. Den mordiska diktaturregimen i Damaskus har låtit sin krigsmaskin bombardera bostadsområden med stridsvagnar och artilleri. Man har ställt till med upprepade massakrer på civilbefolkningen.

Det handlar om en rutten regim som inte drar sig för några övergrepp mot mänskliga rättigheter. Mord på barn verkar vara en specialité. De som sätter vapen i händer på mördarna är det odemokratiska Ryssland och även diktaturen Kina håller Damaskus-regimen om ryggen. På samma sätt som USA, och även Sverige, beväpnar diktaturen i Saudiarabien.

Regimens övergrepp i Syrien framkallar dock reaktioner. En syrisk diplomat i USA har hoppat av på grund av massakern i Houla. Butiksägare i Damaskus höll stängt i protest mot massakern. Det är en skam att vissa delar av vänstern i Sverige stöder den barnamördande diktaturregimen i Syrien (det gäller KP och delar av V).

Det behövs en ökad världsopinion mot diktaturen i Syren, en isolering av regimen, en växande solidaritetsrörelse med revolten och vapen till folket så att det kan skydda sig mot övergreppen. Det behövs en fortsättning på den arabiska revolutionen.

En arabisk revolution som redan störtat diktatorer i länder som Tunisien, Libyen och Egypten. Det har gett människor möjlighet att starta oppositionella tidningar, organisera fackföreningar mm. I Egypten är de pågående presidentvalen ett bakslag, men visar ändå på klara vänsterframgångar i stora städer som Kairo och Alexandria. Andreas Malm skriver bra om detta i artikeln Mardrömmen.

För övrigt anser jag att Sverige bör utvisa den syriske ambassadören. Carl Bildt är en ynkrygg.


söndag 27 maj 2012

Röda Malmö lägger av

...fast bara några dagar

Är snart tillbaka med nya inlägg. Kan förresten nämna att detta är inlägg nummer 3 323 sen starten i augusti 2008. Inlägg som ofta inte går helt spårlöst förbi, 12 416 kommentarer har hittills publicerats.

Lite mera statistik. Sen starten har 589 072 sidvyer visats på bloggen. Antalet sidvyer per månad har varierat mellan ca 20 000-40 000. Det inlägg som hittills kammat in flest sidvyer är ett som publicerades fredagen den 20 mars 2009: Rosengård och välfärden. Antal sidvyer på det inlägget: 2 596.

Vilka är Röda Malmös viktigaste trafikkällor? Den enskilt viktigaste länkande webbplatsen är Goggle. Här ifrån kommer den största andelen läsare till Röda Malmö. Där efter kommer nättidningarna med DN, SvD och AB i tätposition. Trafiken från facebook spelar en ytterst marginell roll.

De flesta läsarna kommer, naturligt nog, från Sverige. Närmare en halv miljon (mätt i sidvyer). På andra plats kommer USA med 25 583 sidvyer och Norge på tredje plats med 14 734.


Välfärd utan vinst

...anslut dig till nätverket
Nätverk för en upprustad välfärd värd namnet, mot riskkapitalister och vinster i vår offentliga sektor och för ett stopp mot privatiseringshetsen av våra gemensamma tillgångar.

Vision

En välfärd som utgår efter brukare och personals behov, inte riskkapitalister och allt snävare budgetramar. Under gemensam och demokratisk kontroll.

Beskrivning

ÄLDRE UTSÄTTS FÖR VANVÅRD, barn skadas till följd av dålig uppsyn, patienter på madrasser i korridorer -larmrapporterna avlöser varandra i allt snabbare takt.
Samtidigt ökar sjukskrivningarna, personalen blir färre, patienterna fler, barngrupper större och lönerna ska pressas ner.
Vi hamnar alla i den offentliga sektorn förr eller senare, jobbar där, eller har barn och/eller anhöriga i den. Att d...en fungerar som den ska är i allas intresse.
VÅR GEMENSAMMA VÄLFÄRD är på väg mot graven, de enda som ler är företagsledare och aktieägare som får miljarder av våra skattepengar rakt ner i privata fickor och ut i skatteparadis.
EFTER DEN SENASTE TIDENS SKANDALER inom äldreomsorgen är frågan hetare än någonsin det är nu hög tid att ta tag i problemet. Fackförbund och politiker kommer i bästa fall med ett uttalande, men vad händer konkret??
Nätverket består för närvarande av flera olika organisationer och personer - anställda i den offentliga sektorn (privat och kommunal), anhöriga, politiska aktivister, eldsjälar och fackliga gräsrötter som är trötta på att vänta på att politiker och fackförbund ska ta sitt ansvar och åtgärda problemen. För att sätta press på dessa vill vi nu dra igång en MASSIV KAMPANJ med en serie manifestationer och offentliga möten och engagera så många som möjligt.

Det är när vi kämpar tillsammans som vi kan skapa förändring!

Nätverket har idag sin bas i Stockholm, privatiseringarnas och privatiseringsskandalernas epicentrum, men vi hoppas på nationell spridning.

Allt är fortfarande i startgroparna och vi välkomnar ALLA som vill att delta, fackföreningar, politiska organisationer, brukarföreningar, föräldragrupper, gräsrotsaktivister, oorganiserade m.fl är varmt välkomna.

Några paroller som nätverket står för är:

x Slut på privatiseringarna!

x återta upphandlad äldreomsorg, handikappomsorg och sjukvård i offentlig regi!

x Låt vård, skola och omsorg kosta! Stopp på neddragningar och vikariestopp i kommun och landsting!

x Höj lönerna i världens viktigaste yrken! Jämställda löner 2012!

x Inga fler riskkapitalister i välfärden! Använd vinsterna till höjd kvalitet istället för direktörsbonusar!

x Ställ de ansvariga till svars! Kommun-, landstings- och stadsdelsledningar både chefer och politiker, måste hållas ansvariga för vanvården! återta verksamheterna under gemensam och demokratisk kontroll eller avgå!

xVård och omsorg för brukare och personals bästa!

x Rusta upp välfärden, pengarna tillbaka!!!

xFackföreningar och etablerade partier som tagit beslut och uttalanden mot detta måste försätta dessa i politisk praktik och agera.
 
Finns på facebook.
 
Skriv på namninsamlingen: BUDKAVLE FÖR VÄLFÄRD UTAN VINST
 

Ge makt till lärarna

...men ta bort privata vinster i skolan

Att ge lärare "ordinationsrätt" när det gäller stöd till svaga elever, som Miljöpartiet föreslår, är ett bra förslag. "De bedömningar lärare gör av elevers behov av stöd måste väga betydligt tyngre än vad de gör i dag", säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Det kan öka kostnaderna, säger Björklund som naturligtvis sågar förslaget. Visst kan det vara så att kostnaderna ökar, men då innebär det också att elever får den hjälp de behöver och det tjänar både de och hela samhället på på sikt.

Björklunds argument att förslaget skulle "byråkratisera" läraryrket tror jag inte stämmer. Kraven på dokumentation finns i alla fall. Underlag tas fram, precis som nu, av speciallärare, logopeder etc. Skillnaden blir att dokumentationen följs av åtgärder. Idag görs en massa utredningar vars rekommendationer aldrig följs eftersom det "fattas pengar".

Ett bra förslag från Mp alltså. Dåligt var däremot gårdagens beslut om att tillåta fortsatta privata vinster i skolan. Nu får Mp ett mothugg från LO som på söndagen beslöt om nej till vinstuttag ur välfärden: Det vi betalar till välfärden ska också gå till välfärden. Mycket bra. Det här blir också ett streck i räkningen för Stefan Löfvén (s).Klassamhället Sverige

...måste bekämpas med konstruktiv kamp
Alliansen förstör socialförsäkringssystemen. Från att 2005 fått 67 procent i faktisk ersättning vid arbetslöshet hade nivån för en industriarbetare 2010 sjunkit till 54 procent, således endast drygt hälften av lönen.

Från att Sverige haft socialförsäkringssystem med generösa ersättningar som utgått från inkomstbortfallsprincipen är vi nu allt mer på väg att få system med låga ersättningsnivåer, så kallad grundtrygghet, där den enskilde inte får mycket mer än till livets absoluta nödtorft. Därtill är det allt fler människor som hamnar utanför dessa system och hamnar i en än besvärligare sits. Sverige får allt sämre trygghet.

Ingenting händer när det gäller diskriminering av personer med funktionsnedsättning. ”Det finns genom utredningen bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund – ett lagförslag om att klassa otillgänglighet som diskriminering. Det finns också en majoritet i riksdagen för att rösta igenom ett sådant lagförslag, men inget händer!” Det skriver organisationen Marschen för tillgänglighet på sin hemsida som i år genomförde sin marsch igår lördag, 26 maj. Marsch för tillgänglighet: Ett samhälle för alla.

Även brevbärarna protesterar. ”Stoppa angreppen på brevbärarna och brevservicen! Nej till nedskärningarna, otrygga anställningar och bemanningsföretag! Minska brevbärarnas arbetsbörda! Vi vill ha postutdelning, inte börsutdelning!” Det var brevbärarnas krav när de samlades till demonstration vid Slussen i Stockholm i lördags.
– Att brevbärarna börjar protestera nu är ett tecken på att vi har passerat smärtgränsen, säger Gunnar Westin, själv brevbärare i Skärholmen och fackligt aktiv i Seko Postklubb Södra Stockholm.
Brevbärare går ut mot nedskärningar.

På måndag kallar Kommunal i Stockholm till protester mot  privatiseringar och nedskärningar inom välfärdssektorn. Se Folklig Manifestation.

Även inom den svenska skolan växer klyftorna. Klyftorna i den svenska skolan har ökat markant de senaste tio åren. Barn från privilegierade hem väljer bort skolor med underprivilegierade elever. Orsaken är det fria skolvalet. Det menar Bo Malmberg som är professor vid kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet och som tillsammans med två kollegor nyligen kommit ut med studien ”Den svenska skolans nya geografi”.
– Det fria skolvalet har lett till enorma kvalitetsskillnader mellan olika skolor, säger Bo Malmberg.

Även Skolverket, som i dagarna kommit ut med en rapport om ökade klyftor i skolan, pekar ut skolvalet som en viktig orsak. Fritt skolval har gjort skolan ojämlik.

Klassklyftorna fördjupas, men även klimatomställningen krackelerar. Till den milda grad att vissa börjar hoppas på klimatkollaps. Även om en kollaps i någon form ter sig trolig kan ingen veta bestämt. Rader av forskningsrapporter visar att det är tekniskt och ekonomiskt fullt möjligt att ställa om världens energi- och transportsystem på ett par decennier. Hakarna är av social natur. Om bara den politiska viljan fanns skulle det vara möjligt att rädda vår planet. Skriver Rikard Warlenius och Andreas Malm.

Klimatomställning kräver att den globala ekonomin förändras, skriver Linn Hjort. Klimatarbetet går dock långsamt inom LO, visar en granskning.

Vi lever i en tid när frustration och klasshat behöver kanaliseras till konstruktiv kamp mot klassorättvisorna och hotande faror. Då gäller det att undvika den sortens svek mot arbetarrörelsen som Hjalmar Branting stod för.lördag 26 maj 2012

Kvällens behållning

...redan före
Eurovision Song Contest


Visst fanns det ett och annat värt att lyssna till även under Eurovisionsslagerfestivalen, men för min del blev den verkliga behållningen ett musikprogram som sändes strax före, nämligen Mozart under stjärnorna. Konsert från 2009. Nya världssopranen Danielle de Niese sjöng Mozarts mest älskade sopranarior en varm kväll på kanalerna mitt i Amsterdam.

DN DN2 DN3 DN4 DN5 SvD SvD2 SvD3 AB AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 AB7 AB8 GP GP2 HD SkD Intressant Bloggar om opera, klassisk musik, musik, samhälle, eurovision song contest,

Bloggat: Svensson,

MP för privat vinst i skolan

...miljöpartiet de gröna nyliberalerna

Efter många års erfarenheter av privatskolesystemet har skolan bara blivit sämre, eleverna lär sig mindre och vinsterna, genererade av skattemedel, försvinner ner i fickorna på skojare. Systemet är uppenbart ruttet, men etablissemanget vill för död och pina inte släppa greppet.

Taktiken går ut på att man ska putsa upp fasaden, satsa på kvalité och ökad kontroll, som det heter. Alla kör nu med olika varianter av denna taktik; allianspartierna, socialdemokraterna och nu ansluter sig alltså även miljöpartiet. Väl medvetna om att ett sådant "kontrollsystem" inte kommer att fungera.

Med röstsifforna 108-86 gick mp:s kongress på partistyrelsens linje och sa ja till fortsatt privat vinst i den svenska skolan. De föreslagna "kontrollåtgärderna" ger jag inte mycket för. Det handlar om kosmetika och även fortsättningsvis kommer svindlare att kunna göra sig förmögenheter på skattepengar som borde gå till våra barn och unga.

Det är skamligt miljöpartiet!


Det besinningslösa våldet

...skördar många offer

Skottdramat i Hyvinge i Finland i natt har krävt ytterligare ett dödsoffer. En person dödades under beskjutningen och en annan dog i morse på sjukhus. Polisen har gripit den 18-åriga man som misstänks ligga bakom skottdramat. Både gärningsmannen och de två offren, en kvinna och en man, är 18 år gamla.

Finland har drabbats av flera masskjutningar de senaste åren. Man kan undra över orsakerna. Anders Svensson skriver om saken: Finland och våldet.
 
Våld i en ännu värre omfattning har vi fått se i Syrien. Regimen anklagas nu för ny massaker. Över 110 människor, varav hälften barn, ska ha dödats av den syriska regimens styrkor. Totalt handlar det om cirka tiotusen dödade sedan upproret mot diktaturen startade.
 
Som om allt detta dödande inte vore nog är ännu en vapenlast med ryska vapen på väg till den syriska diktaturregimen. Jag har sagt det förut, den här regimen måste störtas. Det är en mordisk, ondskefull regim som också är ett hinder för progressiv utveckling i regionen.
 

fredag 25 maj 2012

Per Ols Per Erik

Hootenanny Singers:
Per Ols Per Erik


Text och musik: Dan Andersson

Mera Dan Andersson på Röda Malmö här.

DN AB Intressant Bloggar om musik, dan andersson, kultur, samhälle, poesi,

Kvinnor som mördar

...är inte så vanliga

Den 23-åriga kvinna som i går kväll anhölls, på sannolika skäl misstänkt för mordet på en 28-årig man på Södra Bulltoftavägen i Malmö, kommer förmodligen att begäras häktad.

Tingsrätten i Malmö har häktat båda de kvinnor som misstänks för inblandning i mordet på en 48-årig man i Malmö den 3 januari. Gäller fallet där man tror att fel person mördades.

Den 30-åriga kvinna som åtalats för att ha knivmördat en 33-årig kvinna i en lägenhet i Ängelholm har dömts till 14 års fängelse av Helsingborgs tingsrätt. Bakgrunden var svartsjuka.

Tre fall aktuella idag. Alla med kvinnor inblandade. Vilket är ovanligt. När det gäller dödligt våld (mord, dråp och misshandel med dödlig utgång) är det sällan kvinnor som är förövare. Det dödliga våldet är ett typiskt manligt fenomen sett ur ett könsperspektiv. Endast tio procent av gärningsmännen är kvinnor, ett förhållande som varit konstant åtminstone ända sedan 1870-talet.

När kvinnor förekommer vid dödligt våld såväl dödar som dödas de i huvudsak inom familjen, medan männen i huvudsak dödar eller dödas av någon de är bekant med, dock ej inom familjen.

Dödligt våld sker i största utsträckning mellan personer som på något sätt känner varandra. I 86 procent av fallen finns det någon typ av bekantskapsrelation. De dominerande relationerna utgörs av två nästan jämstora grupper: inom familjen (44 procent) och mellan bekanta (42 procent).

Den nära relationen mellan de inblandade innebär också att dödligt våld klaras upp i betydligt större utsträckning i jämförelse med de flesta andra brottstyper. Sedan 1990 har ungefär 85 procent av fallen klarats upp.

Den vanligaste brottsplatsen återfinns i hemmiljön, en naturlig följd av att de inblandade i så stor utsträckning känner varandra. I nära 50 procent av fallen är brottsplatsen offrets eget hem och i totalt 70 procent av fallen begås brotten i en bostad.

Motiven till det dödliga våldet domineras av så kallade bagatellartade motiv. Det är ofta fråga om ”struntsaker” som kan provocera fram våldet. Dessutom sker många av dessa fall i missbruksrelaterade miljöer där bråk om en flaska sprit eller pengar kan vara den utlösande faktorn.

Ett annat vanligt motiv är svartsjuka och/eller separationssituationer. Det är då nästan alltid mannen som är gärningsman och dödar den kvinnliga partnern, och ibland också barnen. I många av de sistnämnda fallen begår gärningsmannen självmord i samband med brottet. Självmord förekommer i omkring tio procent av allt dödligt våld, och då vanligen i samband med de familjerelaterade fallen.

Källa: Nationalencyklopedien

SvD DN DN2 GP GP2 Intressant Bloggar om brott, mord, dödligt våld, samhälle, politik, kriminalitet, kvinnor,

Grekland i avgörandets tid

...utan arbetare stannar Europa

Greklands moderna historia är kantad av dramatik; från den långa självständighetskampen mot turkarna på 1820-talet, över den nazistiska ockupationen under andra världskriget och det därpå följande inbördeskriget till den av USA understödda militärkuppen 1967. Vid flera tillfällen har det grekiska folket nödgats göra motstånd mot utländska stormakter och inhemsk överklass Dagens ekonomiska kris är således inte första gången som det grekiska samhället skakas av häftiga konvulsioner ända ner i sitt rotfäste.

”De vill att vi ska ge dem en fasad av trovärdighet för en politik som i valet tappade all legitimitet”. Det är ledaren för vänsteralliansen Syriza, Alexis Tsipras, som uttalar sig efter att alla regeringsförhandlingar gått i stöpet och presidenten tvingats att utlysa nyval till den 17 juni. Efter det ordinarie valet 6 maj har Syriza – med 16,8 procent och näst största parti – seglat upp som en avgörande maktfaktor och den starkaste partipolitiska kraften som motsätter sig den nyliberala häxbrygd som trojkan EU-ECB-IMF pådyvlat Grekland. Som alternativ för Syriza fram ett fempunktsprogram, under mottot ”En vänsterregering för ett vänsterprogram”:

- Stopp för alla nedskärningar av löner och pensioner.

– Stopp för alla attacker mot fackliga rättigheter.

- Ett slut på riksdagsmännens immunitet och en valreform.

- Statlig kontroll över bankerna.

– En offentlig revision av statsskulden och inställelse av alla återbetalningar till dess denna är genomförd.

Den politik som Syriza för fram har efter valet ytterligare stärkt dess ställning och i flera opinionsundersökningar är man nu största parti. Beklagligt nog har inte andra radikala vänsterkrafter hörsammat Syrizas uppmaningar till vänsterenhet. Inför nyvalet 17 juni planerar såväl kommunistpartiet, KKE, som den antikapitalistiska alliansen, Antarsya, att gå fram med egna kandidaturer. Framför allt det stalinistiska och sekteristiska KKE har uppvisat en mycket hätsk attityd gentemot Syriza där KKE:s krav om ett omedelbart utträde ur eurozonen överordnas de brännande dagskrav som Syriza formulerat och framläggs som ett argument till att inte samarbeta.

I den avgörandets tid som nu Grekland randas är det av nödvändighet att masskampen trappas upp, att vänsterkrafter kan enas och att Europas arbetarklass betydligt mer påtagligt dras in och solidariserar sig med grekernas kamp i konfrontation med kontinentens rådande maktstrukturer – utan arbetare stannar Europa!

Ursprungligen ledare i veckotidningen Internationalen vecka 21/2012

SvD: 253 spanska familjer vräks - om dagen

GP: Syriza spås bli största parti

Röda Malmö: Generalstrejkerna i Grekland

SvD SvD2 SvD3 DN DN2 AB SkD Intressant Bloggar om grekland, samhälle, politik,

Bloggat: Svensson, Kildén&Åsman,

Generalstrejkerna i Grekland

Hur effektiva är generalstrejkerna i Grekland?

Det har sedan riksdagsvalet i Grekland 2009 genomförts minst 17 generalstrejker mot regerings-politiken. Åtstramningspolitiken har dock inte förändrats och levnadsstandarden har fortsatt att sjunka. Således, hur effektiva är egentligen de grekiska masstrejkerna?

Grekland har de senaste åren blivit skådeplatsen för en allt skarpare strid mellan regeringen, som genomdriver Europeiska centralbankens (ECB), Internationella valutafondens (IMF) och Euro-peiska kommissionens nedskärningspolitik och en arbetarrörelse som med en rad generalstrejker försökt att förhindra att åtstramningen förverkligas.

Generalstrejken har, isynnerhet i den anarkistiska/syndikalistiska uppfattningen och traditionen, setts som undermedlet för att förverkliga arbetarklassens maktövertagande. Men de grekiska generalstrejkerna visar tydligt att så inte är fallet. Även om strejkandet blivit allt längre har segern inte kommit närmare, för att inte tala om ett arbetarnas maktövertagandet.

Att det de facto är så bekräftar bara den revolutionära marxisten Rosa Luxemburgs välkända anmärkning att ”masstrejken” liksom ”revolutionen” ... ”är [abstrakta] begrepp, som i sig själva endast förmedlar klasskampens yttre form och som först får mening och innehåll i alldeles bestämda politiska situationer”. Alltså, det handlar inte om masstrejker i sig utan om det sammanhang i vilka de används. Det är det reella. För att kunna begripa generalstrejkernas betydelse i Grekland måste vi därför ta vår utgångspunkt i hur den konkreta situationen är i landet.

Skuldkrisen tvingar den europeiska eliten, att genomdriva ett omfattande åtstramningspaket. Och den efterföljande ekonomiska nedgången och den därmed stigande skuldsättningen leder till en ond cirkelgång. Det har i Grekland drabbat den vanlige medborgaren mycket hårt. Statliga och kommunala löntagare har avskedats, löner och pensioner har sänkts med tiotals procent. Ett sorgligt faktum är exempelvis, att sjukhusen och apoteken själva måste stå för kostnaderna de har för sin verksamhet, när regeringen undflyr sitt lagenliga ansvar.

Förra året krympte den grekiska ekonomin med närapå 7 procent och ekonomer förutsäger att den kommer att krympa med samma procentsats under 2012. Det har sedan det förra året försvunnit 350 000 arbetsplatser vilket lett till att arbetslösheten ligger på 21.8 procent. För ungdomar mellan 15 och 24 år steg arbetslösheten i fjol till 37,1 procent för att idag ligga på 50,8 procent. Enbart i huvudstaden Aten sover redan 25 000 människor på gatan. Denna fattigdom och en skriande frånvaro av någon lösning på krisen har naturligtvis väckt såväl misströstan som kampvilja.

Det pyr en ömsesidig konfrontation mellan å ena sidan de politiska makthavarna, som under tryck av den Europeiska unionen och den finansiella marknaden men också pga den egna krympande ekonomin har allt mindre svängrum att göra något annat än att genomdriva de nyliberala åtstram-ningarna och å andra sidan arbetarklassen som inte längre kan godta att dess levnadsstandard sänks ytterligare.

Vad vi ser är klasskampen i sin skarpaste form, ingen av de två – arbetet och kapitalet – har längre något spelrum för att dryga ut vinet med mer vatten. Man närmar sig sina fysiska gränser. Det är häri vi har den grekiska situationens svårigheter, som redan är så polariserad att det i närmsta framtid för den grekiska arbetarklassen inte finns någon genväg ut, utan att det är endera en seger eller ett svårt nederlag. Det finns i realiteten, varken för den ene eller den andra sidan, någon möjlighet till en halv seger.

Det är därför inget att förvånas över att generalstrejkerna tills idag inte har inbringat någon vinst. Det sociala sammanhang vari de sker är en helt annan än vad som vore 'normalt'. Det är också därför som general-strejkerna måste ses i det ljus de antyder; en maktomvälvning för en socialistisk omdaning.

Ser vi de grekiska generalstrejkerna så, då klarnar saken. Det avgörande i masstrejkerna kan inte längre vara förhoppningen om att inhösta en snar seger utan, utifrån Luxemburgs ord, att ” ... då revolutionen dessutom riktar sig såväl mot den gamla statsmakten som mot den kapitalistiska utsugningen, framstår masstrejken som det naturliga instrumentet för att rekrytera, revolutionärt medvetandegöra och organisera de breda proletära skikten i handling ... ”

Så sett har den grekiska arbetarrörelsen tagit entydiga steg framåt. Strejkerna har allt mera kommit att stödja sig på massmöten och på strejkkommittéer som spritts till arbetsplatserna i hela landet. Det betyder konkret att arbetare är i ett bättre läge att själva ta beslut och man är mindre underställd den fackliga byråkratin.

Detta har betytt att alltmer radikalare krav har framförts i massdemonstrationerna men också att det har börjat utvecklas en arbetarnas kontroll på arbetsplatserna. Tills nu har det tydligast skett på ett sjukhus, en tidning och en tv-station. Dvs de ekonomiska kraven har allt mer kommit att förbindas med politiska krav såsom rätten till omsorg, etc, etc, Det sker också inom fackföreningsrörelsen en förskjutning till arbetarnas krav. På många platser har socialdemokratriska förtroendevalda ersatts av radikala vänsteraktivister.

Dessa förskjutningar är en del av en bredare vändning till vänster i grekisk rikspolitik. 2009 hade de två stora (regerings-) partierna, det socialdemokratiska PASOK och det liberalkonservativa Ny Demokrati, tillsammans mer än 77 procent av valmanskårens stöd. Men i valet våren 2012 hade detta pöst ihop till endast 32 procents stöd, samtidigt som vänsterpartiet SYRIZA stigit upp till det andra största riksdagspartiet.

Denna förändring kommer förstås att fortgå. Det har, helt förståeligt, tills idag inte varit möjligt att bilda en stabil regeringskoalition, vilket lett till att nyval ska hållas i sommar. Samtidigt kommer det sociala trycket underifrån att vara mycket stort på varje regeringskoalition även i framtiden. Att det är så, återspeglar den radikalisering som strejkrörelsen med sina krav har undergått och som allt mer har skjutit i förgrunden krav om skuldens nedskrivning och för ett utträde ur eurozonen. Krav som omfattas av allt fler människor. Utmaningen för arbetarrörelsen och för revolutionärer är således i detta nu tvåfaldig.

För det första nödvändigheten av att kraven sprids allt vidare. Majoriteten av Greklands befolkning måste övertygas om att det är fördelaktigast med ett antikapitalistiskt utträde ur eurozonen och att de viktigaste delarna i landets ekonomi — såsom bankerna — istället nationaliseras. Detta för att förhindra att kapitalägarna än mer ska tömma Grekland på dess tillgångar.

För det andra är det nödvändigt att kampen fördjupas, att begynnelsen av arbetarmakten i företagen och i facken byggs ut så att kraven på en nationalisering kommer att vila på och behärskas av en makt underifrån. De steg som den grekiska arbetarrörelsen hitintills tagit är inte tillräckliga.

För ögonblicket har ingen av de bägge lägren i Grekland någon chans till seger. Men jämviktstillståndet kan inte fortgå, därtill är skuldkrisen för djup.

Jeroen van der Starre

De Socialist (Amsterdam) nr 244, maj 2012. Bearbetad översättning och not Per-Erik Wentus. Röda Malmö har hämtat texten på Marxistarkiv.
 

torsdag 24 maj 2012

Mord i Malmö

...men både otrygghet och antalet brott minskar

En död man har hittats i ett hyreshus på Södra Bulltoftavägen i Malmö. Vittnen på platsen hörde skrik inifrån trapphuset. I kväll anhölls en kvinna på sannolika skäl misstänkt för mord.
– Det är offrets skador som gör att vi gör den bedömningen, säger kommissarie Pär Lidehäll.


Otryggheten är störst i Malmö, läser jag idag. Flest brott anmäls i Stockholm, i Göteborg uppger flest att de är utsatta för misshandel och Malmö har högst andel invånare som lever i social och ekonomisk utsatthet. Det visar en kartläggning av brottslighet och trygghet i landets tre storstäder, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.

— Malmö har en särskilt besvärlig social och ekonomisk grundsituation jämfört med Stockholm och Göteborg, säger Emma Ekström, utredare på Brå. I Malmö är andelen förvärvsarbetande lägre, barnfattigdomen är högre, andelen hemlösa är hög och det är fler personer som får ekonomiskt bistånd. Andelen unga i brottsaktiv ålder är ungefär lika hög i de tre städerna, men många unga i Malmö kan uppfatta sina livschanser som små vilket ökar risken för brottslighet.

Malmö utmärker sig när det gäller anmälda brott som har karaktären av instrumentella hot som utpressning och övergrepp i rättssak. Det skulle kunna vara ett tecken på att Malmö, i förhållande till sin storlek, är mer drabbat av brottslighet som har sin grogrund i organiserad brottslighet än de två andra storstäderna. Enligt NTU (nationella trygghetsundersökningen) har dock inte allmänhetens utsatthet för brott generellt sett utvecklats negativt i de tre städerna under senare år. Och i vart fall i Stockholm och Malmö har trygghetsnivåerna till och med ökat (Röda Malmös kursivering).

Hur situationen i Malmö uppfattas kan naturligtvis också ha att göra med hur massmedia vinklar det som händer här jämfört med övriga storstäder.

Värmeböljans Malmö

...och det bara fortsätter
Ribersborgsstranden i Malmö idag
Pildammsparken för några dagar sen

Högsommarvädret kommer att fortsätta över helgen. Något lägre temperatur och lite moln på lördagen, men i huvudsak fint under de närmaste fem dagarna.
Skånskan: Helgens väder

Här meddelas också att Sune kommer att åka på solsemester igen - med ny familj.


Mangs och morden i Lindängen

...bevisen läggs fram

Ett mord begånget för snart nio år sedan, den 13 juni 2003, står i centrum i dag, den fjärde dagen av rättegången i Malmö mot den misstänkte serieskytten Peter Mangs. En 66-årig man sköts till döds i sin bostad på Gånglåtsvägen. Misstänks vara Mangs första offer. Den 28 juli samma år sköts en 23-årig man ihjäl utanför sin lägenhet på samma gata och Mangs är åtalad även för det dådet.

På en kartbild visade åklagaren att huset där den mördade mannen bodde ligger nära huset där Mangs mamma har sin lägenhet. Åklagaren konstaterar att inga fingeravtryck som kunnat knytas till Peter Mangs har hittats i lägenheten. Han berättar, att teknikerna kommit fram till att skottet som dödat 66-åringen kom från en halvautomatisk pistol och att kulor av samma typ använts vid även ett annat mord på Gånglåtsvägen som Mangs är misstänkt för.

Vid den här tiden hade Peter Mangs också en etablerad kontakt med psykiatrin och hade sagt till en läkare att han var intresserad av döden och hur det känns att döda, berättade åklagaren.

Skånskan följer förhandlingarna. Mangs "ser oberörd ut" skriver man. I uppdateringarna får man bland annat veta att de försvunna  nycklarna till den mördades lägenhet återfanns hemma hos Mangs nio år senare. Mans har svårt att förklara denna nyckel. Han ska också ha berättat om båda morden på Lindängen för en psykolog på häktet.

Rättegången mot den andre terroristen, massmördaren Anders Breivik i Norge, fortsatte även den idag. Mohamad Hadi Hamed kom på torsdagen in i rättssal 250 i Oslo tingshus i rullstol, på terrorrättegångens 24:de dag. Rullstolen behövs eftersom Anders Behring Breivik skottskadade honom så svårt att ena benet och ena armen fick amputeras. 21-åringen hade följt med sin äldre, politiskt aktive bror till Utøya när Breivik utförde sin massaker. Hamed hade på förhand bett om att Breivik skulle föras in i ett annat rum under hans vittnesmål. Breivik överklagar inte om han bedöms som frisk.

DN: Danska och norska teologer ser även Gud i Breiviks dåd

DN HD GP Intressant Bloggar om peter mangs, malmö, politik,

Lärare inte del av våldsmonopolet

...elever inga våldsbrottslingar

Lärare har tillsynsskyldighet i skolan och även rätt att utöva visst tvång för att det ska vara ordning och reda så att barn kan känna sig trygga och lära sig. Det innebär inte att lärare kan liknas vid poliser. Lärare ingår inte i de grupper som äger samhällets "våldsmonopol".

Lika lite som elever kan liknas vid våldsbrottslingar. Skolan är inte en plats där man ska förvänta sig mer våld än någon annanstans. Lärare ska inte "tåla" varken dödshot eller misshandel. Det ska inte heller elever. Även om tingsrätten i Gällivare dömde den misshandlande eleven för hans gäringar så får motiveringen till uteblivet skadestånd till den berörde läraren orimliga konsekvenser för synsättet.

Uppdatering: Det är bra att domaren Ingemar Taavola nu ångrar jämförelsen med polis och ordningsvakt. Misshandlad lärare får hjälp att överklaga domen. Våld i skolan är inte ok.


Bloggat: Svensson,

onsdag 23 maj 2012

Massmördare och andra kriminella


...vittnen markerar mot Breivik

Onsdagens vittnen i rättegången mot Anders Behring Breivik markerade flera gånger mot massmördaren. Ett av vittnena kallade Breivik för ”dåre”. De fem vittnena tillhörde samtliga den grupp ungdomar som ömsom föll, ömsom halkade och snubblade ner för branter och klippavsatser på Utøyas nordostsida under den paniska flykten undan Breiviks kulor.

Det Jensen Bech, som träffades av en kula i benet och föll ned för ett stup, minns mest från skräcktimmarna på Utøya är Breiviks upphetsande andning.
– Jag tänkte på Voldemort i Harry Potter, som ett väsande.

Polisen i Sverige agerade snabbare än sina kolleger i Norge efter sprängattentatet mot regeringskvarteret i Oslo. Den slutsatsen drar norska NRK efter att ha tagit del av en ny rapport.

Tre kvinnor har anhållits misstänkta för inblandning i mordet på en 48-årig man på Kantatgatan i Malmö den 3 januari.
– Vi arbetar efter hypotesen att fel person skjutits. En kriminell man bodde på samma adress, berättar spaningsledaren Monica Olhed-Hansson. Läs också: Charles-mordet koppling till Peter Mangs. Tänkt offer kartlades av Mangs.

Två män, 24 och 17 år, har gripits misstänkta för våldsamt upplopp efter oroligheterna på Rosengård natten till i onsdags. Närpolischefen i Rosengård, Bengt Hersler, pekar ut 17-åringen som orosstiftare. Skånskans egen krimbloggare, Daniel Görtz, anser inte att gårdagens händelser kan klassas som upplopp.


Bloggat: Svensson,


tisdag 22 maj 2012

Spelmannen

Thorstein Bergman:
Spelmannen


Thorstein Bergman framför Dan Anderssons Spelmannen. Hämtad från Dan Anderssons diktsamling Svarta Ballader.

Intressant Bloggar om musik, dan andersson, kultur, poesi, samhälle,

Mera Dan Andersson på Röda Malmö här.

På väg mot fällande domar

...vassa uttalanden från vittnen

Dag tre i rättegången mot den misstänkte serieskytten Peter Mangs inleddes med en fortsatt genomgång av mordet på 20-åriga Trez West Persson på Västra Skrävlinge kyrkoväg i Malmö den 10 oktober 2009. Det mordet ska Mangs ha erkänt, uppgav en barndomsvän på tisdagen.

Peter Mangs berättade att han hade mördat Trez West Persson och skjutit hennes vän. ”Jag tömde ett helt magasin på Västra Skrävlingevägen” sade han, berättade vittnet när han återgav Mangs bekännelse för rätten.

När barndomsvännen försökte övertyga honom om att de skulle gå till polisen blev Mangs hotfull. Den misstänkte serieskytten hotade att döda sin vän, dennes sambo och parets dotter om han berättade något om vad som sagts.

I rättegången mot Anders Breivik var det idag dags för 18-årige Viljar Hanssen att vittna. Hanssen skottskadades svårt av massmördaren Anders Behring Breivik. När Hanssen ombads beskriva de skador som Breivik tillfogat honom svarade han bland annat att han nu är helt blind på höger öga.
- Men det är ganska praktiskt, för då slipper jag se åt det där hållet, sade Hanssen och pekade mot försvarsbänkarna där Breivik sitter.

GP: Rasism får soldater att skända

DN SkD SkD2 SkD3 GP Intressant Bloggar om breivik, peter mangs, samhälle, politik,

Estelle lämnar landet

...seglar snart till Gaza

Läs om bakgrunden här.
Se bilder på henne här.

Det vackra segelfartyget Estelle kommer att bli en nyckel i Ship to Gazas nya försök att bryta blockaden mot Gaza. I sommar kommer vi, i samverkan med våra samarbetspartner i Europa, genomföra ett helt nytt projekt. Denna gång kommer vi att segla från Sverige till Gaza via hamnar i Östersjön, Atlanten och Medelhavet. I varje hamn kommer det att arrangeras opinionsbildning, konserter och folkfester för att sprida kunskap om situationen i Gaza. Vi kommer att ha med oss en last av efterfrågade förnödenheter till de partipolitiskt oberoende organisationer i Gaza som vi samarbetar med.

För att kunna genomföra detta fredliga och humanitära projekt i frihetens och rättvisans namn behöver vi ditt stöd. Ship to Gaza är en ideell organisation utan några andra tillgångar än vårt eget frivilligarbete och andra människors solidaritet. Engagera dig i någon av våra lokalföreningar eller skänk en slant. Avståndet från Umeå, som Estelle kommer att avsegla ifrån i juni, till Gaza City är omkring 5000 sjömil. Detta blir vår längsta och mest omfattande resa. Som ett mått på de resurser som krävs erbjuder vi individer och organisationer att finansiera en bit av resvägen. Varje sjömil kostar 1000 SEK och som bevis på sin solidaritet får varje sjömilsköpare ett stiligt certifikat. Även mindre bidrag tas tacksamt emot.

Hur långt vill du skicka Estelle? Hur många sjömil vill du bidra till? Startskottet har gått, vi behöver din hjälp nu för att segla detta i land, sätt in pengarna på pg 46359-6, eller donera pengar över internet med kort eller internetbank.

Texten hämtad från Ship to Gazas hemsida.


måndag 21 maj 2012

De svenska lakejerna

...slickar krigsalliansens stövlar

12 skadade vid Nato-protest. Över 60 demonstranter greps i Chicago. 3000 personer demonstrerade mot Nato i Chicago i natt, svensk tid. Andra källor talar om 75 000 deltagare. Bland demonstranterna fanns flera krigsveteraner – som kastade sina medaljer i protest.

Förr var Sverige en fristad för amerikanska desertörer. Nu inledningstalar statsminister Fredrik Reinfeldt vid Nato-toppmöte. Han lyder villigt husse i Washington. När USA drar sig ur i Afghanistan tänker Fredrik ställa upp med 200 personer till de afghanska "säkerhetsstyrkorna".

Visst har Sveriges förhållande till Nato "avdramatiserats". Utan att vara formellt medlem ställer man upp på krigsalliansen Natos vakthållning kring västimperialistiska intressen. För första gången på 200 år deltar Sverige i krig, ett smutsigt krig i Afghanistan.

Ett smutsigt krig som trots tio års närvaro är förlorat. Men lik förbannat ska det fortsättas. För att försvara en korrupt, kvinnofientlig och valfuskande regim i Kabul. Precis som kriget i Vietnam "vietnamiserades" när det gick dåligt så ska man nu "afghanisera" kriget i Afghanistan. Det betyder ytterligare år av lidande för afghanerna.

GP SvD SvD2 DN Intressant Bloggar om nato, samhälle, politik,

Se bilder facebook US Uncut

Den högerextrema vålnaden

...från Utöya till Kiev

Den norska rättsmedicinska kommissionen kommer också fram till att Breivik är frisk nog att dömas till fängelse. Fem unga överlevare vittnade idag i den fortsatta rättegången mot massmördaren Anders Behring Breivik.

– Jag minns inte alla skadorna, men min njure sprängdes i småbitar, korsryggen krossades, mjälten och bukspottskörteln skadades, de största stödmusklerna i ryggen slogs ut, alla nerver ner till musklerna i vänstra benet är skadade. Jag är lam i delar av låret och jag har dålig lungkapacitet efter lungskadorna. Jag har ärr överallt efter många operationer.

Överlevande vittnet, 18-åriga Marte Gustavsen Ödegårdens uppräkning av sina skador vid måndagseftermiddagens fortsatta vittnesförhör, fick nästan något overkligt över sig. Hon kommer till rättssalen på kryckor och var en av dem som fick stanna längst på sjukhus. Först den 16 december fick hon komma hem.

I Malmö fortsätter rättegången mot den misstänkte seriemördaren Peter Mangs. Brevik har skickat brev till honom och även i förhör kallat honom "kanske den störste motståndsmannen i Skandinavien före den 22 juli".

I Ukraina fick Kievs första Pride-parad ställas in sen den hotats av högerextrema grupperingar. Även människorättsorganisationen Amnesty International riktar nu hård kritik mot de ukrainska myndigheterna som inte kunde garantera säkerheten. Trots att man avbröt paraden uteblev inte våldet; när Svyatoslav Sheremet, ordförande för Gay Forum for Ukraine (en av landets ledande hbt-rörelser), skulle meddela beslutet att ställa in marschen blev han attackerad och misshandlad – mitt framför nyhetsbyrån Reuters kameror.

Den högerextrema vålnaden far fram över Europa. Stimulerad av växande klassklyftor, social utslagning, rasism och islamofobi. Kan bara stoppas genom reorganisering av arbetarrörelsen och genom att vi bygger solidariska klasskampsrörelser från gräsrötterna för att skapa ett jämlikt samhälle.


DN SkD SvD GP Intressant Bloggar om breivik, peter mangs, ukraina, hbt, extremhögern, samhälle, politik,

Bloggat: Svensson,

Massachusetts

The Bee Gees: Massachusetts


The Bee Gees är för mig framför allt deras popperiod på sextiotalet och inget representerar deras produktion under den tiden så som Massachusetts som låg etta på Tio i topp i september 1967.

DN: Robin Gibb är död
AB: Bee Gees-stjärnan Robin Gibb är död
SvD: En av vår tids största låtskrivare

GP Intressant Bloggar om musik, pop, disco, bee gees, kultur, samhälle,

söndag 20 maj 2012

Böcker om Palestina

Morgon i Jenin

Morgon i Jenin är en dramatisk berättelse om den palestinska släkten Abulhejas levnadsöden genom Al-Nakba, ockupationen 1967 och fram till våra dagar. En hyllning till den starka, men ordlösa kärlek som får släkten att hålla ihop under fyra generationer trots svåra förluster och umbäranden.
Läs mer om boken här.
Författaren Susan Abulhawa föddes i Kuwait av palestinska föräldrar på flykt från Israel efter sexdagarskriget 1967, men bor sedan tonåren i USA. Morgon i Jenin är hennes debutroman och publiceras i nitton länder.

Den etniska rensningen av Palestina

I boken skildrar den israeliske historikern Ilan Pappe i detalj vad som hände 1947-48. Boken är bland annat baserad på tidigare hemligstämplat material från israeliska arkiv och kastar delvis nytt ljus över ursprunget till konflikten.

Ilan Pappe visar att massfördrivningen redan från början var en central del av israelernas strategi. Han argumenterar kraftfullt för att ett internationellt erkännande av dessa händelser är ett viktigt steg på vägen mot en lösning av hela konflikten.

Läs mer om boken här.

Intressant Bloggar om böcker, palestina, samhälle, politik,